Leefregels na Stapedotomie

Leefregels na een stapedotomie

 • De eerste week rust houden.
 • Bij goed weer kun je vrijwel direct naar buiten (in de schaduw).
 • School of werk: na ongeveer een week (na de 1e controle op de polikliniek)
 • Zwemmen: de eerste 6 weken niet, daarna in overleg met de KNO-arts.
 • Fietsen: na 1 week.
 • Sporten: de eerste 6 weken geen contactsporten. Hardlopen en fitness mag na 2 weken weer.
 • Baden en douchen mag, evenals haren wassen, mits het oor niet nat wordt.
 • De eerste 6 weken mag het oor niet nat worden.
 • Er is geen speciaal dieet nodig na de operatie, ook geen extra medicijnen.
 • De eerste 2 weken voorzichtig zijn met bukken, persen en niezen (niezen moet door de mond).
 • NOOIT in het oor peuteren.
 • 4 weken de neus niet snuiten, ophalen mag wel.
 • Controle-afspraak op de polikliniek, 1 week na de operatie.

Controle-afspraak

Voor controle is reeds een afspraak gemaakt. Zie hiervoor jouw afsprakenkaartje.

Wat te doen bij vragen of problemen

Mochten er zich problemen voordoen, dan kun je telefonisch contact opnemen met:

Dagelijks:
8.30 - 17.00 uur: polikliniek KNO 040 - 286 48 52
Na 17.00 uur: S.E.H. (spoed eisende hulp),040 - 286 48 34
of de dienstdoende huisarts.

Op de dag van de ingreep:
7.00 - 20.00 uur: dagcentrum 040 - 286 48 44