Neus- en keelamandelen verwijderen bij kinderen

St. Anna Logo

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken, om bij u of uw kind de neus- en keelamandelen te verwijderen. In deze folder kunt u hier meer over lezen.

Wat is de functie van amandelen

De meeste bacteriën en virussen komen het lichaam binnen via inademingslucht. De neus- en keelholte hebben daarom "afweerstations" in de vorm van amandelen: twee keelamandelen (tonsillen) en één neusamandel (adenoid). Deze maken deel uit van het afweersysteem van het lichaam om infecties te voorkomen. De amandelen bestaan uit weefsel dat binnendringende ziekteverwekkers zoveel mogelijk opvangt en onschadelijk maakt.

De amandelen

Chronische ontsteking

Als een infectie hevig van aard is, dan kunnen de amandelen zelf geïnfecteerd raken en soms chronisch ontstoken. Een chronische ontsteking van neus- en keelamandelen veroorzaakt een terugkerende verkoudheid, die soms gepaard gaat met keelpijnklachten en oorontstekingen, met oorpijn en slechthorendheid als gevolg. De weerstand van het lichaam vermindert en de amandelen werken meer tégen dan vóór het lichaam. Het is dan beter de ontstekingshaarden te verwijderen.

Hoe bereidt u uw kind voor op de ingreep

Al is uw kind nog zo klein, leg zo goed mogelijk uit wat er gaat gebeuren. Kinderen die goed zijn voorgelicht, zijn vaak minder angstig en hebben minder problemen met de behandeling. Zij gedragen zich rustiger dan kinderen die plotseling voor een onverwachte situatie worden geplaatst.

Het gelijktijdig verwijderen van de neus- en keelamandelen gebeurt tijdens een dagbehandeling. Uw kind overnacht dus niet in het ziekenhuis.

De ingreep wordt onder volledige narcose (anesthesie) uitgevoerd. Als u hier meer informatie over wilt, vraagt u dan naar de folder “Anesthesie en pijnstilling rondom een operatie”.

Afspraken voor de ingreep
Op de KNO-polikliniek wordt een afspraak voor u en uw kind ingepland bij Bureau opname.

 • Hier vindt een intake plaats met de anesthesist en de verpleegkundige.
 • U hoort welke datum de ingreep zal plaatsvinden.
 • U ontvangt een loopbriefje waarop staat hoe laat u de dag voor de ingreep kunt bellen met de secretaresse van de kinder-jeugdafdeling. Zij vertelt u telefonisch hoe laat uw kind wordt verwacht en het tijdstip waarna hij/zij niet meer mag eten en drinken.

Als uw kind medicijnen gebruikt, plant de polikliniek ook meteen een telefonische afspraak in met onze Geneesmiddelenpoli.

Medicijngebruik

 • Meld medicijngebruik van uw kind vooraf.
 • Geef geen aspirinepreparaten (zoals aspirine, witte kruispoeders, APC, Dolviran, kinderaspirine en óók Sinaspril). Ze verhogen de kans op nabloedingen. Mocht u toch medicijnen willen geven die aspirine bevatten, dan mag dat tot 5 dagen vóór en vanaf 5 dagen na de ingreep.

Nuchter blijven
Voor deze ingreep is het belangrijk dat uw kind een bepaalde periode ervoor niet eet of drinkt (nuchter blijft). Meer informatie hierover leest u in de folder ‘Informatie bij opname kinder-jeugdafdeling’.

Hoe ziet de dag van de ingreep eruit

Melden op de dag van de ingreep
U komt op de afgesproken tijd met uw kind op de kinder-jeugdafdeling, route 71, op de eerste verdieping. Daar blijft uw kind voor en na de ingreep.

Verder zijn de volgende zaken van belang:

 • Als u zich gemeld heeft, wordt voor alle zekerheid nog even de temperatuur van uw kind opgenomen en wordt de bloeddruk gemeten. Op grond daarvan kan de ingreep op dat moment alsnog worden uitgesteld.
 • U mag erbij zijn als uw kind onder narcose gebracht wordt. De ogen van uw kind kunnen wegdraaien als de narcose begint te werken; dit is normaal.
 • U kunt niet bij de ingreep aanwezig zijn. De operatieassistent vertelt u waar u kunt wachten tijdens de ingreep.
 • Na de operatie wordt uw kind naar de uitslaapkamer gebracht. U wordt zo snel mogelijk geroepen, zodat u erbij bent als uw kind wakker wordt of net wakker is.
 • De anesthesist beslist wanneer uw kind weer terug kan naar de afdeling. De kinderverpleegkundige komt u en uw kind halen.
 • Als uw kind toch nog pijn houdt, moet hij/zij (of u) dit altijd duidelijk aan de kinderverpleegkundige vertellen! Die bekijkt dan of uw kind extra medicijnen tegen de pijn kan krijgen of neemt hiervoor contact op met de anesthesist.

