Informatie bij opname afdeling kindergeneeskunde. Bij een ingreep onder anesthesie.

Opname van uw kind

O Uw kind wordt voor opname verwacht op:

_________________dag, datum: ________________________

O U kunt bellen voor de exacte opnametijd op:

_________________dag, datum: ________________________

O U wordt per brief of telefonisch geïnformeerd over de datum van opname voor uw kind door Bureau Opname.

 

Exacte opnametijd
De exacte opnametijd is twee werkdagen voor de opname bekend. Belt u hiervoor twee werkdagen (dus niet op zon- en feestdagen) voor de opname tussen 15:00 en 16:00 uur naar: kinder-jeugdafdeling, telefoonnummer 040 - 286 41 70.

Samen met uw kind kunt u zich op de dag van opname melden aan de balie van de kinder-jeugdafdeling, route 71.

Vragen:

 • Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de poli van de behandeld arts van uw kind via telefoonnummer 040- 286 40 40.
 • Voor overige vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Opname op maandag t/m vrijdag via telefoonnummer 040 – 286 48 10.
 • Voor vragen specifiek over uw opnamedatum kunt u contact opnemen op maandag t/m vrijdag van 9:00 – 10:00 via telefoonnummer 040 – 286 48 49.

De geplande opnametijd staat vast; we kunnen niet meer in het operatieprogramma schuiven. We hopen dat u hier begrip voor heeft.

De met u afgesproken opnamedatum is altijd onder voorbehoud. Soms moet deze datum verzet worden.

Voorbereiding thuis

Nuchter zijn
Het is van groot belang dat uw kind nuchter is voor de operatie.

 • Tot 6 uur voor de opnametijd mag uw kind eten en drinken (inclusief flesvoeding).
 • Tot 4 uur voor de opnametijd mag uw kind tot de leeftijd van 6 maanden nog borstvoeding drinken.
 • Tot 1 uur voor de opnametijd mag uw kind alleen nog heldere vloeistoffen drinken, zoals water, ranja of thee.

Het is belangrijk dat uw kind nuchter is, zodat zijn/haar maag leeg is. Als dat niet het geval is, kan er eten of drinken dat nog in de maag zit, tijdens of rondom de ingreep in de longen terecht komen. Dat kan leiden tot een zeer ernstige longontsteking en problemen met de ademhaling. Daarom is het van groot belang dat uw kind zich aan de nuchterheidsvoorschriften houdt.

LET OP: Als uw kind nuchter moet zijn, moeten bovenstaande voorschriften worden opgevolgd. Gebeurt dit niet, dan kan dit betekenen dat de ingreep niet doorgaat.

Medicijngebruik
Als uw kind medicijnen gebruikt, wilt u dan alle medicijnen die uw kind gewend is in te nemen op de dag van de intake meenemen naar het ziekenhuis? Er worden dan afspraken met u gemaakt welke medicijnen in te nemen en wanneer op de dag van de operatie. Twijfelt u hierover? Neem dan gerust telefonisch contact op met de kinder-jeugdafdeling, telefoonnummer 040 - 286 41 70.

Lichamelijke verzorging thuis
Wij vragen u uw kind voor de opname thuis in bad te doen of te laten douchen. Op de dag van de ingreep is het niet toegestaan dat uw kind sieraden, make-up of nagellak draagt. Sieraden zijn onhandig en kunnen kwijtraken; make-up en nagellak verhinderen een goed zicht op de doorbloeding van de huid en van de nagels. Mocht uw kind lang haar hebben dan is het praktisch er die dag een vlecht of staart van te maken.

Korte kennismaking

Beste ouders, binnenkort wordt uw kind een dag in het Anna Ziekenhuis opgenomen op de kinder-jeugd afdeling. Een operatie of onderzoek onder narcose kan voor u en uw kind een spannende gebeurtenis zijn. Omdat er na de ingreep geen complicaties verwacht worden mag uw kind normaal gesproken dezelfde dag weer naar huis. Een enkele keer komt het voor dat een patiëntje toch een nacht moet blijven, bijvoorbeeld bij koorts of aanhoudende misselijkheid. Vanzelfsprekend is dan één van de ouders welkom bij het kind te overnachten.

Uit ervaring weten we dat een ouder zijn kind het beste tot steun kan zijn als hij goed op de hoogte is van wat er gaat gebeuren. Daarom hebben we in deze informatie het belangrijkste voor u opgeschreven. Voor de leesbaarheid is in de tekst meestal de ‘hij-vorm’ gekozen. Daar waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden. Waar over ouders gesproken wordt kunnen dit vanzelfsprekend ook verzorgers zijn.

