Botuline-toxine behandeling

Inleiding

U heeft binnenkort afspraak voor een behandeling met botuline-toxine. Deze stof heeft een sterke, maar tijdelijke werking op de spier-zenuwovergang. Hierdoor worden de signalen van de zenuw naar de spieren geblokkeerd, zodat de spieren zich kunnen ontspannen.

Afdeling Klinische Neurofysiologie
U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF), route 24. Uw arts voert de behandeling uit; KNF-laboranten assisteren hierbij. De uitslag van de behandeling bespreekt u met uw behandelend arts.

De duur van de behandeling varieert van vijf tot vijftien minuten. De behandeling wordt, ivm de werkingsduur van de botuline, over het algemeen elke 3 maanden herhaald.

Hier vertellen wij u wanneer deze behandeling wordt toegepast, hoe u zich het best kunt voorbereiden, hoe de behandeling in zijn werk gaat en hoe het daarna gaat.

Toepassing van de behandeling

Wij passen deze behandeling toe bij:

 • plaatselijke verkramping van nek- en /of halsspieren (torticollis spasmodica);
 • onwillekeurige spieractiviteit van de ooglid- en aangezichtsspieren (blepharospasmen);
 • overmatige speekselproductie (hypersalivatie);
 • onwillekeurige spieractiviteit rond oog-, mond- en halsspieren aan één zijde (hemifacialis spasmen);
 • spasticiteit ongeacht de oorzaak;
 • overmatig transpireren (hyperhydrosis).

De hoeveelheid botuline-toxine kan per behandeling verschillen. Wij zoeken naar de meest optimale dosering voor u.

Hoe bereidt u zich voor

Wilt u halskettingen en/of sieraden thuis laten?

Wat gebeurt er tijdens de behandeling

Bij alle behandelingen krijgt u een vooraf bepaalde hoeveelheid botuline-toxine geïnjecteerd in de aangedane spier(en) of klier(en). Afhankelijk van de aandoening kan de toediening pijnlijk zijn.

 • Bij spierspasmen en onwillekeurige spieractiviteit
  De spier is meestal wat verkrampt, waardoor de injectie iets pijnlijker kan zijn dan gewoonlijk. Als er meerdere spieren aangedaan zijn, krijgt u ook meerdere injecties. Om vast te stellen of de juiste spier is aangeprikt, wordt steeds de spieractiviteit van de te behandelen spier gemeten. De behandeling duurt tussen de vijf en vijftien minuten.
 • Bij overmatige speekselproductie
  Wanneer de speekselklieren via geluidsgolven (echografie) op het scherm zichtbaar zijn, krijgt u de injectie met de botuline-toxine. De behandeling duurt ongeveer tien minuten.
 • Bij overmatig transpireren
  De arts dient botuline-toxine volgens schema toe. Als u last heeft van bijvoorbeeld okselzweten, krijgt u een injectie in de oksels. De behandeling duurt tussen de tien en vijftien minuten.

Wat gebeurt er na het onderzoek

Bij de meeste patiënten geeft botuline-toxine weinig bijwerkingen.  Wanneer er wel sprake is van bijwerkingen, zijn ze niet ernstig en gaan ze vanzelf weer over. Hierna beschrijven wij enkele mogelijke bijwerkingen.

 • Droge ogen en hangend ooglid
  U kunt droge ogen krijgen en uw bovenste ooglid kan aan één zijde een beetje omlaag gaan hangen. Dit geldt als u behandeld bent voor onwillekeurige spieractiviteit van of rond een ooglid, het aangezicht, oog, de mond en hals.
 • Slikproblemen en tijdelijk slappe nekspieren
  Slikproblemen zijn mogelijk, evenals nekspieren die tijdelijk slap worden, als u behandeld bent voor plaatselijke verkramping van       nek- en /of halsspieren.
 • Blauwe plek
  Ook kan er een onschuldige plaatselijke spier- of huidbloeding ontstaan door de injectie. Dit geeft tijdelijk een blauwe plek.

Wat te doen bij ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling KNF.

Heeft u nog vragen

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist. Als u vragen heeft over uw onderzoek, neemt u dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie, telefoon: 040 - 286 48 29.

Datum van onderzoek:            ______________________________________

Tijd:                                      ______________________________________

U wordt verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie (route 24).