Nierverwijdering via kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie)

St. Anna Logo

Wanneer u een kwaadaardig gezwel in de nier heeft, is het noodzakelijk de nier geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Dit kan ook nodig zijn als uw nier chronisch ontstekingen en/of pijn veroorzaakt of bij een goedaardige nieraandoening, nierstenen of een cyste. In het Anna Ziekenhuis in Geldrop kunt u terecht voor het operatief verwijderen van een nier. Deze ingreep kan op verschillende manieren gebeuren: met een ‘open’ buikoperatie of met een kijkoperatie (laparoscopie).

 

Hoe gaat een nierverwijdering via een kijkoperatie?

Bij de nierverwijdering via een kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) opereert de uroloog met een kijkinstrument en buisjes met operatie-instrumenten die in uw buik worden gebracht. De uroloog maakt voor het plaatsen van de buisjes kleine sneetjes in uw buik. Via een van de buisjes wordt uw buik vol geblazen met onschadelijk koolzuurgas. Hiermee ontstaat ruimte in de buik waardoor het operatiegebied met de nier goed zichtbaar wordt. Dan plaatst de uroloog het kijkinstrument (laparoscoop) waarop een videocamera is aangesloten in het buisje. De uroloog brengt door de andere buisjes verschillende instrumentjes in uw buik voor het wegsnijden van de nier. Gestuurd door de camerabeelden op het scherm verwijdert de uroloog de nier. Om de nier uit uw buik te kunnen halen, maakt de uroloog 1 sneetje wat groter. Soms blijkt tijdens de laparoscopische ingreep dat de nier niet met die methode weg te halen is. Bijvoorbeeld omdat er verklevingen of vergroeiingen in uw buik zijn. Dan gaat de arts direct over op de ‘open’ buikoperatie. Dit heeft uw uroloog ook vooraf met u besproken. Voor een laparoscopische nierverwijdering verblijft u 3 tot 5 dagen op de verpleegafdeling van ons ziekenhuis.

 

Nierverwijdering via kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) 

in het Anna Ziekenhuis

In het voortraject voor de nierverwijdering overlegt de uroloog met u welke operatiemethode in uw geval het beste is. Zo mogelijk zal de uroloog bij voorkeur een laparoscopische nierverwijdering doen. Deze methode is voor u minder belastend omdat de ingreep gebeurt via kleine sneetjes en niet door een grote snee in uw buik. Hierdoor blijft het bloedverlies veelal beperkt, u heeft minder pijn en u herstelt sneller.

Het proces

Preoperatieve screening

Bij bureau opname bespreekt u met de anesthesieverpleegkundige en/of de anesthesioloog uw gezondheid en een door u vooraf ingevulde vragenlijst. Dan volgt lichamelijk onderzoek. Als aanvullend onderzoek nodig is, krijgt u hiervoor afspraken. Bijvoorbeeld voor de geneesmiddelenpoli. Daarna bespreekt u de verdoving. Een laparoscopische operatie vindt altijd plaats onder algehele verdoving.

  Niet vergeten

 • Gebruik bloedverdunners melden

Opnamedag en voorbereidingen op de operatie

U meldt zich op de verpleegafdeling. De verpleegkundige geeft u uitleg over de afdeling en uw operatie. Daarna wordt uw operatiegebied zo nodig geschoren. U krijgt een darmvoorbereiding om de operatie te vergemakkelijken. Aan uw beide benen meten we lange TED(steun) kousen aan, die bij u direct na de operatie worden aangedaan. Na de operatie moet u de steunkousen steeds de gehele dag dragen gedurende ruim 4 weken. Dit is ter voorkoming van trombose.

