Percutane niersteenverwijdering (via een buisje door de huid)

St. Anna Logo

Wanneer u een vage pijn achter in uw de rug heeft of in de omgeving van de nieren, kan het zijn dat u last heeft van nierstenen. Dergelijke stenen hoeven niet altijd of continu klachten te geven. Hele kleine nierstenen kunnen uw nier verlaten en met de urine worden uitgeplast. Nierstenen geven klachten als ze vast blijven zitten in het nierbekken of in de urineleider (de verbindingsbuis tussen de nieren en de blaas). De niersteen kan dan heftige pijnaanvallen (kolieken) veroorzaken, of leiden tot stuwing van de nier, infecties of een verminderde functie van de nier. Bij deze klachten is het soms noodzakelijk de niersteen met een kijkoperatie te verwijderen.

 

Percutane niersteenverwijdering (via een buisje door de huid) in het Anna Ziekenhuis

Voor het verwijderen van moeilijk bereikbare stenen in de nier, gebruiken de urologen in  het Anna Ziekenhuis de percutane niersteenverwijdering als operatietechniek. Deze methode wordt ook Percutane Nefro Litholapaxie (PNL) genoemd. Percutaan betekent ‘door de huid’. Hierbij wordt de niersteen verwijderd via een buisje dat via een sneetje uw huid wordt ingebracht in de nier. Bij deze ingreep ontstaat slechts een klein litteken op uw rug. Voor een percutane niersteenverwijdering (PNL) verblijft u 3 tot 5 dagen op de verpleegafdeling van ons ziekenhuis. De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (narcose). Soms blijkt tijdens de operatie dat de niersteen een groot gedeelte van het nierbekken beslaat. Zo’n steen kan soms niet in 1 keer verwijderd worden met een  PNL. Dan is nabehandeling nodig, bijvoorbeeld met een niersteenvergruizer, een URS ( ureterenscopie, kijken in de urineleider via de blaas) of nogmaals een PNL. Dit bespreekt de uroloog met u na afloop van uw operatie. 

Het proces

Preoperatieve screening

Bij bureau opname bespreekt u met de anesthesieverpleegkundige en/of de anesthesioloog uw gezondheid en een door u vooraf ingevulde vragenlijst. Dan volgt lichamelijk onderzoek. Als aanvullend onderzoek nodig is, krijgt u hiervoor afspraken. Bijvoorbeeld voor de geneesmiddelenpoli. Daarna bespreekt u de verdoving. De operatie vindt plaats onder algehele verdoving (narcose).

  Niet vergeten

 • Gebruik bloedverdunners melden

Opnamedag en voorbereidingen op de operatie

Ongeveer 1 week voor uw operatie stopt u met het gebruik van bloedverdunnende medicatie. Op de avond vóór uw operatie mag u vanaf 00.00 uur niets meer eten of drinken, omdat u nuchter moet zijn voor de operatie. Als u ’s middags wordt geholpen, mag u ‘s ochtends een licht ontbijt. Op de dag van uw opname meldt u zich op de verpleegafdeling. De verpleegkundige geeft u uitleg over de afdeling en uw operatie.

  Niet vergeten

 • Geldig legitimatiebewijs meenemen
 • Medicatieoverzicht meenemen

Naar de operatieafdeling

Op uw kamer op de verpleegafdeling trekt u operatiekleding aan waarna de verpleegkundige u met uw bed naar de operatieafdeling brengt. Hier krijgt u een infuus (een naald met een slangetje) in een bloedvat van uw arm voor de toediening van vocht, medicijnen en de verdoving. Vervolgens dient de anesthesioloog de narcose toe. We controleren via bewakingsapparatuur uw bloeddruk, pols en ademhaling.

  Niet vergeten

 • Lenzen uitdoen
 • Kunstgebit uitdoen
 • Sieraden afdoen

De operatie fase 1

U ligt op uw rug. De uroloog brengt via uw plasbuis een kijkinstrument (cystoscoop) in en kan via de lens op de cystoscoop in de plasbuis en de blaas kijken. Dan schuift de arts een slangetje (ureterkatheter) in de urineleider op tot in de nier, aan de andere kant komt het via uw plasbuis naar buiten. De cystoscoop wordt verwijderd en de ureterkatheter bevestigd aan een blaaskatheter. Via de ureterkatheter spuiten we in fase 2 contrastvloeistof in om de nier zichtbaar te maken voor een röntgencamera.

De operatie fase 2

U ligt op uw buik. We brengen uw nier in beeld met een echoapparaat of met röntgenstralen. De uroloog prikt de nier door de huid aan met een naald en brengt een hol buisje in de nier. Hierdoor wordt de niersteen verwijderd. Zo nodig wordt de steen met apparatuur verkleind en in deeltjes weggenomen. De buis wordt weggehaald en vervangen door een nierkatheter. Via dit slangetje loopt uw urine uit de nier naar buiten in een opvangzakje.

Direct na de operatie

U gaat naar de uitslaapkamer (recovery) waar we uw lichaamsfuncties controleren. U heeft nog een infuus. In uw blaas zit een verblijfskatheter die verbonden is met een opvangzakje. U hoeft nog niet zelf te plassen. Ook heeft u nog een nierkatheter. Die komt via uw rug naar buiten. Na de operatie wordt soms nog een röntgenfoto gemaakt, soms ook met contrastvloeistof via de nierkatheter. Als uw bloeddruk en ademhaling stabiel zijn, mag u terug naar de verpleegafdeling.

Verblijf in het ziekenhuis

Na de operatie mag u na goedvinden van uw uroloog helder vloeibaar gaan eten en drinken. Als dat goed gaat, verwijdert de verpleegkundige het infuus. De eerste dag na de operatie mag u al (even) uit bed komen. Uw uroloog bepaalt wanneer de katheters verwijderd mogen worden. Eén tot 2 dagen na de verwijdering van de katheter kan nog wat urine lekken, dit stopt vanzelf. Hiermee kunt u in principe het ziekenhuis verlaten.

  Niet vergeten

 • Bedrust

Ontslag

Bij uw ontslag bespreekt de uroloog en/of verpleegkundige met u wat u thuis kunt verwachten en wanneer u contact kunt of moet opnemen met het ziekenhuis. U krijgt leefregels mee en adviezen voor thuis. Het kan zijn dat u nog een nierkatheter (nefrostomiekatheter) in uw rug heeft als u naar huis mag. Over de verzorging daarvan krijgt u informatie en instructies. Voor een goed herstel moet u de eerste weken minstens 2 tot 3 liter vocht per dag drinken.

Controleafspraken

Na enkele weken komt u op controle bij uw uroloog. Meestal moet u dan ook een röntgenfoto of een echo laten maken. U kunt vragen stellen over de ingreep en het hervatten van uw activiteiten of werk. U bespreekt met uw uroloog of de klachten van vóór de operatie zijn verminderd en hoe het plassen op dat moment gaat.

  Niet vergeten

 • Vragenlijstje maken
Stel je vraagWij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als je daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.