Neusamandelen verwijderen bij kinderen

St. Anna Logo

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken, om bij uw kind de neusamandelen te verwijderen. Hier kunt u hier meer over lezen.

Wat is de functie van amandelen

De meeste bacteriën en virussen komen het lichaam binnen via inademingslucht. De neus- en keelholte hebben daarom ‘afweerstations’ in de vorm van amandelen: twee keelamandelen (tonsillen) en één neusamandel (adenoid). Deze maken deel uit van het afweersysteem van het lichaam om infecties te voorkomen. De amandelen bestaan uit weefsel dat binnendringende ziekteverwekkers zoveel mogelijk opvangt en onschadelijk maakt.

De amandelen

Chronische ontsteking
AIs een infectie hevig van aard is, dan kunnen de amandelen zelf geïnfecteerd raken en soms chronisch ontstoken. Een chronische ontsteking van neus- en keelamandelen veroorzaakt een terugkerende verkoudheid, die soms gepaard gaat met keelpijnklachten en oorontstekingen, met oorpijn en slechthorendheid als gevolg. De weerstand van het lichaam vermindert en de amandelen werken meer tegen dan vóór het lichaam. Het is dan beter de amandelen te verwijderen.

Hoe bereidt u uw kind voor op de ingreep

Al is uw kind nog zo klein, leg zo goed mogelijk uit wat er gaat gebeuren. Kinderen die goed zijn voorgelicht, zijn vaak minder angstig en hebben minder problemen met de behandeling. Zij gedragen zich rustiger dan kinderen die plotseling voor een onverwachte situatie worden geplaatst.

De ingreep wordt onder volledige narcose (anesthesie) uitgevoerd. Als u hier meer informatie over wilt, vraagt u dan naar de folder “Anesthesie en pijnstilling rondom een operatie”.

Het verwijderen van de neusamandel gebeurt in dagbehandeling. Uw kind overnacht dus niet in het ziekenhuis. In de meeste gevallen vindt de ingreep ‘s ochtends vroeg plaats. In sommige gevallen wordt een ander tijdstip met u afgesproken.

De ingreep vindt ‘s ochtends vroeg plaats
Zorgt u dat u uiterlijk om 7.30 uur aanwezig bent in de liftenhal op de 2 e etage. Komt u later dan kunnen wij uw kind helaas niet meer op de afgesproken dag helpen.

De ingreep vindt op een ander tijdstip plaats
Op de KNO polikliniek wordt een afspraak voor u en uw kind ingepland bij Bureau opname.

 • Hier vindt een intake plaats met de anesthesist en de verpleegkundige.
 • U hoort welke datum de ingreep zal plaatsvinden.
 • U ontvangt een loopbriefje waarop staat hoe laat u de dag voor de ingreep kunt bellen met de secretaresse van de kinder-jeugdafdeling. Zij vertelt u telefonisch hoe laat uw kind wordt verwacht en het tijdstip waarna hij/zij niet meer mag eten en drinken.

Als uw kind medicijnen gebruikt, dan plant de KNO polikliniek ook meteen een telefonische afspraak in met onze Geneesmiddelenpoli.

Medicijngebruik

 • Meld medicijngebruik van uw kind altijd vooraf.
 • Geef geen aspirinepreparaten (zoals aspirine, witte kruispoeders, APC, Dolviran, kinderaspirine en óók Sinaspril). Ze verhogen de kans op nabloedingen. Wilt u toch medicijnen geven die aspirine bevatten, dan mag dat tot 5 dagen vóór en vanaf 5 dagen ná de ingreep.
 • U kunt uw kind 2 uur vóór de ingreep een paracetamol zetpil geven. Kijkt u in de bijsluiter welke dosering u mag geven op basis van het gewicht en/of de leeftijd van uw kind.

Nuchter blijven
Voor deze ingreep is het belangrijk dat uw kind een bepaalde periode ervoor niet eet of drinkt (nuchter blijft). Meer informatie hierover leest u in de folder ‘Informatie bij opname kinder-jeugdafdeling’.

Hoe ziet de dag van de ingreep eruit

De ingreep vindt ‘s ochtends vroeg plaats

 • Zorg dat uw kind uiterlijk om 07:30 aanwezig is op de kinder-jeugdafdeling, route 71.
 • De ingreep vindt gewoonlijk plaats tussen 8.00 uur en 9.00 uur.
 • Om te voorkomen dat uw kind tijdens de ingreep moet plassen, is het belangrijk dat u uw kind vóór de ingreep goed laat uitplassen.
 • U en uw kind worden vervolgens naar de hal op de tweede verdieping gebracht. Daar kunt u wachten.
 • Na de ingreep slaapt uw kind even uit op de uitslaapkamer. Hier mag één ouder of begeleider aanwezig zijn. Er kan dan nog wat bloed uit neus en mond komen.

De ingreep vindt op een ander tijdstip plaats

 • U meldt zich op de afgesproken tijd op de kinder-jeugdafdeling.
 • Voor meer informatie over de opname verwijzen wij u naar: Informatie bij opname kinder-jeugdafdeling’.

Na de ingreep
Direct na de ingreep wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht. Daar kunt u ook weer bij uw kind aanwezig zijn. Uw kind mag naar huis als de KNO-arts uw kind heeft gecontroleerd en alles er goed uit ziet. Het tijdstip hangt af van de volledige toestand van uw kind.

Leefregels

Na het verwijderen van de neusamandel gelden de volgende leefregels:

 • Laat uw kind vaak drinken. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar om de regelmaat. Beter drie keer een klein slokje, dan één grote slok. Het beste is slappe, koele limonade of water. Veel kinderen zuigen graag op een ijsklontje of een waterijsje (raketje).
 • Laat uw kind nog even wat drinken, voordat u zelf gaat slapen. Anders is de periode tussen de avond en ochtend zo lang.
 • Geef uw kind 2 dagen geen rode ranja (in verband met de kleur van bloed), jus d’orange en/of koolzuurhoudende dranken.
 • Geef uw kind 2 dagen zachte kost, zoals brood zonder korstjes.
 • Laat uw kind vanaf 17.00 uur brood zonder korst met daarop jam, leverpastei of smeerkaas eten.
 • Geef uw kind géén friet of chips, geen pinda’s en sterke kruiden, geen vruchten met pit en ook geen bananen.
 • Laat uw kind na de ingreep/het ontslag 2 dagen binnen blijven, ook bij mooi weer.
 • Laat uw kind 5 dagen na de ingreep/ het ontslag weer naar de crèche of naar school gaan.
 • Laat uw kind de eerste 14 dagen na de ingreep/het ontslag niet zwemmen.
 • Gebruik bij baden of douchen niet te heet water of laat uw kind niet te lang in bad zitten, omdat dit een nabloeding kan veroorzaken.
 • Maak u niet ongerust wanneer de ontlasting van uw kind zwart is. Dit komt door het inslikken van bloed.
 • Geef geen aspirinepreparaten (zoals aspirine, witte kruispoeders, APC, Dolviran, kinderaspirine en óók Sinaspril). Ze verhogen de kans op nabloedingen. Wij adviseren u de eerste 24 uur na de ingreep op vaste tijden pijnmedicatie (paracetamol en/of diclofenac) te geven. De dosering is afhankelijk van het gewicht en/of de leeftijd van uw kind. Dit alles kunt u nalezen op het pijnkaartje dat u met het ontslag mee naar huis krijgt.
 • Neem contact op met het ziekenhuis, als er sprake is van een nabloeding. Uw kind heeft een nabloeding wanneer het een volle mond vers rood bloed uitspuugt.