Kinderen in beweging 4 t/m 8 jaar. Groepsprogramma voor kinderen met overgewicht en hun ouders

Jong geleerd is oud gedaan. Juist daarom is het belangrijk om kinderen op
jonge leeftijd in contact te brengen met gezond eten en voldoende
beweging.

In Nederland heeft 1 op de 7 kinderen overgewicht en 2 % obesitas. Om
te zorgen dat kinderen lekker in hun vel zitten en fit zijn, is het belangrijk
om overgewicht te voorkomen. Overgewicht gaat gepaard met veel
lichamelijke problemen en psychische klachten.

Veel kinderen hebben vaak een lagere zelfwaardering in vergelijking met
hun leeftijdgenootjes en zij worden vaker gepest. Ze kunnen moeilijker
meedoen met sport en hebben meer moeite met het kiezen van leuke
kleren. Doordat ze niet goed mee kunnen doen met bewegen, blijven ze
vaker binnen zitten, waar het eten binnen “handbereik” ligt.
Ook lichamelijk gezien heeft overgewicht nogal wat consequenties. Nu
merken de kinderen daar waarschijnlijk nog niet veel van, maar veel
volwassen mensen die te dik zijn krijgen last van bijvoorbeeld pijn in
knieën, voeten, rug of benen, de gewrichtsklachten. Maar ook hart en
vaatziekten en diabetes zie je vaker bij mensen die te zwaar zijn.

Waarom nu werken aan een gezond gewicht

Onderzoek heeft uitgewezen dat behandeling voor overgewicht bij kinderen op jonge leeftijd het beste resultaat oplevert, ook op langer termijn.
Als uw kind te zwaar is, is de balans tussen gebruik van voeding en verbruik van energie niet in evenwicht. Eigenlijk betekent het dat uw kind teveel ongezond eten binnen krijgt en dat het niet genoeg beweging krijgt.
Aandachtspunten zijn dus: hoe uw kind anders kan gaan eten en hoe uw kind meer kan gaan bewegen.

We weten dat het niet zo gemakkelijk is. Daarom willen we hier juist samen met u en met andere ouders met hun kinderen aan gaan werken met het programma ‘Kinderen in Beweging 4 t/m 8 jaar’.

 

Het programma ‘Kinderen in beweging’

Doel van het programma
We streven naar stabilisatie: dus het gelijk blijven van het gewicht van uw kind bij een lengtegroei. Dit willen we bereiken door een gezondere eet- en leefstijl aan te leren.

Hoe werken we naar dat doel toe
De kinderarts informeert u over het programma en biedt medische begeleiding. Voorafgaande aan deelname aan het programma vindt een onderzoek plaats, om een lichamelijke oorzaak uit te sluiten.

Bij de behandeling van overgewicht richten we ons op de 3 belangrijkste aandachtsgebieden:

  • voeding, door de diëtiste;
  • bewegen, door de kinderfysiotherapeute;
  • gedrag/ouderbegeleiding/pedagogische ondersteuning, door kinderpsychologe en medisch pedagogisch zorgverlener.

Het programma in het kort
Het programma bestaat uit 12 groepsbijeenkomsten:

  • 6 ouderavonden;
  • 6 bijeenkomsten waarbij u samen met uw kind gaat bewegen.

Na deze groepsbijeenkomsten volgt een advies op maat.

Aanmelden
Uw huisarts zorgt voor een verwijzing, waarmee u een afspraak bij de kinderarts kunt maken.

Informatie

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met:
het pedagogisch team van het ziekenhuis, telefoon 040 - 286 42 25.

EPD

In het Anna Ziekenhuis wordt patiëntinformatie digitaal verwerkt in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin zijn medische gegevens over de patiënt opgenomen, zoals informatie over onderzoek, behandeling, medicatie, allergieën en aantekeningen van de zorgverlener. Ook de afdeling medische psychologie maakt gebruik van het EPD. Conform de eisen van beroepsvereniging NIP zijn alleen de samenvattingen binnen een behandeltraject zichtbaar voor andere afdelingen van het Anna Ziekenhuis. De uitgebreide verslaglegging van behandelgesprekken is enkel zichtbaar voor medewerkers van de medische psychologie. Verslaglegging van (neuro)psychologische diagnostiek is wel volledig in te zien voor medewerkers van andere afdelingen.