Baby's die veel huilen, opname in het ziekenhuis

Samen met de kinderarts heeft u besloten om uw kind op te laten nemen op
de afdeling kindergeneeskunde omdat hij/zij veel huilt. In deze folder leest u
hier meer over.

Overmatig huilen

Een baby die overmatig of excessief (heel veel) huilt, wordt ook wel een
‘huilbaby’ genoemd. Maar wanneer is hier sprake van?

We noemen een kind een huilbaby als:

 • een baby ten minste drie uur op een dag, drie dagen per week, drie
  weken achter elkaar huilt;
 • de ouders het huilen van hun kind als een probleem of belasting ervaren.

Huilbaby’s zijn moeilijk te troosten en zijn meestal erg actief, beweeglijk en
schrikachtig.

Uit onderzoek blijkt dat bij de meeste huilbaby’s geen lichamelijke oorzaak
wordt gevonden. Bij 60% van de huilbaby’s verdwijnt het huilen binnen drie
maanden. Bij 90% is er na zes maanden geen sprake meer van overmatig
huilen.

Het is goed om u te realiseren dat u niet de enige ouder(s) bent met een
‘huilbaby’. Veel ouders raadplegen een arts als hun kind veel huilt.

Ouders van een huilbaby

Ouders van een huilbaby voelen zich vaak onmachtig. Ze willen hun kind
graag helpen, maar weten tot nu toe niet de juiste manier te vinden.
Waarschijnlijk heeft u inmiddels van alles geprobeerd, maar werkt het niet.
Wanneer uw kindje ook in de nacht veel huilt, komt u waarschijnlijk slaap
tekort en kunt u langzamerhand uitgeput raken. Door het huilen van uw kind kunt u onzeker worden, misschien zelfs geïrriteerd raken en uw kind
reageert daar weer op met nog meer huilen.

Ziekenhuisopname

Samen met de kinderarts heeft u besloten om uw kind te laten opnemen.
Het doel van opname is om de situatie waarin u en uw kindje zitten te
doorbreken.

Bij de begeleiding van u en uw kind zijn de volgende personen betrokken:

 • een kinderarts;
 • een verpleegkundige;
 • een pedagogisch medewerker;
 • een fysiotherapeut;
 • maatschappelijk werk.

Een geplande opname
Bij een geplande opname wordt uw kind op maandagmorgen opgenomen.
De opname van uw kind zal ongeveer vijf dagen duren, zo nodig langer of
korter. Dit wordt per situatie bekeken.

Wij beginnen met twee dagen van observatie, waarbij de verschillende
hulpverleners naar uw kind kijken. Zij kijken onder andere naar:

 • de voedingsmomenten;
 • verzorgingmomenten;
 • het gedrag van uw kind;
 • motoriek van uw kind.

Tijdens deze observaties wordt een zogenaamde ‘huillijst’ bijgehouden om
het huilgedrag van uw kind in kaart te brengen. Wanneer huilt uw kind,
hoe vaak, hoe lang en eventuele bijzonderheden.

Na deze twee dagen van observatie wordt samen met de ouders een plan
van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak bestaat uit een gedetailleerd
dagprogramma. Afgesproken kan worden dat na de twee observatiedagen
aanvullende onderzoeken plaatsvinden en/of een andere hulpverlener
(bijvoorbeeld een pre-logopedist) bij de behandeling wordt betrokken.

Het plan van aanpak kan zo nodig aangepast worden gedurende de
opname. Elke ochtend wordt samen met u de zorg van de vorige dag
geëvalueerd en de zorg voor de volgende dag gepland.

In overleg met u, kunnen we u adviseren de eerste nacht(en) van opname
van uw kind, thuis te gaan slapen. Overdag bent u dan hier voor de zorg
van uw kind.
Na deze nacht(en) zullen we rooming-in verder met u bespreken. Voor
meer informatie over rooming-in verwijzen wij u naar de folder ‘Welkom op
de kinder-jeugdafdeling, informatie voor ouder en kind’.

Spoedopname
Ook bij een spoedopname beginnen wij met twee observatiedagen.
Afhankelijk van de aanwezigheid van de pedagogisch medewerker wordt
daarna zo snel mogelijk een plan van aanpak (dagprogramma) gemaakt
met de ouders.

Aan de hand van het plan van aanpak proberen wij u tijdens de opname
zo goed mogelijk te adviseren en te begeleiden met betrekking tot het
huilgedrag van uw kind en hoe u hiermee om kunt gaan.

Naar huis

Wanneer u weer thuis bent met uw kind, houdt u zich zoveel mogelijk aan
het plan van aanpak (dagprogramma), zoals wij dat samen met u hebben
gemaakt tijdens de opname.

Een overdracht over de opname van uw kind gaat naar het
consultatiebureau, als u hier toestemming voor heeft gegeven.

Vervolgafspraken

U krijgt een afspraak mee voor een telefonisch consult met de
pedagogisch medewerker. Mocht u voor het telefonisch consult vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met:
afdeling kindergeneeskunde tussen 10.30 - 11.30 uur
telefoonnummer: 040 - 286 4170

Indien nodig wordt ook een afspraak ingepland met de fysiotherapeut en/
of de logopedist.

Ook met de kinderarts wordt een vervolgafspraak op de polikliniek
ingepland

Vragen

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie,
maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens
rustig na te lezen.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met:
polikliniek kindergeneeskunde, telefoon 040 - 286 4853.