Liesbreukbehandeling-in-1-dag

St. Anna Logo

Heeft u een liesbreuk? Bij het liesbreukcentrum van het Anna Ziekenhuis kunt u terecht voor een snelle en deskundige behandeling van uw klachten. U kunt in ons ziekenhuis kiezen voor het reguliere behandeltraject óf voor een sneltraject waarin op één dag onderzoek, diagnose, opname en operatie plaatsvinden. Met een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts maakt u op onze polikliniek een afspraak voor dagbehandeling. Ons eendaagse traject vindt meestal plaats op een vrijdag. Op de dag van uw afspraak krijgt u in de ochtend een aantal onderzoeken en ’s middags de operatie. De operatie wordt uitgevoerd door een ervaren chirurg, die minstens 100 liesbreuken per jaar behandelt. Aan het eind van de dag kunt u meestal weer naar huis.

Aanmelden voor eendaags behandeltraject bij liesbreuk

U komt in aanmerking voor de liesbreuk behandeling-in-1-dag als u:

 • Tussen de 18 en 65 jaar bent;
 • Gezond bent en geen/beperkt medicijnen gebruikt;
 • De afgelopen twee maanden niet in een ziekenhuis in het buitenland bent opgenomen geweest;
 • Een verwijzing van uw huisarts heeft.

Is dit voor u van toepassing en heeft u interesse? U kunt zelf bij onze chirurgen navragen of u in aanmerking komt voor behandeling op 1 dag. Vult u dan het digitale intakeformulier liesbreuk behandeling in 1 dag in. Dit wordt verstuurd naar onze polikliniek chirurgie. U kunt ook het formulier printen en per post naar ons toesturen.

Op basis van uw antwoorden bepaalt de chirurg of het eendaags behandeltraject geschikt voor u is. Binnen 3 werkdagen ontvangt u van ons een reactie (per e-mail of als u wilt per post) waarna we zo nodig nadere afspraken met u maken. Ook in dit geval heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of bedrijfsarts in verband met de vergoeding van de zorgkosten door uw zorgverzekeraar.

Voldoet u niet aan de 4 voorwaarden zoals hierboven genoemd? Lees dan meer over onze reguliere liesbreukbehandeling.

 

Waarom naar het Anna Ziekenhuis voor een eendaags behandeltraject bij liesbreuk?

Bij onze afdeling chirurgie kunt u snelle, kwalitatief hoogwaardige zorg verwachten die bovendien ingericht is op uw gemak. U heeft op 1 dag een totaalafspraak in plaats van verschillende ‘losse’ deelafspraken op meerdere dagen. Dit scheelt u veel tijd, ’geregel’ en onzekerheid.

 

Vragenlijsten over uw gezondheid

We willen graag weten of uw gezondheid verbetert door de behandeling. Daarom stellen we u een aantal vragen. U ontvangt hiervoor een vragenlijst via de mail. Dit doen we op verschillende momenten voor en na uw behandeling.  

 • Heeft u hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst? Vraag dan iemand die u vertrouwt om u te helpen, bijvoorbeeld een familielid.
 • Wij gaan veilig om met de gegevens die u invult. Kijk voor meer informatie op annaziekenhuis.nl/privacy.
 • Wilt u de vragenlijsten niet meer ontvangen? In het mailbericht vindt u een link om u af te melden.
 • Heeft u vragen? Bel dan met de afdeling waar u behandeld wordt.

 

Informatie over uw opname bij een chirurgische ingreep

De chirurgen van het Anna Ziekenhuis hechten bijzonder veel waarde aan een direct arts-patiënt contact. Toch is dit tijdens een opname en behandeling niet altijd mogelijk. Het is afhankelijk van de ingreep en hoe lang u opgenomen wordt. Lees de informatie over uw opname bij een chirurgische ingreep.

 

Anna Ziekenhuis App

In onze app Patient Journey is informatie over uw behandeling te vinden. Via de app krijgt u stap voor stap belangrijke informatie over onder andere het onderzoek, de operatie, revalidatie en nazorg. Download de app Patient Journey via de App store of Play Store voor praktische informatie en handige video’s.

Het proces

Afspraak maken

Met een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts kunt u bij interesse via de klantenservice kijken of u in aanmerking komt voor de 1-dagsbehandeling. Vervolgens vult u het intakeformulier in. U krijgt binnen 3 werkdagen reactie waaruit blijkt of u geschikt bent voor de behandeling in 1 dag.

  Niet vergeten

 • Verwijzing huisarts/bedrijfsarts

Consult

Om een liesbreuk vast te stellen zijn in het algemeen geen ingewikkelde onderzoeken nodig. De arts kan bij u de breuk meestal gemakkelijk vaststellen. In geval van twijfel kan hij een echo maken. Wanneer er bij u een breuk is geconstateerd, bespreekt de chirurg met u welke operatiemethode het beste bij uw situatie past.

Voorbereiding operatie

Een anesthesiemedewerker neemt met u uw medicijngebruik door en screent u voor de operatie. Vervolgens meldt u zich bij de receptie van de afdeling dagbehandeling. Hier wordt u voorbereid op uw operatie. Het kan zijn dat u even moet wachten tot u aan de beurt bent. Wij raden u daarom aan iets mee te nemen om de wachttijd te vullen.

  Niet vergeten

 • Niet, eten drinken en roken tot 6 uur voor de operatie.
 • Geen water drinken tot 2 uur voor de operatie.
 • Neem iets mee om de tijd te overbruggen.

Operatie

Bij de operatie plaatsen wij een kunststof matje op de zwakke plek in de buikwand. Een liesbreukoperatie kan volgens twee technieken uitgevoerd worden: 1) Een kijkoperatie (laparoscopie): de chirurg maakt een klein sneetje bij uw navel. Via dit sneetje brengt de chirurg een kleine videocamera uw buikholte in. Vervolgens maakt hij enkele kleine sneetjes om de liesbreuk te herstellen. 2) Een open operatie: de chirurg maakt een grote snee in uw lies of uw buikwand. De chirurg kan de liesbreuk door de snee zien en herstellen. Welke operatie de chirurg uitvoert, heeft hij met u besproken.

Na de operatie

Na de operatie zal het operatiegebied pijnlijk zijn. Als u ondanks de pijnstilling toch pijn heeft, kunt u dit bij de verpleging aangeven. Als u zich goed voelt, mag u op de dag van de operatie weer naar huis.

  Niet vergeten

 • Als u moet hoesten of persen kunt u het beste wat tegendruk geven tegen de wond.

Als u weer thuis bent

Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren ondervindt u na ontslag nog enige tijd hinder van het operatiegebied. Het gebied kan dof of pijnlijk aanvoelen. Ook kunt u last hebben van uw schouder. Bespreek met uw arts wanneer u uw dagelijkse activiteiten weer op kunt pakken.

  Niet vergeten

 • Douchen mag, in bad gaan niet
 • Vermijd zware lichamelijke inspanning.
 • Gebruik instapschoenen of een schoenlepel.

Controleafspraak

Vier weken na de operatie heeft u een belafspraak met uw chirurg.

Stel je vraagWij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als je daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.