Kinderlongverpleegkundige

De kinderarts heeft uw kind verwezen naar de kinderlongverpleegkundige. Een kinderlongverpleegkundige is een verpleegkundige, die zich heeft gespecialiseerd in astma en/of benauwdheid bij kinderen. Ook houdt zij zich bezig met de instructie van de epi-pen/jext-pen voor kinderen met een allergie. Astma is een aandoening van de luchtwegen.

In deze folder krijgt u uitleg over wat astma is. Daarnaast krijgt u informatie over de werkzaamheden van de kinderlongverpleegkundige en wat zij voor u en uw kind kan betekenen.

Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Wanneer de luchtwegen overgevoelig reageren op (allergische of niet-allergische) prikkels door het samentrekken van luchtwegspiertjes, het opzwellen van de wand van de luchtweg of door overmatige vorming van slijm spreken we van astma. Bij astma is het slijmvlies geïrriteerd en ontstoken; het is rood en gezwollen. Het samentrekken van de spiertjes in de wand van de luchtwegen veroorzaakt benauwdheidsklachten. Doordat de doorgankelijkheid van de luchtwegen beperkt is, ontstaat benauwdheid. Dergelijke klachten kunnen per kind sterk wisselen. De klachten van benauwdheid, hoesten of piepende ademhaling treden niet alleen overdag op. Bij sommige kinderen hebben de nachtelijke klachten zelfs de overhand.

Waarom een kinderlongverpleegkundige?

Van uw kinderarts heeft u de eerste informatie gekregen over de aandoening en de klachten die uw kind bij benauwdheid en/of astma vertoond. De ernst van de klachten en de mate van prikkelbaarheid van de luchtwegen worden o.a. bepaald door prikkels uit de omgeving van allergische- of niet-allergische aard. Kennis over astma en/of benauwdheid is erg belangrijk. Dit kan leiden tot een beter inzicht in het ziektebeeld, waardoor u uw kind de ondersteuning kunt bieden die het nodig heeft. 
Als extra service voor de kinderen en ouders is er in het St. Anna Ziekenhuis een kinderlongverpleegkundige aangesteld. Zij houdt een poliklinisch spreekuur voor kinderen en hun ouders over astma en/of benauwdheidsklachten. Op dit spreekuur kunt u terecht met alle vragen of problemen, die te maken hebben met astma en/of benauwdheid.
Tevens geeft zij uitleg over het gebruik van de epi-pen/jext-pen. De epi-pen/jext-pen wordt voorgeschreven aan kinderen met een sterke allergie waarvoor de epi-pen/jext-pen noodzakelijk is.

Wat kan de kinderlongverpleegkundige voor u doen?

De behandeling en/of de leefregels bij astma en/of benauwdheid kunnen soms ingrijpend zijn. Steun kan daarom belangrijk zijn voor u en uw kind.
De kinderlongverpleegkundige probeert u deze ondersteuning te geven in de vorm van informatie, begeleiding en advies. Maar ook instructie van inhalatie, uitleg van medicatie en praktische tips.
Over het algemeen is het zo dat er twee gesprekken gepland worden. In het eerste gesprek wordt vooral aandacht  besteed aan informatie betreffende het ziektebeeld met bijbehorende klachten, de juiste inhalatietechniek en wordt er uitleg gegeven over de medicatie. In het tweede gesprek komen vooral de omgevingsfactoren die invloed kunnen hebben op astma en/of benauwdheid aan de orde. In beide gesprekken wordt er specifiek naar de inhalatietechniek gekeken. Na deze uitleg wordt er naar inzicht van de kinderlongverpleegkundige vervolggesprekken gepland.

Praktische tips ter voorbereiding op uw afspraak

Om zo goed mogelijk voorbereid op de afspraak te komen, kunt u aan de volgende zaken denken:

  • Neem de inhalatiemedicatie en de eventuele voorzetkamer bij elke afspraak mee.
  • Denk van te voren na over de vragen die u hebt over eventuele problemen, die u of uw kind ervaart ten gevolge van astma en/of benauwdheid.

De afspraak

Uw eerste afspraak met de kinderlong-verpleegkundige kunt u via de secretaresse van de polikliniek kindergeneeskunde maken.
U kunt de polikliniek kindergeneeskunde bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 040 -  286 48 53.

Spreekuur kinderlongverpleegkundige
Het spreekuur van de kinderlongverpleegkundigen is elke donderdag  van 08.30- 15.30 uur.
U en uw kind kunnen zich melden bij de balie van de polikliniek kindergeneeskunde, route 39.

Het eerste gesprek zal circa 45 minuten duren.

Telefonische bereikbaarheid
Daarnaast is de kinderlongverpleegkundige elke donderdag telefonisch bereikbaar via de secretaresse van de polikliniek kindergeneeskunde: telefoon 040 - 286 48 53.

Mailen
Met vragen kunt u ons ook mailen. Wij sterven ernaar u binnen 10 werkdagen antwoord op uw vraag te geven. Ons e-mailadres is: kinderlongverpleegkundigen@st-anna.nl.

Let op: Het is niet mogelijk middels dit e-mailadres afspraken af te zeggen of te wijzigen. Zie ‘Bericht bij verhindering’.

Bericht bij verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd of gebruikt uw kind geen inhalatiemedicatie meer, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit zo spoedig mogelijk laat weten. U kunt dit doen via de polikliniek kindergeneeskunde: telefoonnummer 040 - 286 48 53.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling daarop. U kunt hierdoor alles nog eens rustig nalezen.

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met:
de polikliniek kindergeneeskunde, telefoon: 040 - 286 48 53

Met medische vragen kunt terecht bij de kinderarts.