Uw behandeling wordt voortgezet bij de huisarts

Uw behandeling wordt voortgezet bij de huisarts bij stabiele astma/COPD of diabetes.

Hoofdrol voor huisartsenpraktijk

Voor uw astma/COPD of diabetes bent u onder behandeling geweest bij de longarts of internist in uw ziekenhuis.
Omdat uw aandoening stabiel is, kan uw huisarts uw behandeling vanaf nu voortzetten. Dit heeft meerdere voordelen:

  • dicht bij huis;
  • u kunt er ook snel terecht;
  • naast uw huisarts is er een deskundige praktijkondersteuner die ruim de tijd voor u heeft;
  • uw eigen risico wordt niet aangesproken, ook niet als u voor extra advies nog 1 of 2 keer naar de medisch specialist teruggaat (tenzij extra onderzoek moet worden aangevraagd).

 

Huisartsenpraktijk belt u voor eerste afspraak

De assistente van uw huisarts neemt binnen een maand contact met u op om een afspraak te maken. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.
Afhankelijk van uw medische voorgeschiedenis krijgt u een afspraak bij uw huisarts of bij de  praktijkondersteuner.

Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner is een gespecialiseerde verpleegkundige die patiënten met een chronische ziekte, zoals astma/COPD en diabetes, begeleidt binnen de huisartsenpraktijk. U krijgt voorlichting over uw aandoening en begeleiding bij medicijngebruik en verandering in leefstijl. Daarnaast voert de praktijkondersteuner controleonderzoeken uit en overlegt waar nodig met uw huisarts.

Nauwe samenwerking huisartsenpraktijk en uw ziekenhuis

Als uw behandeling (bijvoorbeeld uw medicatie) aanpassing behoeft, kunt u een afspraak maken met uw huisarts. Die werkt nauw samen met de praktijkondersteuner én met de medisch specialist in het ziekenhuis.

Indien nodig kijkt de specialist met uw huisarts mee. Dit kan via onderling overleg, maar ook via een 'meekijkconsult'. De huisarts raadpleegt dan elektronisch de medisch specialist of u heeft zelf een afspraak met de medisch specialist in uw ziekenhuis. Deze afspraken zijn bedoeld als extra advies bij de zorg die u van uw huisarts ontvangt.

Wanneer neemt u contact op

Zijn uw medicijnen op vóór dat u een afspraak heeft bij uw huisartsenpraktijk, of verergeren uw klachten? Neem dan zelf contact op met uw huisartsenpraktijk. Als u vragen heeft, kunt u ook bij uw huisartsenpraktijk terecht.