Voorlichting thuis

Kinderen kunnen een minder prettige ervaring over het algemeen beter verwerken als zij van tevoren weten wat hen te wachten staat. Omdat op deze dag alle handelingen in een kort tijdbestek plaats vinden kan dat bedreigend en belastend voor uw kind zijn. Daarom is het van belang hem goed voor te bereiden op wat er gaat gebeuren. Op deze manier krijgt uw kind de kans zijn angst in de hand te houden. Vertel daarom op eenvoudige wijze en zo eerlijk mogelijk wat er gaat gebeuren en waarom.

Wát u aan uw kind vertelt hangt af van zijn leeftijd. Oudere kinderen willen alles meestal precies weten. Jonge kinderen hebben voldoende aan een korte, eenvoudige uitleg. Met behulp van spelmateriaal (poppen, boeken, dokterskoffertje) maakt u het verhaal nog duidelijker.

Vertel in ieder geval:

 • Waarom uw kind geopereerd moet worden.
 • Wat er op de dag van de operatie gebeurt.
 • Hoe hij onder narcose gaat.
 • Dat u de hele dag bij hem blijft.
 • Dat u ook bij hem bent als hij onder narcose gebracht wordt en naast
  hem zit als hij weer wakker wordt. Ziet u hier erg tegen op dan is er
  wellicht een ander vertrouwd iemand die hem daarin begeleiden wil?
 • Dat uw kind zich erna ziek kan voelen of pijn kan hebben, maar dat
  daar medicijnen voor gegeven kunnen worden.

Voorlichtingsfilm operatie
De voorbereidingsfilm is speciaal gemaakt voor kinderen en laat zien wat er tijdens een (dag) opname gebeurt en hoe het ziekenhuis er uit ziet, met als doel het kind gerust te stellen. Bekijk deze film samen met uw kind op een rustig moment. Scan met uw smartphone of tablet onderstaande QR-code en download het filmpje.

Deze video wordt getoond na het accepteren van cookies

Start niet te vroeg met uw voorbereiding. Dit kan onnodige spanningen veroorzaken. Voor de meeste kinderen is een goed tijdstip om er enkele dagen voor de opname over te beginnen. Met wat oudere kinderen kunt u er rustig wat eerder over spreken. Vraag uw jonge kind het verhaal aan u terug te vertellen. Zo komt u er vanzelf achter wat hij nog niet begrepen heeft.

Kinderen die goed zijn voorbereid kunnen evengoed nog angstig zijn of tegenstribbelen. Kinderen die niet zijn voorbereid voelen zich achteraf vaak bedrogen en teleurgesteld in voornamelijk hun ouders en zij kunnen daarna nog lange tijd achterdochtig blijven.

Voorlichting in het ziekenhuis

Samen met de specialist heeft u besloten om uw kind te laten opereren. Ter voorbereiding op deze operatie, waarvoor anesthesie noodzakelijk is, wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek op het preoperatieve spreekuur van de anesthesie.

Let op: Graag de vragenlijst anesthesie ingevuld meenemen bij het intakegesprek.

Preoperatief spreekuur

Tijdens het preoperatieve spreekuur heeft u een gesprek met de anesthesiemedewerker. De anesthesiemedewerker ziet en screent het kind en doet noodzakelijke onderzoeken onder supervisie van de anesthesioloog. Tijdens deze screening wordt de vragenlijst anesthesie besproken en toestemming voor anesthesie gevraagd. U en uw kind kunnen kiezen tussen narcose door middel van een injectie (prik) of door in- en uit te ademen in een kapje. Indien de anesthesioloog toch besluit af te wijken van de eerder gemaakte keuze is dat altijd met het oog op de veiligheid van uw kind. Na afloop van dit spreekuur is het mogelijk, na overleg, om samen met uw kind een kijkje te nemen op de kinder-jeugdafdeling.

Opname

U kunt zich op de dag van de opname melden aan de receptie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. In verband met de rust van alle kinderen die geopereerd gaan worden is het wenselijk dat er één, hooguit twee volwassenen per kind meekomen.

Uitstel van de opname

Het kan voorkomen dat de opname uitgesteld moet worden omdat uw kind de dag ervoor:

 • neusverkouden is en/of hoest;
 • temperatuursverhoging heeft boven 38°C;
 • een kinderziekte heeft of daar de afgelopen drie weken mogelijk mee is besmet (bof, rode hond, mazelen, waterpokken etc.).

Wilt u in deze gevallen contact opnemen met de behandelend arts in het ziekenhuis. Hij kan beoordelen of de opname kan doorgaan.

Wat neemt u mee

Als onderdeel van de voorbereiding kunt u samen met uw kind zijn koffer of tas inpakken.

Voor uw kind:

 • medicijnen die uw kind gebruikt;
 • knuffel, fopspeen, vertrouwd speelgoed;
 • eigen beker of flesje;
 • pyjama;
 • pantoffels of sokken;
 • ondergoed.

