Ulnaris Neuropathie

Inleiding

Binnenkort wordt u in het Anna Ziekenhuis opgenomen voor een operatie vanwege ulnaris neuropathie. In deze folder leest u informatie over deze operatie en een aantal richtlijnen en adviezen die kunnen bijdragen aan een sneller herstel.

Wat is ulnaris neuropathie

Ulnaris neuropathie is een aandoening van één van de drie armzenuwen, de nervus ulnaris of elleboogzenuw. Als deze zenuw wordt geïrriteerd, is dat meestal ter hoogte van zijn verloop in de elleboog. De nervus ulnaris is kwetsbaar voor beschadiging omdat het oppervlakkig aan de binnenzijde van de arm en langs een benig uitsteeksel (bekend als het “telefoonbotje”) ligt. De klachten worden veroorzaakt door beknelling of voortdurende irritatie van de zenuw en bestaan uit een pijnlijk tintelend gevoel in de pink en een deel van de ringvinger. Een ieder kent deze ervaring tijdelijk bij het ongelukkig stoten van de elleboog waarbij de zenuw geraakt wordt. Ook kan gevoelsvermindering in pink en ringvinger optreden en kan krachtsverlies in de hand optreden, waarbij sommige handspieren dunner worden. De klachten van tintelingen treden voortdurend op en kunnen verergerd worden door bewegen van de elleboog. Soms komt ulnaris neuropathie aan beide armen voor.

Belangrijk voor opname

Sommige medicatie moet voor een operatie gestopt worden. Dit geldt met name voor anti-stollingsmedicatie. Gebruikt u bijvoorbeeld Ascal®, Marcoumar®, Sintrommitis® of Aspirine®, dan dient u daar voor de opname mee te stoppen. Bent u er niet zeker van of u anti-stollingsmedicatie gebruikt, neem dan altijd contact op met uw huisarts of met uw behandelend arts.

Indien u onverhoopt géén klachten meer heeft willen wij u vragen dit dan door te geven aan de afdeling opname zodat een andere patiënt in uw plaats geholpen kan worden. Telefoon 040 - 286 48 49.

U kunt zich thuis op de volgende manieren op de operatie voorbereiden:

  • Omdat u een dik verband om uw arm krijgt, is het verstandig kleding met wijde, liefst korte, mouwen aan te doen.
  • De eerste tien dagen na de ingreep kunt u zelf niet alles in huis doen. Het is daarom verstandig om voorafgaand aan de operatie, hulp in huis te regelen.
  • Na de ingreep mag u niet zelf naar huis rijden. Zorg daarom dat iemand u naar huis kan brengen.

De operatie

Tijdens de operatie wordt een bindweefselband doorgesneden. Hierdoor komt de zenuw vrij te liggen. Soms wordt ervoor gekozen om de zenuw naar de buigzijde van de elleboog te verplaatsen.

De operatieroute

Voor de operatie
Op de dag van uw operatie komt u op het afgesproken tijdstip nuchter naar het ziekenhuis. U meldt zich bij de receptie aan de hoofdingang. 
Een gastheer/vrouw brengt u naar de verpleegafdeling Neurologie.

Na de operatie
Ongeveer 6-8 weken na de operatie krijgt u een controle afspraak op de polikliniek bij de neurochirurg. U mag beslist niet zelf autorijden gedurende deze periode.

Het herstel

De tintelingen in de vingers nemen geleidelijk af. Bij het bestaan van gevoelsvermindering en zeker bij krachtverlies in de hand is meestal slechts geringe of geen verbetering te verwachten. De onaangename sensaties verdwijnen vaak wel. Het herstel kan maanden duren. Het litteken rond de elleboog is, ongeacht de hechtmethode, wat minder fraai maar wordt in de loop van de tijd acceptabel.

Mogelijke problemen

Bij elke operatieve ingreep bestaat een risico op mogelijke problemen. Uw behandelend arts heeft deze met u besproken. Mogelijke problemen bij een operatie in verband met een ulnaris neuropathie komen evenwel zelden voor en bestaan uit infecties en nabloedingen. Het meest voorkomend is dat de operatie niet tot het gewenste doel leidt en de tintelingen en pijn blijven bestaan.

Wanneer moet u contact opnemen

Als u één van de volgende symptomen heeft moet u contact opnemen met de polikliniek neurologie, via telefoonnummer 040 - 286 4887.

  • Bij toenemende pijn
  • Bij abnormale zwelling van de wond
  • Bij opengesprongen wond
  • Bij pus uit de wond
  • Als uw vingers twee uur na de ingreep hun normale kleur nog niet terug hebben. Het kan zijn dat het verband te strak zit. U kunt eerst zelf het verband afwikkelen en opnieuw aanleggen. U moet bellen als uw vingers daarna nog niet de normale kleur krijgen.

Adviezen voor thuis

Pijnstilling
Wanneer u thuis pijn hebt, kunt u een pijnstiller nemen. Omdat Aspirine uw bloed verdunt, kunt u beter een pijnstiller nemen met paracetamol.

Wondverzorging
Twee dagen na de ingreep mag u zelf het drukverband eraf halen. Ook de mitella hoeft u dan niet meer te gebruiken. De pleister kunt u het beste laten zitten. De hechtingen zijn (meestal) oplosbaar. Zolang de hechtingen nog niet zijn opgelost, mag de wond niet nat worden.

Spalk
Soms krijgt u na de operatie een spalk aangemeten. Deze spalk moet drie weken blijven zitten, daarna mag u hem zelf af doen.

Hervatten van werkzaamheden
Het is verstandig om de elleboog gedurende twee weken rust te geven in verband met de wondgenezing. Als de hechtingen zijn opgelost, kunt u geleidelijk weer met uw normale bezigheden beginnen.

De bedrijfsarts
Vraagt u zich af of uw behandeling consequenties heeft voor het uitoefenen van uw werk? Overleg dan met uw specialist. De specialist kan informatie over de ingreep uitwisselen met uw bedrijfsarts. Zo wordt duidelijk of u (tijdelijk) beperkingen heeft en zo ja, welke. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts.

De bedrijfsarts begeleidt de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Afspraken over uw werk zullen vaak soepeler verlopen als u de bedrijfsarts al vóór de ingreep informeert of zo spoedig mogelijk na de ingreep op de hoogte brengt. U kunt een gesprek voeren met uw bedrijfsarts op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de Arbo-dienst van het bedrijf of de organisatie waar u werkt. Bij de Arbo-dienst kan men u vertellen hoe u dit spreekuur kunt bezoeken als u niet verzuimt. Zo komt u te weten of er gevolgen zijn voor uw werk en wat deze zijn.

Heeft u vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:

polikliniek neurologie, telefoon  040 - 286 48 87.

Bij de tot standkoming van deze brochure is gebruik gemaakt van tekst uit de folder “Operatie in verband met  ulnaris neuropathie” van het St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg.

Meer informatie op onderstaande websites:
 www.etz.nl
www.annaziekenhuis.nl