Leefregels na Stapedotomie

St. Anna Logo

Leefregels na een stapedotomie

 • De eerste week rust houden.
 • Bij goed weer kunt u vrijwel direct naar buiten (in de schaduw).
 • School of werk: na ongeveer een week (na de 1e controle op de polikliniek)
 • Zwemmen: de eerste 6 weken niet, daarna in overleg met de KNO-arts.
 • Fietsen: na 1 week.
 • Sporten: de eerste 6 weken geen contactsporten. Hardlopen en fitness mag na 2 weken weer.
 • Baden en douchen mag, evenals haren wassen, mits het oor niet nat wordt.
 • De eerste 6 weken mag het oor niet nat worden.
 • Er is geen speciaal dieet nodig na de operatie, ook geen extra medicijnen.
 • De eerste 2 weken voorzichtig zijn met bukken, persen en niezen (niezen moet door de mond).
 • NOOIT in het oor peuteren.
 • 4 weken de neus niet snuiten, ophalen mag wel.
 • Controle-afspraak op de polikliniek, 1 week na de operatie.

Controle-afspraak

Voor controle is reeds een afspraak gemaakt. Zie hiervoor uw afsprakenkaartje.