Alles over RSV (Respiratoir Syncytieel Virus)

Wat is RSV

Een RSV Respiratoir Syncytieel Virus-infectie is een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus. Het virus veroorzaakt vooral ernstige ziekte bij jonge baby’s die benauwd worden door een ontsteking van de kleine luchtwegen (bronchiolitis) of een longontsteking. Bij de meeste kleine kinderen uit de besmetting zich in een onschuldige luchtweginfectie die niet te onderscheiden is van een gewone verkoudheid.

Wanneer komt RSV voor

RSV komt vooral voor in de wintermaanden.

Wat zijn de symptomen van RSV

De symptomen van RSV beperken zich vaak tot een verstopte neus of een loopneus, hoesten en soms oorontsteking. Opname in het ziekenhuis of extra behandeling zijn meestal niet nodig, ook niet als de lagere luchtwegen geïnfecteerd raken, wat vaak voorkomt. Bij infectie van de lagere luchtwegen heeft het kind enkele dagen lichte koorts, problemen met de ademhaling (die één tot twee weken kunnen aanhouden) en een hoest die soms langer dan twee weken kan aanhouden.

Kan RSV ernstig zijn

RSV-infectie kan ernstig zijn. Bij een baby of klein kind dat voor het eerst besmet is geraakt met RSV, kan zich een ernstige infectie ontwikkelen in de lagere luchtwegen. In Nederland worden jaarlijks ± 3.500 kinderen met deze infectie opgenomen in het ziekenhuis. Pasgeboren of te vroeg geboren baby’s en baby’s met onderliggende aandoeningen, zoals erfelijke hart- en longafwijkingen, moeten meestal worden opgenomen.

Hoe weet ik of mijn kind een ernstige RSV-infectie heeft

Uw kind kan een ernstige RSV-infectie hebben, als het symptomen vertoont zoals:

  • een zware en diepe ademhaling;
  • regelmatig hoesten;
  • een algemeen zieke indruk, vermoeidheid en niet willen eten en spelen.

Dit kan alleen door uw dokter worden vastgesteld.

Wanneer moet ik de dokter waarschuwen

Zoals bij alle ziektes, moet u altijd contact opnemen met uw arts als u zich zorgen over de gezondheid van uw kind maakt. De arts kan samen met u het beste uitmaken of de symptomen en het gedrag dat u beschrijft aanleiding geven tot nader onderzoek. In het algemeen geven kinderartsen er de voorkeur aan een zieke baby zelf te onderzoeken, omdat het moeilijk is door de telefoon de ernst van de ziekte te bepalen.

Als het slapen en drinken van uw baby wordt belemmerd door moeilijk of snel ademen, moet u in ieder geval contact opnemen met uw arts.
Als uw kind jonger is dan één jaar en lijdt aan een onderliggende hart- of longaandoening, of te vroeg werd geboren en longproblemen had na de geboorte, dient u uw arts altijd op de hoogte te stellen van luchtweginfecties bij uw kind.

Hoe wordt een RSV-infectie behandeld

In de meeste gevallen blijft de RSV-infectie beperkt tot een gewone verkoudheid en is er geen specifieke behandeling nodig. Als uw kind koorts heeft, kan uw arts zo nodig paracetamol voorschrijven.

Baby’s met RSV-infectie vertonen door longproblemen soms neiging tot zuurstoftekort, die aanleiding kan geven tot stoppen met ademen (apnoe).
Het tijdig onderkennen en toedienen van zuurstof bij zuurstoftekort voorkomt in grote mate deze aanvallen van apnoe. In sommige gevallen kan het vernevelen van medicatie zinvol zijn.

Bij erg vroeg geboren kinderen worden bepaalde antistoffen toegediend. Als uw kind hiervoor in aanmerking komt, zal de kinderarts dit met u bespreken.

Hoe voorkom ik dat mijn kind besmet raakt met RSV

Zowel kinderen als volwassenen kunnen besmet raken met het virus. Bij oudere kinderen en volwassenen beperkt de infectie zich meestal tot een gewone verkoudheid. Het virus wordt overgebracht door hoesten en    hand- en neuscontact met iemand die besmet is. Een baby raakt meestal besmet met het virus door contact met een volwassene, die gewoon verkouden is.
Als een lid van het gezin besmet is, kunnen extra voorzorgmaatregelen getroffen worden, zoals regelmatig handen wassen en zorgen dat de baby niet besmet wordt via zakdoeken en andere voorwerpen.

Kan mijn kind opnieuw RSV krijgen

Hoewel het mogelijk is dat een kind opnieuw een RSV-infectie oploopt, is het zeer waarschijnlijk dat de symptomen veel minder ernstig zullen zijn dan de eerste keer.

Verzwakt RSV de longen van mijn kind, waardoor het in de toekomst vatbaarder zal zijn voor longontsteking

De meeste kinderen herstellen volledig en zullen in de toekomst bij een luchtweginfectie niet méér problemen ondervinden dan ieder ander kind. Er zijn slechts enkele gevallen bekend van kinderen die vatbaarder zijn geworden voor latere problemen met luchtwegen. Deze vatbaarheid zou echter ook te maken kunnen hebben met andere onderliggende medische omstandigheden of een allergie.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling daarop. U kunt hierdoor alles nog eens rustig nalezen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de:
Kinder/jeugdafdeling, telefoon: 040 - 286 48 53.