Voor u zelf:

 • iets om te lezen of te doen tijdens het wachten;
 • lunchpakket. Wij adviseren u als begeleidende ouder om thuis goed te eten. Er staat u immers een vermoeiende dag te wachten. Voor uzelf is er thee en koffie op de afdeling. Ook kunt u gebruik maken van het bezoekersrestaurant.

Narcose

Als u narcose door middel van een injectie hebt afgesproken krijgt uw kind een uur van te voren een verdovende crème op de huid van de prikplaats aangebracht. Daardoor wordt de prik niet of nauwelijks gevoeld.

Krijgt uw kind narcose door een kapje, vertel dan vóóraf dat de meeste kinderen vinden dat het narcose gas niet lekker ruikt!

Begeleiding door een ouder voor en na de narcose

Voor uw kind kan het een grote geruststelling zijn dat u bij hem blijft tot hij slaapt en naast hem zit als hij weer wakker wordt. Wij zien het belang daar zeer zeker van in en willen dan ook graag één van de ouders de gelegenheid bieden het kind te begeleiden naar de operatiekamer en daarna op de uitslaapkamer. Hieraan is wel een aantal afspraken verbonden:

 • Respecteer de privacy van de andere patiënten die u ziet op de uitslaapkamer, richt uw aandacht alleen op uw eigen kind.
 • U wordt verzocht niets mee te nemen naar de operatiekamer of uitslaapkamer, in het bijzonder geldt dit voor de mobiele telefoon.
 • In het belang van andere patiënten is het essentieel dat u zich rustig gedraagt.
 • Het kan voorkomen, om diverse redenen, dat u wordt gevraagd om de operatiekamer of uitslaapkamer te verlaten. Volg dan de aanwijzingen van de verpleegkundige rustig op.
 • Het personeel op de uitslaapkamer is er voor de zorg van de geopereerde kinderen. Zij hebben niet altijd de mogelijkheid om zich ook over u te ontfermen. Aanwezigheid op de uitslaapkamer is uw eigen verantwoordelijkheid.

Rondom de operatie

Als uw kind aan de beurt is rijdt de kinderverpleegkundige hem in zijn eigen bed naar de operatieafdeling. Knuffel, doekje of speen mag mee.

Op de operatieafdeling komt u in een speciale wachtruimte. Daar krijgt u een overall die u over uw eigen kleren heen moet dragen en doet u een muts over uw haar. Het is raadzaam om de overall en muts aan te doen waar uw kind bij is, zodat hij uw verandering kan volgen en weet dat ú het bent in dat vreemde outfit.

Kinderen worden meestal liggend in slaap gebracht. U kunt rustig en zachtjes tegen uw kind praten en zijn hand vasthouden. Sommige kinderen vertonen het volgende gedrag bij het in slaap vallen:

 • trekken of slaan met armen en/of benen;
 • draaien met de ogen, soms blijven de ogen open;
 • onrustig zijn;
 • bleek zien;
 • hoesten of soms een hoorbare ademhaling.

U hoeft er niet van te schrikken, want dit is normaal als een kind onder narcose wordt gebracht. Uw kind merkt er zelf niets van, omdat het al slaapt.

Zodra uw kind slaapt krijgt het een infuus in gebracht waardoor vocht en medicijnen kunnen worden toegediend. Als uw kind onder narcose is, begeleidt een operatieassistent u naar de uitgang van de operatiekamer. U kunt niet bij de operatie aanwezig zijn. U wordt verzocht terug te gaan naar de kinderafdeling.

Bij een spoedoperatie streven we ernaar ouders zoveel mogelijk bij het kind te laten, zodat u samen met de ziekenhuismedewerkers kunt uitleggen wat er gebeurt en waarom.

Na de operatie wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht. U wordt zo snel mogelijk geroepen om bij het wakker worden te zijn.

De anesthesioloog beslist wanneer uw kind weer terug kan naar de afdeling. De kinderverpleegkundige komt u beiden dan halen. Houdt u er rekening mee dat uw kind na de ingreep wat slaperig, onrustig, verward of boos kan zijn. Ook kan hij zich misselijk voelen en bleek zien.

Op de operatie- of uitslaapkamer krijgt uw kind pijnstilling. Later worden er volgens een vast tijdschema pijnstillers aan uw kind gegeven (meestal in de vorm van zetpillen).

Als uw kind toch pijn houdt, moet hij (of u) dit altijd duidelijk vertellen aan de kinderverpleegkundige! Zij bekijkt dan of uw kind extra medicijnen tegen de pijn kan krijgen of neemt hiervoor contact op met de anesthesist.

Het infuus blijft nog geruime tijd na de ingreep zitten.

