Trommelvliesbuisjes voor volwassenen

Inleiding

Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Het plaatsen van trommelvliesbuisjes vindt plaats wanneer de buis van Eustachius niet goed werkt.
Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is één van de meest voorkomende chirurgische ingrepen in Nederland. Alvorens nader in te gaan op het "hoe" en "waarom" is het zinvol in het kort de werking van het menselijk hoororgaan te bespreken.

Het oor is globaal onder te verdelen in:

 • De uitwendige gehoorgang.
 • Het trommelvlies met daarachter het middenoor. Hierin bevinden zich de drie gehoorbeentjes. Via de buis van Eustachius staat het middenoor in verbinding met de neuskeelholte.
 • Het eigenlijke gehoororgaan, ook wel het slakkenhuis genoemd.

Geluid bestaat uit luchttrillingen. Deze trillingen komen via de gehoorgang op het trommelvlies. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes versterken de trillingen en geleiden de trillingen naar het slakkenhuis, ook wel binnenoor genoemd. In het slakkenhuis bevinden zich de zintuig(zenuw)cellen, die de trillingen omzetten in zenuwprikkels. Deze zenuwprikkels worden via de gehoorzenuw naar de hersenen gevoerd, alwaar zij in "horen" vertaald worden.
Het middenoor is onder normale omstandigheden gevuld met lucht, die dezelfde druk en samenstelling heeft als de buitenlucht. De druk wordt gehandhaafd via de buis van Eustachius. Waarom de buis van Eustachius niet goed werkt is niet precies bekend.

Wanneer wordt een trommelvliesbuisje geplaatst

Indien de buis van Eustachius niet goed werkt, ontstaat onderdruk in het middenoor, waardoor het trommelvlies naar binnen wordt getrokken.
Door de onderdruk kan het slijmvlies in het middenoor geïrriteerd raken en vocht afscheiden waardoor het middenoor gevuld raakt met vocht in plaats van met lucht. Dit wordt "OME" ("Otitis Media met Effusie") genoemd, maar ook wel "lijmoor" of "glue ear” vanwege de stroperige samenstelling van het vocht. Hierdoor kunnen klachten ontstaan van een vol drukkend gevoel in het oor en soms van pijn; hevige pijn kan veroorzaakt worden door een ontsteking van dit vocht (middenoorontsteking). Tevens treedt gehoorverlies op, omdat de geluidstrillingen door de aanwezige vloeistof gedempt worden.
Vaak treedt binnen enkele weken tot maanden spontaan genezing op zonder dat blijvende schade ontstaat. Indien de afwijking echter langer blijft bestaan of veelvuldig aanleiding geeft tot oorontstekingen, hinderlijk gehoorverlies en/of langdurige klachten, kan een tijdelijke beluchting van het middenoor via een trommelvliesbuisje zinvol zijn.
Een trommelvliesbuisje heeft als doel een open verbinding te bewerkstelligen tussen middenoor en uitwendige gehoorgang, zodat via het buisje lucht in het middenoor komt.
Er is geen alternatief om de functie van de buis van Eustachius te verbeteren. Er bestaat een nauw verband tussen bovenste luchtweginfecties, zoals neusverkoudheid en een niet goed functionerende buis van Eustachius.
Voordat een trommelvliesbuisje geplaatst wordt, dienen andere oorzaken voor terugkerende bovenste luchtweginfecties, zoals een vergrote neusamandel en/of een ontsteking van de neusholte en neusbijholten uitgesloten of behandeld te worden.

Wat is een trommelvliesbuisje

Een trommelvliesbuisje is een buisje, meestal gemaakt van kunststof, met de grootte van een "halve luciferkop". De doorsnede is ongeveer 1,5 mm en de lengte varieert van 3 mm tot 12 mm. Er zijn verschillende typen, die in vorm, afmeting en kleur kunnen variëren.

