Inhalatieschema Salbutamol bij 'zo nodig gebruik' (Ventolin, Airomir)

Jouw kind maakt zo nodig gebruik van Salbutamol ( = Ventolin, Airomir).
In deze informatie geven wij jou het inhalatieschema hiervoor.

Wanneer begin je met Salbutamol

Je start de toediening van Salbutamol bij de volgende verschijnselen of klachten van jouw kind:

 • hoesten/kuchen;
 • kortademigheid/benauwdheid/kreunen;
 • piepen (bij uitademing)/intrekkingen.

Werking

Salbutamol werkt binnen 10 à 15 minuten. Mocht een pufje niet goed zijn
gegaan, kun je deze puf gerust nogmaals herhalen.
Salbutamol werkt ongeveer 3 uur; merk je dat jouw kind na 3 uur opnieuw toenemende klachten heeft, geef dan weer Salbutamol (2 t/m maximaal 4
pufjes).

Toediening

Als jouw kind last heeft van de verschijnselen/klachten zoals onder het kopje “Wanneer begin je met Salbutamol”, dan begin je in eerste instantie met de volgende dosering:

 • 4 x daags 2 pufjes per keer. Eén pufje bevat 100 microgram.

Als blijkt dat deze dosering niet voldoende is, dan ga je verder met de dosering zoals hierna beschreven.

 • Salbutamol mag, als het nodig is, elke 3 uur gegeven worden, 2 t/m 4 pufjes per keer.
  Anders gezegd: jouw kind krijgt dan dus 6 x daags 2 pufjes.

Als jouw kind elke 3 uur Salbutamol nodig heeft, is het belangrijk hier minimaal 24 uur mee door te gaan (eventueel 48 uur). Dit betekent dat je ook ’s nachts moet doorgaan met het geven van Salbutamol elke 3 uur.

Wanneer waarschuw je de huisarts/kinderarts

Je waarschuwt de huisarts of kinderarts als:

 • er geen verbetering of zelfs toename van de klachten is ondanks het geven van de Salbutamol.
 • je 48 uur lang elke 3 uur Salbutamol geeft en je van mening bent dat je nog niet kunt gaan afbouwen met de Salbutamol.
 • de Salbutamol minder dan 1 uur werkt.
 • jouw kind koorts krijgt (temperatuur van 39.0 - 39.5° C), pijn bij het hoesten/ademhalen en je bemerkt geen of weinig werking van de Salbutamol.
 • tekenen van een ernstige benauwdheidaanval, ernstige kortademigheid, sufheid, onbegrepen opwinding, praten in korte zinnen, bleek of grauw zien.

Aandachtspunten bij toedienen Salbutamol

 • Geef elke puf apart: d.w.z. 1 pufje per keer in de voorzetkamer.
 • Altijd geldt dat je ervan overtuigd moet zijn dat er op een correcte wijze is geïnhaleerd.
 • Een duidelijk afname van de klachten betekent dat jouw kind bij de volgende toediening van de medicatie nog klachtenvrij is.

Afbouwen

Bemerk een duidelijk afname van de klachten dan kun je de Salbutamol gaan afbouwen. Het afbouwen van Salbutamol gebeurt op geleide van de klachten van jouw kind en wel als volgt:

 • Na 24 uur van 6 x daags naar 4 x daags 2 pufjes:
  Bij duidelijk afname van de klachten doorgaan met 2 pufjes Salbutamol per keer overdag op de volgende tijdstippen:
  8.00 – 13.00 – 18.00 – 23.00 uur.
  Zo nodig ’s nachts eenmalig 2 pufjes Salbutamol erbij geven.
 • Zo nodig:
  Bij duidelijke afname van de klachten 1-2 x daags 1à 2 pufjes         Salbutamol per keer.