Meestal mogen kinderen direct na de operatie al wat drinken. De kinderverpleegkundige zorgt hiervoor.

Informatie na de ingreep

Als u na de ingreep vragen hebt over uw kind kunt u deze stellen aan de kinderverpleegkundige. In verband met de privacy wordt alleen informatie verstrekt aan de ouders en niet aan familie of vrienden.

Naar huis

Het tijdstip van naar huis gaan hangt af van de complete toestand van uw kind. De kinderverpleegkundige is ervaren in het beoordelen hiervan.

In een ontslaggesprek krijgt u schriftelijke informatie over de gewenste voeding, de medicijnen, de pijnbestrijding en de juiste behandeling. Met betrekking tot de pijnbestrijding krijgt u het gerichte advies uw kind gedurende de eerste 48 uur na de ingreep op vaste tijden bepaalde pijnstillende middelen toe te dienen. In dit gesprek komt ook aan de orde wat u thuis kunt verwachten en waar u op moet letten. Tevens vindt u op de schriftelijke informatie ook het telefoonnummer waar u contact op moet nemen bij spoedgevallen.

Het is niet bij elke ingreep noodzakelijk dat een arts uw kind voor het vertrek nog ziet. Wilt u graag een arts spreken voor u het ziekenhuis verlaat, dan kunt u dit het beste aan de kinderverpleegkundige doorgeven.

U krijgt, indien nodig, een afspraakkaart mee naar huis met dag en tijdstip van de poliklinische controle.

Weer thuis

Eenmaal thuis kan het zijn dat uw kind zich wat anders gedraagt dan u van hem gewend bent. Hij kan wat slechter slapen, meer aanhankelijk zijn, boos of juist heel stil, prikkelbaar of rusteloos zijn. Gelukkig is dit gedrag meestal snel over. Geef uw kind wat extra aandacht! Samen praten over wat er allemaal in die korte tijd gebeurd is, kan helpen bij het verwerken ervan.

Mochten er na thuiskomst nog vragen zijn dan kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen met de kinder-jeugdafdeling, tel: 040 - 286 41 70.

Aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen of speelgoed van uw kinderen. Neem niet te veel geld mee of dure spullen.

Informatie en toestemming

Het is wettelijk vastgelegd dat iedere patiënt, dus ook uw kind, recht heeft op duidelijke informatie over:

 • zijn ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan;
 • de mogelijke onderzoeken en behandeling en de bijwerkingen en risico’s van het onderzoek of de behandeling;
 • eventuele andere behandelingsmogelijkheden.

De arts zal met u bespreken welke onderzoeken hij voor uw kind noodzakelijk vindt. Als de informatie niet duidelijk is, vraag dan om nadere uitleg want in feite doet de arts u slechts een voorstel waarvoor u als ouder toestemming zult moeten geven.

 • < 12 jaar
  Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat zij wel begrijpelijke informatie behoren te krijgen, maar het de ouders zijn die toestemming geven tot de behandeling.
 • 12-16 jaar
  Een kind tussen 12 en 16 jaar geeft na informatie mede met zijn ouders toestemming. Mocht hij een andere mening zijn toegedaan dan zijn ouders, dan gaat na intensief overleg de mening van het kind boven die van zijn ouders.
 • > 16 jaar
  Kinderen boven de 16 jaar beslissen zelf over hun behandeling.

Privacy en dossierinzage

Het Anna Ziekenhuis heeft een reglement dat de privacy van de patiënten beschermt. Zij is wettelijk verplicht zich daaraan te houden. De arts die uw kind behandelt, noteert zijn gegevens in het medisch dossier. Dit dossier is, na uw verzoek aan de arts, voor u ter inzage. De verpleegkundigen schrijven hun bevindingen in het verpleegkundig dossier, dat bij uw kind op de kamer ligt en aldaar kan worden ingezien door de ouders.

Klachten

Wanneer u niet tevreden bent met de gang van zaken of de behandeling van uw kind, horen wij dat graag. Wij krijgen dan immers de kans om onze zorg te verbeteren. Bespreek uw klacht liefst het eerst met de direct betrokkenen maar wanneer u dit moeilijk vindt of wanneer dit overleg niet naar tevredenheid verloopt, kunt u zich altijd wenden tot de klachtenbemiddeling van het Anna Ziekenhuis. Een folder van een klachtenregeling is verkrijgbaar via de verpleegkundige of via onze website.

Mobiele telefoon

Mobiel telefoneren op de kamer is in het ziekenhuis toegestaan. U mag uw telefoon niet mee nemen naar de operatie- of uitslaapkamer.

Tot slot

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende informatie kunnen geven. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u altijd bellen met de kinder-jeugdafdeling, telefoonnummer 040 - 286 41 70.