Inhalatieschema Salbutamol bij 'zo nodig gebruik' (Ventolin, Airomir)

Uw kind maakt zo nodig gebruik van Salbutamol ( = Ventolin, Airomir).
In deze folder geven wij u het inhalatieschema hiervoor.

Wanneer begint u met Salbutamol

U start de toediening van Salbutamol bij de volgende verschijnselen of klachten van uw kind:

 • hoesten/kuchen;
 • kortademigheid/benauwdheid/kreunen;
 • piepen (bij uitademing)/intrekkingen.

Werking

Salbutamol werkt binnen 10 à 15 minuten. Mocht een pufje niet goed zijn
gegaan, kunt u deze puf gerust nogmaals herhalen.
Salbutamol werkt ongeveer 3 uur; merkt u dat uw kind na 3 uur opnieuw toenemende klachten heeft, geef dan weer Salbutamol (2 t/m maximaal 4
pufjes).

Toediening

Als uw kind last heeft van de verschijnselen/klachten zoals onder het kopje “Wanneer begint u met Salbutamol”, dan begint u in eerste instantie met de volgende dosering:

 • 4 x daags 2 pufjes per keer. Eén pufje bevat 100 microgram.

Als blijkt dat deze dosering niet voldoende is, dan gaat u verder met de dosering zoals hierna beschreven.

 • Salbutamol mag, als het nodig is, elke 3 uur gegeven worden, 2 t/m 4 pufjes per keer.
  Anders gezegd: uw kind krijgt dan dus 6 x daags 2 pufjes.

Als uw kind elke 3 uur Salbutamol nodig heeft, is het belangrijk hier minimaal 24 uur mee door te gaan (eventueel 48 uur). Dit betekent dat u ook ’s nachts moet doorgaan met het geven van Salbutamol elke 3 uur.

Wanneer waarschuwt u de huisarts/kinderarts

U waarschuwt de huisarts of kinderarts als:

 • er geen verbetering of zelfs toename van de klachten is ondanks het geven van de Salbutamol.
 • u 48 uur lang elke 3 uur Salbutamol geeft en u van mening bent dat u nog niet kunt gaan afbouwen met de Salbutamol.
 • de Salbutamol minder dan 1 uur werkt.
 • uw kind koorts krijgt (temperatuur van 39.0 - 39.5° C), pijn bij het hoesten/ademhalen en u bemerkt geen of weinig werking van de Salbutamol.
 • tekenen van een ernstige benauwdheidaanval, ernstige kortademigheid, sufheid, onbegrepen opwinding, praten in korte zinnen, bleek of grauw zien.

Aandachtspunten bij toedienen Salbutamol

 • Geef elke puf apart: d.w.z. 1 pufje per keer in de voorzetkamer.
 • Altijd geldt dat u ervan overtuigd moet zijn dat er op een correcte wijze is geïnhaleerd.
 • Een duidelijk afname van de klachten betekent dat uw kind bij de volgende toediening van de medicatie nog klachtenvrij is.

Afbouwen

Bemerkt u een duidelijk afname van de klachten dan kunt u de Salbutamol gaan afbouwen. Het afbouwen van Salbutamol gebeurt op geleide van de klachten van uw kind en wel als volgt:

 • Na 24 uur van 6 x daags naar 4 x daags 2 pufjes:
  Bij duidelijk afname van de klachten doorgaan met 2 pufjes Salbutamol per keer overdag op de volgende tijdstippen:
  8.00 – 13.00 – 18.00 – 23.00 uur.
  Zo nodig ’s nachts eenmalig 2 pufjes Salbutamol erbij geven.
 • Zo nodig:
  Bij duidelijke afname van de klachten 1-2 x daags 1à 2 pufjes         Salbutamol per keer.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de
polikliniek kindergeneeskunde van het St. Anna Ziekenhuis.

U kunt de kinderarts bereiken:
Tijdens kantoortijden via de secretaresse van de kinderpolikliniek,
telefoon: 040 - 286 4853.

Buiten kantoortijden: via het algemene telefoonnummer van het St. Anna
Ziekenhuis, telefoon: 040 - 286 4040.

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondeling informatie,
maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog een rustig na
te lezen.