Neusamandelen verwijderen bij kinderen

Jouw behandelend arts heeft met jou afgesproken, om bij jouw kind de neusamandelen te verwijderen. Hier kun je hier meer over lezen.

Wat is de functie van amandelen

De meeste bacteriën en virussen komen het lichaam binnen via inademingslucht. De neus- en keelholte hebben daarom ‘afweerstations’ in de vorm van amandelen: twee keelamandelen (tonsillen) en één neusamandel (adenoid). Deze maken deel uit van het afweersysteem van het lichaam om infecties te voorkomen. De amandelen bestaan uit weefsel dat binnendringende ziekteverwekkers zoveel mogelijk opvangt en onschadelijk maakt.

De amandelen

Chronische ontsteking
AIs een infectie hevig van aard is, dan kunnen de amandelen zelf geïnfecteerd raken en soms chronisch ontstoken. Een chronische ontsteking van neus- en keelamandelen veroorzaakt een terugkerende verkoudheid, die soms gepaard gaat met keelpijnklachten en oorontstekingen, met oorpijn en slechthorendheid als gevolg. De weerstand van het lichaam vermindert en de amandelen werken meer tegen dan vóór het lichaam. Het is dan beter de amandelen te verwijderen.

Hoe bereid je jouw kind voor op de ingreep

Al is jouw kind nog zo klein, leg zo goed mogelijk uit wat er gaat gebeuren. Kinderen die goed zijn voorgelicht, zijn vaak minder angstig en hebben minder problemen met de behandeling. Zij gedragen zich rustiger dan kinderen die plotseling voor een onverwachte situatie worden geplaatst.

De ingreep wordt onder volledige narcose (anesthesie) uitgevoerd. Als je hier meer informatie over wilt, vraag dan naar de folder “Anesthesie en pijnstilling rondom een operatie”.

Het verwijderen van de neusamandel gebeurt in dagbehandeling. Jouw kind overnacht dus niet in het ziekenhuis. In de meeste gevallen vindt de ingreep ‘s ochtends vroeg plaats. In sommige gevallen wordt een ander tijdstip met jou afgesproken.

De ingreep vindt ‘s ochtends vroeg plaats
Zorg dat je uiterlijk om 7.30 uur aanwezig bent in de liftenhal op de 2e etage. Kom je later dan kunnen wij jouw kind helaas niet meer op de afgesproken dag helpen.

De ingreep vindt op een ander tijdstip plaats
Op de KNO polikliniek wordt een afspraak voor jou en jouw kind ingepland bij Bureau opname.

 • Hier vindt een intake plaats met de anesthesist en de verpleegkundige.
 • Je hoort welke datum de ingreep zal plaatsvinden.
 • Je ontvangt een loopbriefje waarop staat hoe laat je de dag voor de ingreep kunt bellen met de secretaresse van de kinder-jeugdafdeling. Zij vertel je telefonisch hoe laat jouw kind wordt verwacht en het tijdstip waarna hij/zij niet meer mag eten en drinken.

Als jouw kind medicijnen gebruikt, dan plant de KNO polikliniek ook meteen een telefonische afspraak in met onze Geneesmiddelenpoli.

Medicijngebruik

 • Meld medicijngebruik van jouw kind altijd vooraf.
 • Geef geen aspirinepreparaten (zoals aspirine, witte kruispoeders, APC, Dolviran, kinderaspirine en óók Sinaspril). Ze verhogen de kans op nabloedingen. Wil je toch medicijnen geven die aspirine bevatten, dan mag dat tot 5 dagen vóór en vanaf 5 dagen ná de ingreep.
 • Je kunt jouw kind 2 uur vóór de ingreep een paracetamol zetpil geven. Kijk in de bijsluiter welke dosering je mag geven op basis van het gewicht en/of de leeftijd van jouw kind.

Nuchter blijven
Voor deze ingreep is het belangrijk dat jouw kind een bepaalde periode ervoor niet eet of drinkt (nuchter blijft). Meer informatie hierover lees je in de folder ‘Informatie bij opname kinder-jeugdafdeling’.