  Niet vergeten

 • Geldig legitimatiebewijs meenemen
 • Medicatieoverzicht meenemen

De operatiedag

Vanaf deze dag krijgt u elke dag een Fragmin-injectie ter voorkoming van trombose (bloedstolsels). Eventueel krijgt u al medicijnen als voorbereiding op de verdoving. U trekt operatiekleding aan waarna we u met uw bed naar de operatieafdeling brengen. Hier krijgt u een infuus (een naald met een slangetje) in een bloedvat van uw arm voor de toediening van vocht, medicijnen en de verdoving. Vervolgens dient de anesthesioloog de met u afgesproken verdoving toe. We controleren via bewakingsapparatuur uw bloeddruk, pols en ademhaling.

  Niet vergeten

 • Lenzen uitdoen
 • Kunstgebit uitdoen
 • Sieraden afdoen

De operatie

De uroloog voert de operatie uit zoals met u is afgesproken. Als de nier verwijderd is, brengt de uroloog een blaaskatheter in. Via dit slangetje kan de urine via de plasbuis (urethra) direct uit uw blaas aflopen in een opvangzakje. U hoeft zo niet zelf te plassen. U heeft een inwendige wond. Daarom krijgt u een wonddrain in uw buik voor de afvloeiing van overtollig wondvocht en bloed. Een stukje weefsel gaat naar het laboratorium voor microscopisch onderzoek.

Direct na de operatie

Na de operatie krijgt u de TED (steun)kousen aan. U gaat naar de uitslaapkamer (recovery) waar we uw lichaamsfuncties controleren. Als uw bloeddruk en ademhaling stabiel zijn, mag u terug naar de verpleegafdeling. U heeft nog een infuus. In uw blaas zit een verblijfskatheter die verbonden is met een opvangzakje. U hoeft nog niet zelf te plassen. In uw buik zit nog een wonddrain.

Verblijf in het ziekenhuis

Na de operatie mag u na goedvinden van uw uroloog helder vloeibaar gaan eten en drinken. Als dat goed gaat, verwijdert de verpleegkundige het infuus. Om de pijn in het operatiegebied en in uw schouders te onderdrukken krijgt u pijnstillers volgens een vast protocol. De eerste dag na de operatie mag u (even) uit bed komen. Op de 2e dag wordt de katheter verwijderd, meestal ook de wonddrain. Een verpleegkundige leert u hoe u zelf de Fragmin-injectie onderhuids kunt spuiten.

  Niet vergeten

 • Leren spuiten

Ontslag

Bij uw ontslag bespreekt de uroloog en/of verpleegkundige met u wat u thuis kunt verwachten en wanneer u contact kunt of moet opnemen met het ziekenhuis. U krijgt leefregels mee, adviezen en instructies voor het dragen van de steunkousen en het spuiten van de Fragmin-injecties.

  Niet vergeten

 • Leefregels volgen

Weer thuis

De wondjes hebben bij normale genezing geen speciale verzorging nodig. De hechtingen zijn zelfoplosbaar. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, minimaal 2 liter per dag. Wees matig met het gebruik van zout. U mag 2 weken niet fietsen of sporten en geen zware lichamelijke arbeid verrichten. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. Volgens voorschrift spuit u tot 4 weken na de operatie de Fragmin-injecties. En tot 4 weken na uw ontslag draagt u de steunkousen.

  Niet vergeten

 • Fragmin spuiten
 • Steunkousen dragen
 • Dagelijks een wandeling maken

Controleafspraken

Na ongeveer 1 of 2 weken komt u bij uw uroloog voor controle. Uw arts bespreekt met u het resultaat van het weefselonderzoek. U bespreekt of verder behandelen nodig is, hoe de behandeling verloopt of wat er verder gaat gebeuren. U kunt vragen stellen over uw toestand en het hervatten van uw activiteiten of uw werk. De bedrijfsarts begeleidt de terugkeer naar uw werk. U blijft met regelmaat naar de polikliniek urologie komen voor controle.

  Niet vergeten

 • Uitslag weefselonderzoek
 • Vragenlijstje maken
Stel je vraagWij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als je daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.