Video Interactie Begeleiding (VIB) Kinder/jeugdafdeling

Uw kind is onder behandeling van een kinderarts in ons ziekenhuis. Naast de medische zorg is het ook mogelijk om met behulp van Video Interactie Begeleiding (VIB) ondersteuning te ontvangen. Bij de eerste afspraak filmt de VIB-er u en uw kind tijdens een ziekenhuisopname of in de thuissituatie (de pedagogisch medewerkster en verpleegkundigen die ondersteuning via VIB kunnen geven, worden VIB-er genoemd). Daarna volgt een afspraak om de video terug te kijken. Deze review vindt plaats in het ziekenhuis.

 

Wat is Video Interactie Begeleiding (VIB)

VIB richt zich op het in beeld brengen van de natuurlijke communicatie en contacten tussen ouder en kind. We gebruiken de videocamera hierbij als hulpmiddel. De pedagogisch medewerkster of verpleegkundige maakt een korte opname (van ongeveer 5-10 minuten) van u en uw kind. Er kan bijvoorbeeld een opname gemaakt worden tijdens de verzorging, tijdens het eten of van een spelmoment. De VIB-er kijkt deze video-opname later samen met u terug. Aan de hand van de beelden kunt u zien welke signalen uw kind maakt om met u in contact te komen of te blijven. Bij het terugkijken wordt gelet op:

 • Welke initiatieven heeft het kind
 • Hoe reageer je daar op als ouder

Omdat we bij het terugkijken regelmatig de beelden stilzetten, zijn zelfs de hele kleine signalen en initiatieven van uw kind te zien. U ziet zo op de beelden terug hoe uw kind reageert op uw stem, uw aanraking, hoe u uw kind gerust kunt stellen en hoe uw kind ervan geniet bij u te zijn.

Wanneer Video Interactie Begeleiding

Redenen om VIB voor te stellen zijn:

Als uw kind bijvoorbeeld:

 • tijdelijk op de couveuseafdeling verblijft of er sprake is van een ‘moeilijke start’;
 • veel huilt;
 • moeilijk slaapt;
 • moeilijk eet;
 • ernstig of chronisch ziek is;
 • blijvend letsel heeft opgelopen;
 • moeilijkheden heeft met zindelijk worden (obstipatie, broekplassen, broekpoepen).

Als u vragen heeft over:

 • de ontwikkeling van uw kind;
 • het gedrag van uw kind en de omgang met uw kind.

Procedure bij VIB

VIB wordt gestart na overleg met de kinderarts en met uw toestemming. Samen met u en de VIB-er wordt bekeken hoe vaak en op welk moment gefilmd zal worden. Meestal wordt er 1 tot 3 maal gefilmd. Na afsluiting van de VIB maakt de VIB-er een kort verslag. Dit wordt naar de kinderarts gestuurd. Ook ontvangt u een enquêteformulier, waarop u kunt aangeven hoe u de VIB hebt ervaren.

Als u de opgenomen filmpjes van uw kind wil ontvangen, kunnen we u deze doorsturen via een beveiligde e-mail.

Contactinitiatieven

Dit zijn alle initiatieven en/of signalen die het kind laat zien om contact te maken. Deze kunnen soms heel klein of vluchtig zijn. Met behulp van de videobeelden worden deze contactinitiatieven als het ware uitvergroot.

Gebruik van VIB

VIB bij de pasgeborene op de couveuseafdeling

Bij video interactie begeleiding (VIB) maken wij video-opname van u en uw kindje. VIB verpleegkundige of pedagogisch medewerkster maakt deze opnamen. De beelden kijken wij samen met u terug. Hierop is heel mooi te zien welke initiatieven uw kindje neemt in het contact maken met u. Ook zien we hoe u hier als ouder van nature op reageert. De initiatieven van uw kindje zijn nog vluchtig, maar door de beelden worden deze uitvergroot en wordt het mogelijk al in een vroeg stadium uw kindje te begrijpen. Zo kunt u beter inspelen op zijn/haar behoeftes. Dat komt de band tussen u en uw kindje ten goede en maakt de overgang naar huis makkelijker.

