AD(H)D poli voor kinderen

De AD(H)D poli is bedoeld voor kinderen en jongeren die, vaak van jongs af aan, aandachts- en concentratieproblemen hebben en/of hyperactief en/of impulsief gedrag vertonen. Deze problemen wijzen mogelijk op AD(H)D. Op de AD(H)D poli werken een kinderarts, een AD(H)D verpleegkundige en een psycholoog van de poli medische psychologie nauw samen om in een korte tijd tot een diagnose en passend behandelplan te komen.

Wat is AD(H)D?

AD(H)D staat voor Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder. In het Nederlands spreken we over aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit. Kinderen met AD(H)D hebben moeite om hun aandacht bij een spel of taak te houden. Ze zijn snel afgeleid en kunnen daarnaast hyperactief en/of impulsief zijn. Vaak zorgt dit voor problemen thuis, op school en in het contact met leeftijdsgenoten.

Wijziging in jeugdzorg en gevolg AD(H)D poli

Sinds 2015 geldt de Jeugdwet in Nederland. Alle geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor kinderen tot 18 jaar is sindsdien via de gemeente geregeld. Dit betekent dat vergoeding van deze zorg valt onder de gemeente. Gemeenten sluiten hiervoor contracten af met ziekenhuizen.

Het Anna Ziekenhuis heeft een contract afgesloten met een aantal gemeenten in Zuidoost Brabant (onderstaand vindt u een overzicht van deze gemeenten). 

Per 1 juli 2019 kunnen kinderen met de diagnose AD(H)D of die onderzoek willen voor een diagnose AD(H)D en die niet wonen in één gecontracteerde gemeenten niet meer rechtstreeks terecht bij de kinderarts of de afdeling medische psychologie in het Anna Ziekenhuis. Hierbij geldt de woonplaats waar het kind staat ingeschreven. U kunt eventueel wel een beschikking aanvragen bij de gemeente waar uw kind ingeschreven staat. Deze beschikking is nodig om de zorg vergoed te krijgen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

Bij kinderen die wel ingeschreven staan in één van de gecontracteerde  gemeenten wordt de beschikking automatisch geregeld en wordt de zorg vergoed. Meer informatie hierover leest u in de folder ‘Jeugdzorg bij de gemeente’.

De AD(H)D poli

Voor het eerste bezoek ontvangt u een aantal vragenlijsten die u vooraf thuis in dient te vullen en meeneemt bij de eerste afspraak.

Eerste afspraak
U wordt samen met uw kind ontvangen door de psycholoog die met u de problemen bespreekt die u en uw kind ervaren. Er wordt aandacht besteed aan het verloop van de sociale contacten van uw kind en zijn/haar functioneren op school. Ook wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Het gesprek met de psycholoog duurt ongeveer 30 minuten.

Direct na het gesprek met de psycholoog wordt uw kind lichamelijk onderzocht door de kinderarts. Het doel van dit onderzoek is om eventuele lichamelijke oorzaken van de problemen uit te sluiten. Het onderzoek door de kinderarts duurt ongeveer 30 minuten.

Vervolgafspraken
Na het eerste gesprek met de psycholoog en het onderzoek door de kinderarts wordt een uitgebreid psychologisch onderzoek gepland. Hiervoor worden twee vervolgafspraken gemaakt. Deze afspraken vinden plaats in de ochtend. Tijdens de eerste ochtend wordt een intelligentie-onderzoek gedaan. Tijdens de tweede ochtend worden aandachts- en concentratietesten afgenomen.

Uitslag
De psycholoog zal alle bevindingen met u bespreken, in de meeste gevallen twee weken na het laatste onderzoek. Hieraan wordt een conclusie verbonden, mogelijk in de vorm van een diagnose. Daarnaast ontvangt u advies voor verdere begeleiding en/of behandeling. Indien de diagnose AD(H)D is gesteld, ontvangt u voorlichtingsmateriaal over AD(H)D en over medicatie, zodat u alles thuis nog eens rustig na kunt lezen.

Begeleiding en behandeling
Ondersteuning met medicatie wordt door de kinderarts en de AD(H)D verpleegkundige geboden. Kortdurende psychologische begeleiding/ behandeling wordt door de psycholoog gedaan. Ook kunt u doorverwezen worden naar andere instanties voor bijvoorbeeld een cursus sociale vaardigheden voor uw kind of een oudercursus.

Indien er meer aan de hand lijkt te zijn dan alleen AD(H)D, dan worden u en uw kind doorverwezen naar de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie van Herlaarhof in Helmond of Veldhoven. Daar kan dan verder onderzoek worden gedaan en eventueel aanvullende behandeling plaatsvinden.

Verwijzing en afspraak maken

Als u in één van de gecontracteerde gemeenten woont, dan kunt u met een verwijzing van uw huisarts een afspraak maken op de AD(H)D poli. Dit geldt ook voor mensen die niet in één van de gecontracteerde gemeente wonen, maar een beschikking van hun gemeente hebben ontvangen.

De AD(H)D poli vindt elke twee weken plaats op de woensdagochtend.

U kunt telefonisch een afspraak maken via: polikliniek kindergeneeskunde, telefoonnummer 040 - 286 48 53. 

Meer informatie

Voor meer informatie over AD(H)D kunt u terecht op de website van BALANS, de landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen: www.balansdigitaal.nl.

De gecontracteerde gemeenten

  • Asten (Asten, Heusden, Ommel)
  • Deurne (Deurne, Liessel, Vlierden, Neerkant, Helenaveen)
  • Geldrop-Mierlo
  • Gemert-Bakel (Gemert, Bakel, de Mortel, Handel, Elsendorp, de Rips, Milheeze)
  • Helmond (incl. Stiphout)
  • Laarbeek (Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout, Mariahout)
  • Nuenen c.a. (Nuenen, Gerwen, Nederwetten)
  • Someren (Someren-Eind, Someren-Heide, Lierop)
  • Son en Breugel
  • Waalre (Aalst en Waalre)

EPD

In het Anna Ziekenhuis wordt patiëntinformatie digitaal verwerkt in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin zijn medische gegevens over de patiënt opgenomen, zoals informatie over onderzoek, behandeling, medicatie, allergieën en aantekeningen van de zorgverlener. Ook de afdeling medische psychologie maakt gebruik van het EPD. Conform de eisen van beroepsvereniging NIP zijn alleen de samenvattingen binnen een behandeltraject zichtbaar voor andere afdelingen van het Anna Ziekenhuis. De uitgebreide verslaglegging van behandelgesprekken is enkel zichtbaar voor medewerkers van de medische psychologie. Verslaglegging van (neuro)psychologische diagnostiek is wel volledig in te zien voor medewerkers van andere afdelingen.