Koortsstuipen

Inleiding

Jouw kind heeft een koortsstuip doorgemaakt. Voor de meeste mensen is het meemaken van een dergelijke aanval een zeer angstwekkende ervaring. Waarschijnlijk heb je op dit moment dan ook veel vragen over dit soort aanvallen. Hier geven wij informatie over koortsstuipen. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen.

Wat is een koortsstuip

Een stuip of een convulsie is een plotselinge stoornis in de (electrische) functie van de hersenen. Hierdoor ontstaan trekkingen in beide armen en benen, moeite met slikken en doorademen. Daarnaast zijn kinderen vaak niet aanspreekbaar. Bij jonge kinderen kan bij een ziekte met koorts, een stuip optreden. Dat heet een koortsstuip. Een koortsstuip is iets anders dan epilepsie. Er is sprake van epilepsie, als meerdere stuipen zonder koorts optreden. Voor veel ouders is het beangstigend om hun kind zo te zien. Maar kinderen houden er lichamelijk en geestelijk niets aan over.

Koortsstuipen bij kinderen

Circa 5% van alle kinderen maakt ooit één of meerdere koortsstuipen door. Koortsstuipen komen meestal voor bij kinderen tot de leeftijd van 5 à 6 jaar. Tussen de leeftijd van 12 tot 24 maanden is de kans op het voorkomen van koortsstuipen het grootst.

Bij ongeveer 30% van de kinderen die een koortsstuip heeft gehad doet zich een herhaling voor; 10% maakt 3 of meer aanvallen door. In sommige families komen koortsstuipen vaker voor. Dan is er een erfelijke aanleg aanwezig. De kans dat jouw kind later epilepsie krijgt is heel klein, maar deze kans is groter als epilepsie in de familie voorkomt.

Hoe te handelen bij een nieuwe koortsstuip

Het kan dus gebeuren dat bij een nieuwe koortsperiode opnieuw een koortsstuip optreedt. De meeste aanvallen duren kort, hooguit enkele minuten en stoppen vanzelf. Een behandeling van de koortsstuip is dan ook meestal niet nodig.

Enkele adviezen

  • Probeer kalm te blijven.
  • Leg jouw kind op de zij, zodat het vrij kan ademen. Niet op de rug, het zou zich kunnen verslikken bij eventueel braken. Probeer voeding of andere voorwerpen voorzichtig uit de mond te halen, zolang het duidelijk zichtbaar is. Nooit met de vingers de mond aftasten.
  • Wanneer een koortsstuip langer duurt dan 3 tot 5 minuten, dien je een dosering Midazolam neusspray toe volgens afspraak met de arts. Als de aanval 5-10 minuten na het toedienen toch nog doorgaat bel je 112, zodat jouw kind op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis kan worden behandeld. Breng het kind tijdens de koortsstuip nooit alleen met de auto naar het ziekenhuis.
  • Een koortsstuip moet het kind altijd door een arts worden nagekeken. Deze zal zoeken naar de oorzaak van de koorts en eventueel verder onderzoek doen en/of een behandeling inzetten.

Hoe te handelen bij koorts

Jonge kinderen hebben regelmatig koorts. Dit hoort bij deze levensfase. Ook komt op deze leeftijd verkoudheid en een keel- of oorontsteking veel voor. Deze koortsepisoden zijn nauwelijks te voorkomen.

Een koortsstuip kan niet worden voorkomen door het geven van koortswerende middelen als paracetamol. Als je toch paracetamol geeft omdat jouw kind zich erg ziek voelt, dan moet dit in een schema gebeuren:

  Paracetamol tablet Paracetamol zetpil
Kind 1 - 2 jaar Elke 4 - 6 uur 120 mg Elke 8 uur 120 mg
Kind 2 - 5 jaar Elke 4 - 6 uur 240 mg Elke 8 uur 240 mg

Of DARO paracetamol drank 4 keer per dag volgens afspraak met de arts.

Als je op onregelmatige tijden paracetamol geeft, dan veroorzaakt dat temperatuurschommelingen. Deze temperatuurschommelingen kunnen juist koortsstuipen veroorzaken. Dus of je geeft geen paracetamol aan jouw kind of je geeft paracetamol volgens bovenstaand schema, tot het kind beter is.

Samengevat

  • Koortsstuipen komen vrij veel voor en zijn in principe onschuldig.
  • Koortsstuipen treden vooral op bij jonge kinderen en kunnen zich meerdere keren voordoen.
  • Koortsstuipen worden later zéér zelden gevolgd door epilepsie.
  • Bij een herhaalde koortsstuip thuis kun je iets doen. Zorg dat je Midazolam neusspray in huis hebt.
  • Na een koortsstuip roep je altijd de hulp van een arts in. Paracetamol tablet Paracetamol zetpil
  • Koortswerende middelen als paracetamol voorkomen koortsstuipen niet.

Tenslotte

Verschillende artsen geven verschillende adviezen over koortsstuipen. Aarzel niet om alle vragen die je over dit onderwerp hebt met jouw arts te bespreken.