Hoe ziet de dag van de ingreep eruit

De ingreep vindt ‘s ochtends vroeg plaats

 • Zorg dat jouw kind uiterlijk om 07:30 aanwezig is op de kinder-jeugdafdeling, route 71.
 • De ingreep vindt gewoonlijk plaats tussen 8.00 uur en 9.00 uur.
 • Om te voorkomen dat jouw kind tijdens de ingreep moet plassen, is het belangrijk dat je jouw kind vóór de ingreep goed laat uitplassen.
 • Jij en jouw kind worden vervolgens naar de hal op de tweede verdieping gebracht. Daar kun je wachten.
 • Na de ingreep slaapt jouw kind even uit op de uitslaapkamer. Hier mag één ouder of begeleider aanwezig zijn. Er kan dan nog wat bloed uit neus en mond komen.

De ingreep vindt op een ander tijdstip plaats

 • Je meldt je op de afgesproken tijd op de kinder-jeugdafdeling.
 • Voor meer informatie over de opname verwijzen wij je naar: Informatie bij opname kinder-jeugdafdeling’.

Na de ingreep
Direct na de ingreep wordt jouw kind naar de uitslaapkamer gebracht. Daar kun je ook weer bij jouw kind aanwezig zijn. Jouw kind mag naar huis als de KNO-arts jouw kind heeft gecontroleerd en alles er goed uit ziet. Het tijdstip hangt af van de volledige toestand van jouw kind.

Leefregels

Na het verwijderen van de neusamandel gelden de volgende leefregels:

 • Laat jouw kind vaak drinken. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar om de regelmaat. Beter drie keer een klein slokje, dan één grote slok. Het beste is slappe, koele limonade of water. Veel kinderen zuigen graag op een ijsklontje of een waterijsje (raketje).
 • Laat jouw kind nog even wat drinken, voordat je zelf gaat slapen. Anders is de periode tussen de avond en ochtend zo lang.
 • Geef jouw kind 2 dagen geen rode ranja (in verband met de kleur van bloed), jus d’orange en/of koolzuurhoudende dranken.
 • Geef jouw kind 2 dagen zachte kost, zoals brood zonder korstjes.
 • Laat jouw kind vanaf 17.00 uur brood zonder korst met daarop jam, leverpastei of smeerkaas eten.
 • Geef jouw kind géén friet of chips, geen pinda’s en sterke kruiden, geen vruchten met pit en ook geen bananen.
 • Laat jouw kind na de ingreep/het ontslag 2 dagen binnen blijven, ook bij mooi weer.
 • Laat jouw kind 5 dagen na de ingreep/ het ontslag weer naar de crèche of naar school gaan.
 • Laat jouw kind de eerste 14 dagen na de ingreep/het ontslag niet zwemmen.
 • Gebruik bij baden of douchen niet te heet water of laat jouw kind niet te lang in bad zitten, omdat dit een nabloeding kan veroorzaken.
 • Maak je niet ongerust wanneer de ontlasting van jouw kind zwart is. Dit komt door het inslikken van bloed.
 • Geef geen aspirinepreparaten (zoals aspirine, witte kruispoeders, APC, Dolviran, kinderaspirine en óók Sinaspril). Ze verhogen de kans op nabloedingen. Wij adviseren jou de eerste 24 uur na de ingreep op vaste tijden pijnmedicatie (paracetamol en/of diclofenac) te geven. De dosering is afhankelijk van het gewicht en/of de leeftijd van jouw kind. Dit alles kun je nalezen op het pijnkaartje dat je met het ontslag mee naar huis krijgt.
 • Neem contact op met het ziekenhuis, als er sprake is van een nabloeding. Jouw kind heeft een nabloeding wanneer het een volle mond vers rood bloed uitspuugt.

Heb je nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Heb je nog vragen, neem dan contact op:

Tijdens kantooruren:
KNO-polikliniek,telefoon 040 - 286 48 52 of 040 - 286 48 09.

Buiten kantooruren:
Voor dringende vragen bel je buiten kantooruren met de:
Spoedeisende hulp (SEH), telefoon 040 - 286 48 34.

Met medische vragen kun je terecht bij de KNO-arts die jouw kind behandelt.

Mailen
Je kunt ons ook e-mailen op vragenvoordepolikno@st-anna.nl voor:

 • het maken of verzetten van een afspraak;
 • korte vragen en mededelingen;
 • aanvragen voor herhalingsrecepten.

Vermeld bij jouw e-mail altijd jouw naam, geboortedatum en mailadres.

Nuttige websites

Folders
Alle folders kun je ook terugvinden op onze website: www.st-anna.nl.

Heel veel beterschap voor jouw kind.