Hoestpolikliniek

Voor wie is de hoestpolikliniek bedoeld

De hoestpolikliniek is bedoeld voor mensen die al langer last hebben van hoesten en door de huisarts of specialist nog geen oorzaak gevonden is.

Chronisch hoesten wil zeggen: langer dan acht weken aaneengesloten hoesten of langer dan drie weken hoesten zonder duidelijke oorzaak. Huisartsen en specialisten kunnen mensen die een chronisch hoest hebben naar deze polikliniek verwijzen.

Langdurig hoesten is niet alleen heel erg vervelend, maar het is ook meestentijds een uiting van een onderliggende ziekte. Deze ziekte kan van onschuldige, maar soms ook van ernstige aard zijn.
Zo kan hoesten veroorzaakt worden door bijvoorbeeld problemen aan de longen, ontstoken neusbijholte of een aandoening van de slokdarm.

 

Wanneer kan ik bij deze polikliniek terecht

Mensen die door de huisarts of specialist naar de hoestpolikliniek worden verwezen, kunnen altijd binnen twee weken terecht.
Voorafgaande aan de afspraak krijgt de patiënt informatie met vragenlijsten toegestuurd. Hierin wordt gevraagd een hoestvragenlijst en een medicijnenlijst in te vullen en te retourneren naar de polikliniek. Dan volgt er eerst een afspraak waarbij er een röntgenfoto gemaakt wordt van de longen en de neusbijholten.

Ook wordt er een longfunctieonderzoek gedaan en bloed geprikt. Bij de tweede afspraak komt de patiënt op consult bij de longarts. Deze doet uitgebreid onderzoek en bespreekt de uitslagen van de eerdere onderzoeken.
Wanneer direct duidelijk is wat er aan de hand is, wordt meteen de behandeling gestart.

Wat als de oorzaak niet duidelijk is

Wanneer de oorzaak van de klachten nog niet duidelijk is, kan er aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn. Of wordt de patiënt, indien van toepassing, gezien door de maag-darm-lever arts of de keel-neus-oor arts die aanvullend onderzoek doet naar de mogelijke oorzaak van de hoestklachten.

Alles is er op gericht om zo snel mogelijk zekerheid te hebben over de oorzaak van het hoesten, zodat een goede en gerichte behandeling mogelijk is.