Avastin injecties in het oog

Uw behandelend arts heeft met u gesproken over de behandeling van uw oogaandoening met Avastin injecties. Om de behandeling die bij u wordt voorgesteld beter te begrijpen is deze folder gemaakt.

Voor meer informatie over uw aandoening zijn specifieke folders te vinden op de website: www.oogheelkunde.org. Het is aan te raden om de folder over uw aandoening eerst goed door te lezen. Hierdoor begrijpt u de informatie uit deze folder beter.

Voordat u een besluit neemt over deze behandeling, is het belangrijk dat u deze folder doorleest. Stel gerust vragen aan uw arts als er iets niet duidelijk is, zodat u de informatie goed begrijpt en kunt beslissen of u deze behandeling wilt ondergaan. Uw deelname is vrijwillig en u mag te allen tijde besluiten om niet deel te nemen of af te zien van de behandeling.

Waarom Avastin injecties

U heeft een oogziekte, waarbij sprake is van vaatlekkage en/ of vaatnieuwvorming in het netvlies. Hierdoor is vocht in het netvlies ontstaan, waardoor waarschijnlijk uw gezichts-vermogen in de nabije toekomst zal afnemen. Daarom kan de oogarts soms besluiten om vaatnieuwvorming en/of vaatlekkage te behandelen met  Avastin injecties in het oog.

Wanneer Avastin injecties

De aandoeningen die met name in aanmerking komen voor behandeling met Avastin injecties zijn:

 1. De natte vorm van Macula Degeneratie (MD), ook wel exsudatieve Macula Degeneratie genoemd.
 2. Ernstige netvliesafwijkingen bij suikerziekte (diabetische retinopathie).
 3. Bloedvatafsluitingen (occlusies).
 4. Restgroep (bijvoorbeeld neovasculair glaucoom).

Wat kunt u verwachten van de Avastin injecties

Bij bovengenoemde aandoeningen ontstaat een hogere concentratie van een groeifactor in het glasvocht of in/onder het netvlies.
Het geneesmiddel Avastin remt één van de belangrijkste groeifactoren in het oog (VEGF), die vaatgroei en vaatlekkage stimuleert.

Remming van deze groeifactor zou kunnen leiden tot een afname en mogelijk verdwijnen van de vaatlekkage/ vaatnieuwvormingen in uw oog, waardoor de hoeveelheid vocht in het netvlies afneemt. Hierdoor wordt de kans kleiner dat uw gezichtsvermogen verder achteruitgaat.

De behandeling

Voortraject
Vóór u aan deze behandeling met Avastin kunt deelnemen, worden uw ogen volledig onderzocht en wordt een  fluorescentie-angiogram (FAG) of optical coherence tomography (OCT) van uw ogen gemaakt.

Voorbereiding

 • Wij raden u aan om waardevolle spullen, zoals geld en sieraden, thuis te laten.
 • Wij willen u vragen om uw make-up voor de injectie te verwijderen en geen enkele gezichtscrème te gebruiken.
 • Het medicijn voor deze injectie moet speciaal gemaakt worden door de apotheek. Daarom vragen wij u uiterlijk 24 uur van te voren te laten weten als u verhinderd bent.

Behandeling
De behandeling vindt plaats op de poliklinische behandelkamer (PBK) op de begane grond, route 32. Op de afgesproken datum en tijd meldt u zich bij route 32. Daarna mag u plaatsnemen in wachtruimte B.
De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving met behulp van druppels en onder steriele omstandigheden. Het oog wordt vooraf ontsmet met een desinfecterende vloeistof en afgedekt met een steriel laken. Daarna wordt het medicijn Avastin door middel van een injectie in de glasvochtruimte gespoten (zie plaatje). In totaal duurt dit ongeveer 10 minuten.

Na de behandeling
Soms kunt u na de behandeling in het gezichtsveld vlokjes waarnemen die meebewegen met de oogbeweging.

 • Na de behandeling mag u niet zelf autorijden. Wij raden u aan te zorgen dat iemand u naar huis kan brengen of begeleiden.

Duur van de behandeling
Vaak zijn meerdere injecties nodig. Injecties worden gegeven in series van drie en vinden om de 4-6 weken plaats. Totdat verbetering of stabilisatie optreedt.

Controle
Na de laatste injectie van een serie van drie volgt binnen 4-6 weken een controle bij uw behandelend oogarts.

Wanneer moet u contact opnemen
Mocht u na de injectie pijn aan het oog krijgen of mocht uw zicht sterk verminderen, neemt u dan tijdens kantooruren (8.30 - 17.00 uur) contact op met de polikliniek oogheelkunde, telefoon: 040 - 286 48 25.

Buiten kantooruren neemt u contact op met de afdeling spoedeisende hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 48 34.

Complicaties

 • Een verhoogde oogdruk direct na de injectie komt zelden voor.
 • Een infectie is zeldzaam; bij minder dan 1 op 1000 injecties.
 • Een rood vlekje op het oogwit direct na de injectie is vaak een gevolg van het raken van een oppervlakkig bloedvaatje. Dit is onschuldig.
 • Netvliesloslating is zeldzaam.
 • Glasvochtbloeding is ook zeldzaam.

 

Kan ik stoppen met de behandeling

Of u deze behandeling met Avastin ondergaat, beslist u zelf. U kunt er altijd voor kiezen deze behandeling te stoppen.

Heeft u nog vragen?

De folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Op deze manier kunt u alles nog eens rustig nalezen.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de polikliniek oogheelkunde, telefoon: 040 - 286 48 25.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.