VIB bij kinderen met zindelijkheidsproblemen

Uw kind is door onze kinderarts gezien in verband met obstipatieklachten, broekplassen of broekpoepen. Naast de behandeling door onze kinderarts kan deze u ook VIB voorstellen. Met behulp van VIB gaat u samen kijken hoe u uw kind kunt helpen zich te ontspannen, om tenslotte een betere controle te krijgen over het plassen of poepen. Bij het terugkijken van de beelden kijkt u samen met de VIB-er naar de contactinitiatieven van uw kind en hoe u deze op een prettige manier ontvangt.

VIB bij kinderen met diabetes

Als uw kind diabetes heeft, zal hij daar zijn hele leven rekening mee moeten houden. In sommige leeftijdsfases kan dat van invloed zijn op de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van uw kind. VIB kan hierbij ondersteunend werken, door met u te kijken naar de gezonde contactinitiatieven van uw kind. Bij kinderen die al iets ouder zijn, kunnen de beelden gebruikt worden om te laten zien hoe ze omgaan met hun diabetes. Het doel is hierbij het zelfvertrouwen van uw kind te vergroten.

VIB bij kinderen met astma

Kinderen met astma hebben regelmatig last van (ernstige) benauwdheidklachten. Dit kan u als ouder veel zorgen geven. Het hebben van astma kan samengaan met moeilijkheden in het gedrag van uw kind, bijvoorbeeld druk zijn, opstandigheid, verzet etc. Met behulp van VIB kijken we naar de gezonde contactinitiatieven van uw kind. Hierbij zetten we zijn astma als het ware even op de achtergrond. VIB kan u ook ondersteuning bieden bij vragen als hoe kan ik mijn kind helpen zich te ontspannen bij het inhaleren van de medicatie.

VIB bij kinderen die moeilijk eten of slapen

Wanneer uw kind moeite heeft inslapen of doorslapen of wanneer uw kind moeilijkheden heeft met eten, kan de kinderarts u VIB voorstellen. De videobeelden laten zien wanneer en hoe uw kind goed op uw aanwijzigingen reageert. Vaak gaat dit zo vluchtig, dat het rustig terugkijken van de beelden laat zien wat u kunt doen en wat u al doet om uw kind hierin te ondersteunen. Met VIB zoekt u samen naar oplossingen. Het kan u weer grip geven in situaties waar u zich misschien vaak machteloos hebt gevoeld. Prettig contact is hierbij het uitgangspunt.

VIB bij ernstig of langdurig zieke kinderen

Het is een ingrijpende gebeurtenis als kinderen in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Zeker als dat voor langere tijd is. U voelt zich misschien overgeleverd aan artsen en verpleegkundigen. VIB kan u helpen uw zelfvertrouwen te behouden in de omgang met uw kind.

Als uw kind ernstig of langdurig ziek is, bent u als ouders vooral ongerust en bezorgd om het welzijn van uw kind. Videobeelden laten ook de gezonde contactinitiatieven zien van uw kind. Deze zijn soms zo vluchtig en de reacties van uw kind soms zo klein, dat vooral het uitvergroten ervan op video ze zichtbaar maakt.

VIB bij kinderen die veel huilen

Wanneer uw kind veel huilt, kan de kinderarts u VIB voorstellen. Bij het terugkijken van de videobeelden laat de VIB-er aan u als ouder zien op welke signalen uw kind goed reageert. Ook zien we wanneer uw kind aandacht heeft voor de omgeving. Deze contactinitiatieven, zoals we ze noemen, zijn vaak nog heel klein. Met behulp van de (stilstaande) videobeelden worden ze als het ware uitvergroot. Hierdoor wordt het contact zichtbaar en laat zien wat u kunt doen om uw kind te helpen.

VIB bij opvoedingsvragen

Wanneer u als ouder vragen heeft over het gedrag en de opvoeding van uw kind, kan VIB extra ondersteuning bieden. Met behulp van de videobeelden krijgt u duidelijker zicht op de manieren waarop u kunt inspelen op het gedrag van uw kind. Zo wordt een plezierig, ontspannen contact bevorderd.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling daarop. U kunt hierdoor alles nog eens rustig nalezen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met  pedagogisch team en vraag naar de contactpersoon VIB: 040 - 286 42 25.

Met medische vragen kunt terecht bij de kinderarts.