Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter)

Diagnose kanker

De diagnose kanker kan grote impact op jou en jouw naaste(n) hebben. De ziekte en de behandeling kunnen niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen, maar ook kan je veranderingen op psychische, praktische en sociale gebieden ervaren.

Bij psychische gevolgen kan je denken aan angst, onzekerheid, depressieve gevoelens en boosheid. Op praktisch gebied kan je tegen problemen met het huishouden, vervoer of financiën aanlopen. Voorbeelden van sociale gevolgen zijn veranderingen in persoonlijke relaties, sociale activiteiten en de werksituatie.

Het kan zijn dat je goed in staat bent om eventuele problemen zelf op te lossen met hulp van jouw familie en vrienden, jouw behandelend arts, de (oncologie)verpleegkundige en of casemanager. Het is ook mogelijk dat je tijdens de behandeling of daarna behoefte hebt aan ondersteuning. 

Lastmeter
Om ervoor te zorgen dat je die ondersteuning op het juiste moment van de juiste zorgverlener krijgt, maken we in het Anna Ziekenhuis gebruik van de lastmeter. Op de lastmeter geef je aan hoe het met je gaat en welke problemen je mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. De coördinerend (oncologie)verpleegkundige bespreekt jouw antwoorden met jou en verwijst zo nodig naar een andere, gespecialiseerde zorgverlener. Wanneer je zelf behoefte hebt aan een verwijzing, kan je dit aangeven.

Hulpaanbod

In het Anna Ziekenhuis kan je bijvoorbeeld advies en ondersteuning krijgen van een verpleegkundige, casemanager, diëtist, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog, geestelijk verzorger of psychiater.

  • De maatschappelijk werker geeft begeleiding als sprake is van acceptatie en/of verwerkingsproblemen rondom jouw ziekte bij jou of jouw naasten. Ook als er door jouw ziekte of behandeling praktische problemen zijn of problemen in de communicatie of relatie met partner, gezin of (werk)omgeving kan de maatschappelijk werker je helpen.

  • Als er sprake is van psychosomatische klachten, cognitieve stoornissen of ernstige verwerkingsproblemen zoals depressieve klachten, dan kan je naar een psycholoog worden verwezen.

  • De geestelijk verzorger kan met jou in gesprek gaan bij zingevingvragen en samen met jou zoeken wat jou in deze situatie houvast kan bieden. Daarbij kunnen jouw persoonlijke levensovertuiging of andere spirituele vragen ter sprake komen.

  • Voor diagnostiek en behandeling van ernstige klachten zoals depressie of verwardheid, kan de psychiater worden ingeschakeld. Dit kan ook wenselijk zijn wanneer behandeling met medicatie zoals antidepressiva overwogen wordt.

De verschillende hulpverleners kunnen, indien nodig, onderling naar elkaar verwijzen.

Deelname aan een revalidatieprogramma ‘Herstel & Balans’ behoort ook tot het hulpaanbod. Soms kan het contact met een lotgenoot helpen.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over de lastmeter, neem dan contact op met de medewerker die je deze informatie heeft uitgereikt of de polikliniek waar je onder behandeling bent. Met medische vragen kan je terecht bij jouw behandelend specialist.