Zuurstofgebruik in het ziekenhuis

Waarom is het gebruik van zuurstof nodig?

Leven kost energie. Voor lopen, praten en zelfs voor ‘niks doen’ is energie nodig. Ons lichaam maakt energie door het verbranden van voedsel.
Bij die verbranding is zuurstof noodzakelijk.

Onze ademhaling zorgt voor de aanvoer van zuurstof en voor de afvoer van koolzuur. Als de zuurstof is verbruikt blijft er koolzuurgas over. Deze afvalstof wordt ook via de bloedvaten teruggebracht naar de longen.

Bij emfyseem of een andere chronische longaandoening kan de aanvoer van zuurstof via de longen naar het bloed verminderd zijn. Deze te lage zuurstoftoevoer kan eventueel gepaard gaan met klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn, sufheid of hartklachten.

Toediening van extra zuurstof kan deze problemen voorkomen/verhelpen. Daarnaast zorgt het ervoor dat uw conditie minder snel achteruit gaat. De ervaring leert dat patiënten met extra zuurstof tot meer in staat zijn.
Bedenk: zuurstof moet gezien worden als een geneesmiddel dat niet verslavend werkt.

Wanneer is gebruik van extra zuurstof nodig

Uw specialist schrijft zo nodig extra zuurstof, bijvoorbeeld bij:

 • kortademigheid
 • onrust
 • moeite om in slaap komen
 • verwardheid
 • blauw verkleurde nagels en/of lippen
 • sufheid, duizeligheid
 • hoofdpijn

Afhankelijk van het voorschrift van de specialist, stelt de verpleegkundige de zuurstofapparatuur in op een aantal liters zuurstof per minuut.
Een onderhoudsbehandeling met zuurstof is niet alleen belastend voor u, maar ook heel kostbaar. Als u rookt heeft extra zuurstof geen zin: roken doet het effect van zuurstof teniet. Daarnaast is roken gecombineerd met zuurstof  erg gevaarlijk. De kans op brand en brandwonden is groot, zowel voor u zelf als voor uw omgeving.

Voordat u kunt beginnen met zuurstof moet u gestopt zijn met roken.

Hoe wordt zuurstof gebruikt

Met een neusbril, neuskatheter of masker komt de zuurstof via de neus in de longen. Bij sommige mensen geeft dit irritatie van de neus of keel, meestal pas als er meer dan 4 liter per minuut wordt toegediend. Bij deze klachten wordt de zuurstof bevochtigd met water. Bij 6 liter of meer wordt er altijd bevochtigd met water.

Een neuskatheter wordt ingebracht door de verpleegkundige. Over het gebruik van een neusbril wordt door de verpleegkundige uitleg gegeven.
Bij 6 liter zuurstof of meer per minuut krijgt u een zuurstofmasker. Over het gebruik van het masker krijgt u ook uitleg van de verpleegkundige.

Als u ook zuurstof moet gebruiken wanneer u naar het toilet gaat of bij andere inspanning, dan krijgt u van de verpleegkundige een verlengslang.

Extra zuurstof vermindert niet altijd de kortademigheid tijdens inspanning, maar onze ervaring is wel dat de conditie van veel longpatiënten stap voor stap verbetert door het gebruik van zuurstof bij training en inspanning.

Gebruik nooit op eigen initiatief meer zuurstof dan voorgeschreven is. Teveel zuurstof kan averechts werken.

Samenvatting

 • Zuurstof is nodig om te leven. Via de ademhaling krijgt u de benodigde zuurstof.
 • Voordat u kunt beginnen met extra zuurstof moet u gestopt zijn met roken.
 • Zuurstoftekort kan hartklachten en benauwdheid veroorzaken.
 • De specialist bepaalt de hoeveelheid extra zuurstof. Verander dit nooit op eigen initiatief.

Als u met extra zuurstof naar huis gaat, is er nog een aanvullende folder ‘Zuurstof thuis’. Vraag er naar bij de verpleegkundige.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop.

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot: Longverpleegkundigen op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur
Telefoon: 040 - 286 48 71.

Deze folder kwam tot stand met medewerking van dr. M.J Kampelmacher,   Internist-Intensivist, verbonden aan het Centrum voor Thuis Beademing in het UMC in Utrecht.