Naar huis

 • Dagbehandeling

Als uw kind voor dagbehandeling wordt opgenomen mag uw kind naar huis als de KNO-arts de keel heeft gecontroleerd en dit er goed uit ziet. Het ontslag is tussen 15.00 - 18.00 uur. Het tijdstip hangt af van de volledige toestand van uw kind.

 • Opname

Uw kind wordt een nachtje opgenomen. Dit is afgesproken, maar het kan ook zijn dat er na het verwijderen van de neus- en keelamandelen omstandigheden zijn (zoals een nabloeding of koorts), waardoor uw kind een nachtje moet blijven. Wij adviseren u dan bij uw kind te blijven overnachten. Als de KNO-arts de volgende ochtend de keel van uw kind heeft gecontroleerd en alles goed is, mag uw kind naar huis.

Ontslaggesprek
In het ontslaggesprek krijgt u informatie over de gewenste voeding en de  pijnbestrijding. Om de pijn te bestrijden, krijgt u het gerichte advies uw kind de eerste 48 uur na de ingreep op vaste tijden bepaalde pijnstillende middelen te geven.

In dit gesprek komt ook aan de orde wat u thuis kunt verwachten en waar u op moet letten. Als u de spoedeisende hulp nodig heeft, belt u telefoonnummer: 040 - 286 48 34.

Leefregels

Na het verwijderen van de neus- en keelamandelen gelden de volgende leefregels:

 • Laat uw kind vaak drinken. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar om de regelmaat. Beter drie keer een klein slokje, dan één grote slok. Het beste is slappe, koele limonade of water. Veel kinderen zuigen graag op een ijsklontje of een waterijsje (raketje).
 • Laat uw kind vanaf 17.00 uur brood zonder korst met daarop jam, leverpastei of smeerkaas eten.
 • Geef uw kind 1 week zachte kost, zoals brood zonder korstjes.
 • Geef uw kind géén friet of chips, geen pinda’s en sterke kruiden, geen vruchten met pit en ook geen bananen.
 • Geef uw kind 2 dagen geen rode ranja (in verband met de kleur van bloed), jus d’orange en/of koolzuurhoudende dranken.
 • Laat uw kind nog even wat drinken, voordat u zelf gaat slapen.
 • Wek uw kind om ongeveer 2.30 uur om te drinken en te controleren op nabloeden. Het is handig om een wekker te zetten.
 • Laat uw kind na de ingreep/het ontslag 2 dagen binnen blijven, ook bij mooi weer.
 • Laat uw kind 5 dagen na de ingreep/ het ontslag weer naar de crèche of naar school gaan.
 • Laat uw kind de eerste 14 dagen na de ingreep/ het ontslag niet zwemmen.

Gebruik bij baden of douchen niet te heet water of laat uw kind niet te

 • lang in bad zitten, omdat dit een nabloeding kan veroorzaken.
 • Maak u niet ongerust wanneer de ontlasting van uw kind zwart is. Dit komt door het inslikken van bloed.
 • Geef geen aspirinepreparaten (zoals aspirine, witte kruispoeders, APC, Dolviran, kinderaspirine en óók Sinaspril). Ze verhogen de kans op nabloedingen. Mocht u toch medicijnen willen geven die aspirine bevatten, dan mag dat tot 5 dagen vóór en vanaf 5 dagen ná de ingreep.
 • Geef de eerste 24 uur na de ingreep bij voorkeur op vaste tijden pijnmedicatie (paracetamol en/of diclofenac). De dosering is afhankelijk van het gewicht en/of de leeftijd van uw kind. Dit alles kunt u nalezen op het pijnkaartje dat u met ontslag mee naar huis krijgt.

Neem contact op met het ziekenhuis, als er sprake is van een nabloeding. Uw kind heeft een nabloeding wanneer het een volle mond vers rood bloed uitspuugt. 

Tijdens kantooruren:
KNO-polikliniek, telefoonnummer: 040 - 286 4852 of 040 - 286 42 09

Buiten kantooruren en in het weekend:
Spoedeisende hulp, telefoonnummer: 040 - 286 48 34