Injecties in het oog

Jouw behandelend arts heeft met jou gesproken over de behandeling van jouw oogaandoening met Avastin injecties. Om de behandeling die bij jou wordt voorgesteld beter te begrijpen is deze informatie gemaakt.

Voor meer informatie over jouw aandoening zijn specifieke folders te vinden op de website: www.oogheelkunde.org. Het is aan te raden om de informatie over jouw aandoening eerst goed door te lezen. Hierdoor zal je deze informatie beterbegrijpen.

Voordat je een besluit neemt over deze behandeling, is het belangrijk dat je deze informatie doorleest. Stel gerust vragen aan jouw arts als er iets niet duidelijk is, zodat je de informatie goed begrijpt en kunt beslissen of je deze behandeling wilt ondergaan. Jouw deelname is vrijwillig en je mag te allen tijde besluiten om niet deel te nemen of af te zien van de behandeling.

Waarom Avastin injecties

Je hebt een oogziekte, waarbij sprake is van vaatlekkage en/ of vaatnieuwvorming in het netvlies. Hierdoor is vocht in het netvlies ontstaan, waardoor waarschijnlijk jouw gezichts-vermogen in de nabije toekomst zal afnemen. Daarom kan de oogarts soms besluiten om vaatnieuwvorming en/of vaatlekkage te behandelen met  Avastin injecties in het oog.

Wanneer Avastin injecties

De aandoeningen die met name in aanmerking komen voor behandeling met Avastin injecties zijn:

 1. De natte vorm van Macula Degeneratie (MD), ook wel exsudatieve Macula Degeneratie genoemd.
 2. Ernstige netvliesafwijkingen bij suikerziekte (diabetische retinopathie).
 3. Bloedvatafsluitingen (occlusies).
 4. Restgroep (bijvoorbeeld neovasculair glaucoom).

Wat kun je verwachten van de Avastin injecties

Bij bovengenoemde aandoeningen ontstaat een hogere concentratie van een groeifactor in het glasvocht of in/onder het netvlies.
Het geneesmiddel Avastin remt één van de belangrijkste groeifactoren in het oog (VEGF), die vaatgroei en vaatlekkage stimuleert.

Remming van deze groeifactor zou kunnen leiden tot een afname en mogelijk verdwijnen van de vaatlekkage/ vaatnieuwvormingen in jouw oog, waardoor de hoeveelheid vocht in het netvlies afneemt. Hierdoor wordt de kans kleiner dat jouw gezichtsvermogen verder achteruitgaat.

De behandeling

Voortraject
Vóór jij aan deze behandeling met Avastin kunt deelnemen, worden jouw ogen volledig onderzocht en wordt een fluorescentie-angiogram (FAG) of optical coherence tomography (OCT) van jouw ogen gemaakt.

Voorbereiding

 • Wij raden je aan om waardevolle spullen, zoals geld en sieraden, thuis te laten.
 • Wij willen je vragen om jouw make-up voor de injectie te verwijderen en geen enkele gezichtscrème te gebruiken.
 • Het medicijn voor deze injectie moet speciaal gemaakt worden door de apotheek. Daarom vragen wij je uiterlijk 24 uur van te voren te laten weten als je verhinderd bent.

Behandeling
De behandeling vindt plaats op de poliklinische behandelkamer (PBK) op de begane grond, route 32. Op de afgesproken datum en tijd meld jij je bij route 32. Daarna mag je plaatsnemen in wachtruimte B.
De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving met behulp van druppels en onder steriele omstandigheden. Het oog wordt vooraf ontsmet met een desinfecterende vloeistof en afgedekt met een steriel laken. Daarna wordt het medicijn Avastin door middel van een injectie in de glasvochtruimte gespoten (zie plaatje). In totaal duurt dit ongeveer 10 minuten.

Na de behandeling
Soms kun je na de behandeling in het gezichtsveld vlokjes waarnemen die meebewegen met de oogbeweging.

 • Na de behandeling mag je niet zelf autorijden. Wij raden je aan te zorgen dat iemand je naar huis kan brengen of begeleiden.

Duur van de behandeling
Vaak zijn meerdere injecties nodig. Injecties worden gegeven in series van drie en vinden om de 4-6 weken plaats. Totdat verbetering of stabilisatie optreedt.

Controle
Na de laatste injectie van een serie van drie volgt binnen 4-6 weken een controle bij jouw behandelend oogarts.

Wanneer moet je contact opnemen
Mocht je na de injectie pijn aan het oog krijgen of mocht jouw zicht sterk verminderen, neem dan tijdens kantooruren (8.30 - 17.00 uur) contact op met de polikliniek oogheelkunde, telefoon: 040 - 286 48 25.

Buiten kantooruren neem je contact op met de afdeling spoedeisende hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 48 34.

Complicaties

 • Een verhoogde oogdruk direct na de injectie komt zelden voor.
 • Een infectie is zeldzaam; bij minder dan 1 op 1000 injecties.
 • Een rood vlekje op het oogwit direct na de injectie is vaak een gevolg van het raken van een oppervlakkig bloedvaatje. Dit is onschuldig.
 • Netvliesloslating is zeldzaam.
 • Glasvochtbloeding is ook zeldzaam.

 

Kan ik stoppen met de behandeling

Of je deze behandeling met Avastin ondergaat, beslis je zelf. Je kunt er altijd voor kiezen deze behandeling te stoppen.