Hoe wordt een trommelvliesbuisje geplaatst

Onder plaatselijke verdoving wordt een kleine snede (drie mm) gemaakt in het trommelvlies. Dit geschiedt met behulp van microchirurgische technieken. De ingreep is kortdurend en vindt in het algemeen poliklinisch of in dagbehandeling plaats. Nadat zo nodig het vocht uit het middenoor is gezogen, wordt het buisje als een boordenknoopje in het sneetje van het trommelvlies geplaatst; het ene uiteinde steekt in het middenoor terwijl het andere uiteinde zich in de gehoorgang bevindt (zie hieronder).

Oorpijn na de ingreep is niet gebruikelijk, pijnstilling is dan ook zelden nodig. Direct na de behandeling zijn de meeste klachten verdwenen. De eerste dagen na de ingreep kan er soms nog wat vocht uit de gehoorgang komen. Men kan beter geen watje of gaasje in het oor dragen. Dit belemmert een goede beluchting van de gehoorgang en het middenoor en kan daardoor de genezing vertragen.

Hoe lang moet een trommelvliesbuisje blijven zitten

Een trommelvliesbuisje blijft enkele maanden tot soms wel enige jaren ter plaatse. Het buisje wordt na die periode spontaan door het trommelvlies naar de gehoorgang toe uitgestoten, waarna het gaatje in het trommelvlies zich, op een enkele uitzondering na, vanzelf sluit. Het kan zijn dat deze procedure meermalen herhaald moet worden, indien de functie van de buis van Eustachius nog niet hersteld is.

Antwoorden op enkele veel gestelde vragen:

 • Wat moet je doen als een oor met een trommelvliesbuisje "loopt"?
  Het is niet ongebruikelijk dat er bij patiënten met een trommelvliesbuisje een "loopoor" ontstaat. Meestal geneest dit loopoor spontaan binnen enkele dagen tot een week. Indien het oor na enkele dagen nog niet droog is kunnen oordruppels en/of antibiotica worden voorgeschreven.
 • Mag iemand met trommelvliesbuisjes water in de oren krijgen?  
  Een trommelvliesbuisje heeft een dermate kleine doorsnede dat alleen water onder hoge druk of water waarvan de oppervlaktespanning verlaagd is (zeepwater) naar binnen kan dringen. Zwemmen wordt door de meeste artsen zonder bescherming toegestaan maar onderwater zwemmen wordt ontraden. Sommige artsen adviseren wel beschermende maatregelen, zoals het gebruik van vette watten of het dragen van oordoppen.
  De eerste 14 dagen na het plaatsen van een buisje wordt aangeraden nog niet te gaan zwemmen, omdat het trommelvliesbuisje die tijd nodig heeft om goed vast te gaan zitten.
 • Mag iemand met trommelvliesbuisjes vliegen?                                  
  Iemand met trommelvliesbuisjes mag gewoon vliegen. Er zullen aanmerkelijk minder klachten bij dalen en stijgen optreden dan gewoonlijk, omdat de buisjes drukveranderingen in het middenoor volgen.
 • Welke complicaties zijn te verwachten?       
  Het directe risico van het plaatsen van een trommelvliesbuisje is gehoorverlies, maar de kans hierop is zeer klein. Andere complicaties zijn een loopoor (reeds beschreven) en het niet dichtgroeien van het trommelvlies nadat het buisje is uitgestoten (in 2% van de gevallen).
  De complicaties van het plaatsen van  trommelvliesbuisjes moeten worden afgewogen tegen de gevolgen van het niet behandelen.
 • Wat zijn de gevolgen van langdurige niet-behandelde OME?         
  De gevolgen van langdurig niet-behandelde OME zijn nog steeds een onderwerp van studie. Deze gevolgen kunnen zijn: blijvende trommelvlies- en middenoorbeschadigingen. 
 • Wij adviseren u begeleiding mee te nemen omdat u na de ingreep mogelijk een tijdje duizelig bent.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als invulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over de behandeling, neem dan contact op met de polikliniek KNO, telefoon: 040 - 286 4852.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.

vragenvoordepolikno@st-anna.nl

U kunt ons ook e-mailen voor:

het maken of verzetten van een afspraak;

korte vragen;

Mededelingen/aanvragen voor herhalingsrecepten.

Vermeld bij uw e-mail altijd uw naam, geboortedatum en mailadres.

Nuttige websites:
www.st-anna.nl
www.kno.nl