Kauw- en slikproblemen

In deze folder over kauw- en slikproblemen vind je meer informatie over de problemen die je op dit moment ervaart.

Het is belangrijk om deze informatie ook aan jouw omgeving te laten lezen.

Kauw- en slikproblemen

Tijdens het eten en drinken gebruiken we veel spieren. Al deze spieren werken nauwkeurig met elkaar samen om ervoor te zorgen dat het eten en drinken veilig verloopt. Dit is een ingewikkeld proces.

Door bijvoorbeeld een hersenbeschadiging, een ziekte aan het zenuwstelsel of problemen in het hoofd-hals gebied kan het zijn dat deze spieren minder goed aangestuurd worden, waardoor je kauw- en/of slikproblemen ervaart.

Het kan ook zijn dat uw spierkracht verminderd is, waardoor de spieren die gebruikt worden tijdens eten en drinken niet meer krachtig genoeg zijn om het kauwen en slikken veilig te laten verlopen.

Problemen rondom kauwen en slikken
Er kunnen zich diverse problemen voordoen rondom het kauwen en slikken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Eten, drinken en speeksel loopt uit de mond.
 • Het kauwen van vast voedsel verloopt moeizaam.
 • Voedsel blijft achter in de mondholte en/of wangzak.
 • Het niet komen tot slikken door een vertraagde of afwezig slikreflex.
 • Verslikken tijdens het eten en/of drinken; dit uit zich onder andere door hoesten/kuchen tijdens of na het slikken. Ook hoesten enige tijd na de maaltijd kan duiden op een slikprobleem.
 • Het eten blijft ‘hangen’ in de keel.

Verslikken brengt als risico met zich mee dat eten en/of drinken in de luchtpijp terecht komt in plaats van in de slokdarm. Dit kan een longontsteking of een blokkade van de luchtpijp door vast voedsel als gevolg hebben.

Sondevoeding
Wanneer het kauw- en slikproces niet voldoende veilig verloopt, omdat je nog te ziek bent of door ernstige slikproblemen, is het soms nodig om te starten met sondevoeding. Je krijgt jouw sondevoeding door een dun slangetje dat via de neus naar de maag gaat.

De logopedist

De logopedisten van het Anna Ziekenhuis brengen het slikken in kaart, om zo te bepalen wat je wel en niet veilig kunt eten en/of drinken. Onze bevindingen zullen wij verwerken in een advies.
Daarnaast geven wij adviezen over houding en het toepassen van technieken om het slikken te vergemakkelijken/veiliger te laten verlopen.

Het is belangrijk om bij vragen of twijfel of je bepaalde producten wel/niet veilig kunt eten en drinken, altijd te overleggen met de verpleegkundige of de logopedist.

Algemene adviezen

Hier volgen enkele algemene adviezen over eten en drinken.

 • Goed rechtop zitten tijdens eten/drinken.
 • Aandacht voor goede mondhygiëne, schoon gebit/schone mond voor eten/drinken.
 • Rustig eet- en drinktempo; neem de tijd.
 • Niet praten tijdens het eten.
 • (Eventuele) gebitsprothese in tijdens eten (alleen als het goed past, anders uitlaten).
 • Controleer na de maaltijd of jouw mond goed schoon is.
 • Na de maaltijd minimaal een kwartier rechtop blijven zitten, zodat het eten kan zakken.

Naast deze algemene adviezen zal de logopedist je aanvullende adviezen geven die passen bij jouw slikproblemen.