Jouw behandeling wordt voortgezet bij de huisarts

Jouw behandeling wordt voortgezet bij de huisarts bij stabiele astma/COPD of diabetes.

Hoofdrol voor huisartsenpraktijk

Voor jouw astma/COPD of diabetes ben je onder behandeling geweest bij de longarts of internist in jouw ziekenhuis.
Omdat jouw aandoening stabiel is, kan jouw huisarts jouw behandeling vanaf nu voortzetten. Dit heeft meerdere voordelen:

  • dicht bij huis;
  • je kunt er ook snel terecht;
  • naast jouw huisarts is er een deskundige praktijkondersteuner die ruim de tijd voor jou heeft;
  • jouw eigen risico wordt niet aangesproken, ook niet als je voor extra advies nog 1 of 2 keer naar de medisch specialist teruggaat (tenzij extra onderzoek moet worden aangevraagd).

 

Huisartsenpraktijk bel je voor eerste afspraak

De assistente van jouw huisarts neemt binnen een maand contact met jou op om een afspraak te maken. Je hoeft zelf geen actie te ondernemen.
Afhankelijk van jouw medische voorgeschiedenis krijg je een afspraak bij jouw huisarts of bij de praktijkondersteuner.

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner is een gespecialiseerde verpleegkundige die patiënten met een chronische ziekte, zoals astma/COPD en diabetes, begeleidt binnen de huisartsenpraktijk. Je krijgt voorlichting over jouw aandoening en begeleiding bij medicijngebruik en verandering in leefstijl. Daarnaast voert de praktijkondersteuner controleonderzoeken uit en overlegt waar nodig met jouw huisarts.

Nauwe samenwerking huisartsenpraktijk en jouw ziekenhuis

Als jouw behandeling (bijvoorbeeld jouw medicatie) aanpassing behoeft, kun je een afspraak maken met jouw huisarts. Die werkt nauw samen met de praktijkondersteuner én met de medisch specialist in het ziekenhuis.

Indien nodig kijkt de specialist met jouw huisarts mee. Dit kan via onderling overleg, maar ook via een 'meekijkconsult'. De huisarts raadpleegt dan elektronisch de medisch specialist of je hebt zelf een afspraak met de medisch specialist in jouw ziekenhuis. Deze afspraken zijn bedoeld als extra advies bij de zorg die je van jouw huisarts ontvangt.

Wanneer neem je contact op?

Zijn jouw medicijnen op vóór dat je een afspraak hebt bij jouw huisartsenpraktijk, of verergeren jouw klachten? Neem dan zelf contact op met jouw huisartsenpraktijk. Als je vragen hebt, kun je ook bij jouw huisartsenpraktijk terecht.