Afasie

Voor u ligt de informatiefolder over afasie. In deze folder vindt u meer informatie over de communicatieproblemen die u op dit moment ervaart.

Het is belangrijk om deze informatiefolder ook aan uw omgeving te laten lezen.

Wat is een afasie

Ieder mens gebruikt taal. Praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken zijn onderdelen van ons taalgebruik. Wanneer als gevolg van hersenletsel één of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat een afasie.

Afasie, A (=niet) fasie (=spreken) betekent dus dat u niet meer goed kan zeggen wat u wil en/of niet meer goed begrijpt wat een ander zegt.
Iedere afasie is anders. De ernst en omvang van de afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel.
Bij sommige mensen met afasie is het taalbegrip goed, maar ze hebben moeite met het vinden van de juiste woorden, verwisselen letters of delen van woorden of hebben problemen met de zinsopbouw. Anderen spreken juist wel veel, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen; deze mensen hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal.

Hoe ontstaat afasie

Een afasie ontstaat door een aandoening aan een bloedvat in de hersenen. Een dergelijke aandoening wordt ook wel een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct genoemd. In medische termen heet het een CVA, Cerebro (hersenen) Vasculair (=bloedvat) Accident (=ongeval).

Bij een hersenbloeding is het bloedvat gesprongen. Bij een infarct zit het bloedvat verstopt of is het vernauwd.

Andere oorzaken van het ontstaan van afasie zijn bijvoorbeeld een trauma (een verwonding in de hersenen door bijvoorbeeld een ongeluk) of een hersentumor.

Behandeling van afasie

Gedurende uw ziekenhuisopname zullen de logopedisten van het St. Anna Ziekenhuis starten met het onderzoeken/behandelen van de afasie. We brengen het taalsysteem in kaart en bekijken welke onderdelen aangedaan zijn. Hier zullen we de behandeling op aanpassen. Het weer zo optimaal mogelijk kunnen communiceren met uw omgeving is het hoofddoel.
Uw familie zal ook betrokken worden bij de behandeling. Zij kunnen u hulp bieden in de dagelijkse communicatie.

Na ontslag uit het ziekenhuis heeft u in de meeste gevallen nog verdere logopedische behandeling nodig. Wanneer u naar een revalidatiecentrum of verpleeghuis gaat zal de behandeling daar worden voortgezet.
Gaat u met ontslag naar huis, dan zal een logopedist in een vrijgevestigde praktijk de behandeling overnemen.

De duur van de behandeling hangt onder andere samen met het herstel van de afasie. Vooraf is moeilijk te bepalen in welke mate er herstel zalplaatsvinden.

Algemene adviezen

Problemen met het begrijpen van taal

Wat kan uw gesprekspartner doen?

 • Geef de tijd.
 • Voer het gesprek in een rustige omgeving en houd oogcontact.
 • Spreek over het hier en nu.
 • Ondersteun met gebaren/ afbeeldingen / aanwijzen.
 • Benadruk belangrijke woorden.
 • Schrijf de boodschap in kernwoorden.
 • Gebruik korte/eenvoudige zinnen.
 • Ga na of u begrepen bent.

Problemen met het uiten van taal

Wat kunt u zelf doen?

 • Maak een gebaar / tekening.
 • Wijs iets of iemand aan waarover u iets wilt zeggen.
 • Omschrijf het woord dat u niet kunt zeggen.
 • Noem een synoniem voor het woord dat u bedoelde.

Wat kan uw gesprekspartner doen?

 • Geef de tijd.
 • Voer het gesprek in een rustige omgeving en houd oogcontact.
 • Stel gerichte vragen / ja/nee vragen.
 • Vraag een omschrijving of schriftelijke ondersteuning.
 • Stimuleer gebaren.
 • Toon begrip bij frustratie.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Afdeling logopedie
T. 040 - 286 4837
E. Logopedie@st-anna.nl