Jouw glucosemeter, onze zorg

Meten is weten

Controle van de bloedglucosespiegel is een belangrijk onderdeel in het dagelijks leven van een diabeet. Je wilt eigenlijk maar één ding: zo normaal mogelijke bloedglucosewaarden. Zelfcontrole is een goede manier om na te gaan hoe het lichaam reageert op verschillende zaken zoals voedsel, sporten, medicijnen, stress, ziekte, etc.

Je moet dan wel blind kunnen vertrouwen op de uitslag die jouw meter geeft. Een betrouwbare meter helpt jou op de juiste weg. Maar ook bij het gebruik van een betrouwbare meter is het van het grootste belang dat de meting van de bloedglucose op de juiste manier wordt uitgevoerd.

Gegarandeerde kwaliteit

Op de markt zijn veel glucosemeters. De kwaliteit van de meters is niet altijd hetzelfde. Om verzekerd te zijn van een kwalitatief goede meter zijn er landelijke kwaliteitseisen opgesteld. De markt staat niet stil en daarom wordt een aantal keer per jaar gekeken of de nieuwe meters op de markt voldoen aan de landelijke eisen.

De keuze voor een glucosemeter maakt jou samen met jouw diabetesverpleegkundige of diabetesdienst. Hierbij kun je gebruik maken van de ‘keuzehulp bloedglucosemeter’.
Op de website www.keuzehulpbloedglucosemeter.nl staan alle meters die voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen. De keuzehulp maakt het kiezen van een bloedglucosemeter makkelijker.

Vertrouwen op de uitslag

Jouw diabetesverpleegkundige, de diabetesdienst en het klinisch laboratorium van het Anna Ziekenhuis werken nauw samen.
Kwaliteit is voor ons erg belangrijk.

Wij bieden jou:

 • Een uitvoerig geteste meter die voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen.
 • Een uitgebreide instructie voor het gebruik van jouw meter.
 • Een jaarlijkse metercontrole volgens onze kwaliteitsnormen. Je ontvangt de resultaten van de metercontrole.
 • Bij problemen met jouw meter indien nodig een vervangende meter.
 • De mogelijkheid om altijd telefonisch jouw vragen te stellen.

Duidelijke instructie voor de juiste meting

Je ontvangt bij het in gebruik nemen van een (nieuwe) meter een duidelijke instructie. In deze instructie word je verteld hoe de glucosemeter werkt en wat je moet doen om op de juiste manier een meting te doen.

Bij de controlemomenten kijken we met jou mee, zodat wij en jij er zeker van zijn dat je ook na enige tijd nog op de juiste manier meet.

Belangrijke aandachtspunten voor een juiste meting zijn:

 • Was en droog jouw handen grondig.
 • Niet stuwen.
 • Bewaar de strips op de juiste wijze en let op houdbaarheid.
 • Controleer of de meter niet verontreinigd is.

Controle van jouw meter

Jouw meter kan jaarlijks ter controle worden aangeboden. Bij deze controles
vergelijken we jouw meter met de laboratoriummethode. Voor de controle
kun je zonder afspraak terecht op het afnamelaboratorium van het Anna
Ziekenhuis of op de buitenpoliklinieken bij jou in de buurt, met uitzondering
van de locatie Antoon Coolenlaan in Eindhoven.
Tip: Combineer dit met jouw jaarlijkse controle.


Kom je via de diabetesdienst of de diabetespoli, dan kun je de meter ter
controle aanbieden in combinatie met de jaarlijkse controle.


Als jouw meter te veel afwijkt, dan wordt samen met de diabetesdienst of de diabetesverpleegkundige naar een passende oplossing gezocht.

Meer informatie

Heb je vragen, dan kun je terecht bij:

 • jouw diabetesverpleegkundige 040 - 286 40 20 of
 • de diabetesdienst 040 - 286 44 99 of
 • het klinisch laboratorium 040 - 286 48 66.

Website
Voor meer informatie kun je terecht op onze website
www.annaziekenhuis.nl.
Voer ‘keuzehulp bloedglucosemeter’ in bij de zoekfunctie.