Leefregels na Myringo plastiek

Leefregels na een myringo plastiek

 • U neemt de eerste week na de ingreep rust.
 • De eerste week na de ingreep geen intensieve arbeid of sport.
 • Sporten: de eerste 6 weken geen contactsporten. Hardlopen en fitness mag na 2 weken.
 • U mag direct weer naar buiten bij goed weer (in de schaduw).
 • Als u zich fit genoeg voelt mag u na enkele dagen weer naar school of werk (mits geen zwaar lichamelijk werk). 
 • Zwemmen: de eerste 6 weken niet, daarna in overleg met de KNO-arts.
 • Baden en douchen mag, evenals haren wassen, mits het oor niet nat wordt.
 • De eerste 6 weken mag het oor van binnen niet nat worden.
 • De eerste week voorzichtig zijn met bukken, persen en niezen (nies door de mond).
 • 4 weken de neus niet snuiten, ophalen mag wel.
 • Indien u een blaasinstrument bespeelt overleg dan met uw arts.
 • NOOIT in het oor peuteren.
 • Controle afspraak op de polikliniek 1 week na de operatie.

Controle-afspraak

Voor nacontrole is reeds een afspraak gemaakt, zie hiervoor uw afsprakenkaartje.

Wat te doen bij vragen of problemen?

Mochten er zich problemen voordoen, dan kunt u altijd bellen naar:

Dagelijks
8.30 - 17.00 uur: polikliniek KNO 040 - 286 4852
Na 17.00 uur: S.E.H. (spoedeisende hulp), 040 - 286 4834
of de dienstdoende huisarts. 

Op de dag van de ingreep
8.00 - 18.00 uur: dagcentrum 040 - 286 4842
Vrijdag is het dagcentrum geopend tot 17.00 uur.