Leefregels na een operatieve behandeling bij niet-ingedaalde of gedraaide testis (orchidopexie/torsio testis)

Leefregels na een operatieve behandeling bij niet-ingedaalde of gedraaide testis

 • Dag van de operatie bedrust en vloeibaar tot zacht eten geven.
 • De hechtingen zijn zelf oplosbaar en hoeven niet verwijderd te worden.
 • Twee dagen niet naar buiten.
 • Na twee tot vier dagen naar school.
 • Twee weken niet fietsen, sporten of gymnastiek.
 • Na 2 dagen douchen, niet baden.
 • Kleine kinderen niet in de zandbak laten spelen.
 • Medicijnen; géén aspirine of sinaspril geven. Dit geeft een verhoogde kans op nabloeding.
 • Wij geven u het advies de eerste 24-uur na de ingreep op vaste tijden
  pijnmedicatie toe te dienen. De dosering is afhankelijk van het gewicht
  van uw kind. Dit alles kunt u nalezen op het pijnkaartje wat u mee naar
  huis krijgt.

Wat te doen bij problemen?

Bij ontslag uit het ziekenhuis is het van groot belang te weten hoe u thuis
bij problemen kunt handelen. Mochten zich thuis onverhoopt
problemen voordoen die mogelijk te maken hebben met het
ziekenhuisverblijf, operatie of behandeling, dan kunt u contact
opnemen met:

Tijdens kantooruren:
Polikliniek urologie, telefoonnummer: 040 - 286 4865

Voor 08.30 uur, na 17.00 uur in het weekend:
Spoedeisende hulp, telefoonnummer : 040 - 286 4834

U hoeft zich dan dus niet eerst tot de huisarts te richten