Remming van bijziendheid met Atropine oogdruppels

De orthoptist heeft vastgesteld dat er een kans is dat jouw kind een hoge bijziendheid (myopie) gaat ontwikkelen. Bij een hoge myopie (6 dioptrieën of meer) neemt de kans op netvliesaandoeningen toe.

Uit internationaal onderzoek is aangetoond dat Atropine oogdruppels een remmend effect op de groei van het oog hebben.

De behandeling wordt toegepast in aanvulling op de leefstijladviezen.

Wat houdt de behandeling met Atropine in?

Je krijgt een recept mee voor Atropine oogdruppels, welke je bij de apotheek kunt ophalen.
Je druppelt bij jouw kind dagelijks voor het slapen gaan één oogdruppel in elk oog. Was jouw handen voordat je gaat druppelen.
Houd het hoofd van jouw kind goed naar achteren of laat jouw kind even gaan liggen.

De eerste controle vindt telefonisch plaats na 6-8 weken. Vervolgcontroles vinden daarna elk half jaar plaats.

De gemiddelde behandeling duurt ongeveer 2 jaar.

De bijwerkingen van Atropine

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, de sterkte en de aslengte bepalen we welk percentage Atropine druppels wordt voorgeschreven.
Bij een laag percentage (0,01%) zal het kind in het dagelijks leven weinig hinder ondervinden van de druppels. Bij een hoger percentage bestaat de kans dat er bij dichtbijwerk leesklachten ontstaan. Soms is het voldoende om de bril af te zetten met lezen en soms wordt er gekozen voor een bril met leesgedeelte. Tevens kan bij een hoger percentage lichtgevoeligheid optreden door verwijding van de pupillen. In dat geval kan gekozen worden voor meekleurende glazen.
Bij minder dan 1% van de behandelde kinderen komen lichamelijke bijwerkingen voor zoals rode ogen, koorts, huiduitslag, snelle hartslag, droge mond en gedragsstoornissen.
Als één van deze bijwerkingen zich voordoet, moet je contact opnemen met de behandelend orthoptist of oogarts.

Is Atropine gevaarlijk?

Atropine is een giftige stof als het via de mond wordt ingenomen.
Als oogdruppel wordt Atropine al eeuwenlang gebruikt en in studies worden geen ernstige gevolgen gezien. Ook niet na langdurig gebruik.
Atropine kan veilig gebruikt worden voor de remming van bijziendheid. Jaarlijks vindt er een extra controle plaats door een oogarts.