Operatie elleboogzenuw neuropathie

St. Anna Logo

Klachten als gevoelloosheid en tintelingen in pink en ringvinger en krachtsverlies of pijn en krampen in de hand, zijn meestal het gevolg van een storing in de functie van de elleboogzenuw. Dat noemen we ulnaris neuropathie. De klachten ontstaan door beknelling of voortdurende irritatie van de zenuw. Bijvoorbeeld door veel leunen op de elleboog, of door vaak buigen en strekken van de elleboog. Ook ’s nachts kunnen klachten optreden.

 

Operatie elleboogzenuw vanwege ulnaris neuropathie in het Anna Ziekenhuis

In het Anna Ziekenhuis in Geldrop kunt u bij onze neurochirurgen terecht voor onderzoek en een operatie van deze elleboogzenuw. Wanneer uit het diagnostisch onderzoek is gebleken dat de zenuw beschadigd is ter hoogte van de elleboog, bespreekt de neurochirurg de verschillende behandelingsmogelijkheden met u. Dat kunnen houdingsadviezen, leefregels en eventueel adviezen voor aanpassingen op het werk zijn. Als deze maatregelen geen verbetering van de zenuw brengen, kan de neurochirurg de elleboogzenuw operatief vrij leggen. In sommige gevallen zal de neurochirurg direct tot een operatieve behandeling besluiten. Bijvoorbeeld als bij u sprake is van een duidelijke en een toenemende spierzwakte van uw hand of arm. Het operatief losmaken van de elleboogzenuw is een operatie die plaatsvindt onder algehele verdoving (narcose) of plaatselijke verdoving. De ingreep duurt ongeveer 30 tot 40 minuten. U komt hierbij 1 dag naar ons ziekenhuis. Aan het eind van de dag kunt u naar huis.

Het proces

Preoperatieve screening

Bij bureau opname bespreekt u met de anesthesieverpleegkundige en/of de anesthesioloog uw gezondheid en een door u vooraf ingevulde vragenlijst. Dan volgt lichamelijk onderzoek. Als aanvullend onderzoek nodig is, krijgt u hiervoor afspraken. Bijvoorbeeld voor de geneesmiddelenpoli. Daarna bespreekt u de verdoving. U kunt de operatie ondergaan onder algehele verdoving (narcose) of plaatselijke verdoving.

  Niet vergeten

 • Gebruik bloedverdunners melden
 • Verdoving bespreken

Voorbereidingen thuis

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, stopt u hiermee volgens instructies van uw arts vanaf 7 dagen voor uw opnamedag. U mag tijdelijk geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne nemen. Deze middelen verhogen het risico op nabloedingen na de operatie. De eerste 10 dagen na de ingreep mag u uw arm nog niet veel gebruiken. Het is verstandig om tijdig hulp in huis te regelen. Na de ingreep mag u niet zelf naar huis rijden. Zorg daarom dat iemand u naar huis kan brengen.

  Niet vergeten

 • Geen bloedverdunners nemen
 • Hulp in huis regelen
 • Vervoer regelen

De dag van uw opname

U mag 8 uur voor de operatie niets meer eten of drinken. Omdat u na de ingreep een dik verband om uw arm krijgt, is het verstandig kleding met wijde, liefst korte mouwen te dragen. U komt op het afgesproken tijdstip nuchter naar het ziekenhuis. U meldt zich bij de receptie aan de hoofdingang, waarna een gastheer/vrouw u naar de verpleegafdeling brengt. Een verpleegkundige geeft u uitleg over de operatie en uw verblijf op de afdeling. Daarna trekt u operatiekleding aan.

  Niet vergeten

 • Nuchter zijn
 • Kleding met wijde of geen mouwen

De operatie

De verpleegkundige brengt u per bed naar de operatieafdeling. Hier krijgt u een infuus in een bloedvat van uw arm voor de toediening van vocht, medicijnen en de verdoving. De anesthesioloog dient de verdoving toe die met u is afgesproken. Tijdens de operatie maakt de neurochirurg een sneetje van ongeveer 5 cm in de huid van uw elleboog. Daarna snijdt de neurochirurg de bindweefselband door waarna de elleboogzenuw vrij komt te liggen. Soms kiest de neurochirurg ervoor de zenuw ter hoogte van de elleboog vrij te leggen en naar de buigzijde van de elleboog te verplaatsen waar de zenuw in het weke weefsel wat vrijer ligt. Wanneer hierbij spieren in de onderarm worden losgemaakt, krijgt u na de operatie een spalk. De neurochirurg sluit de wond met hechtingen en een pleister. Na afloop van de operatie krijgt u een drukverband om uw arm.

Na de operatie

Wanneer u algehele verdoving heeft gekregen, gaat u na de operatie naar de uitslaapkamer (recovery), waar we uw lichaamsfuncties controleren. Als uw bloeddruk en hartslag stabiel zijn, brengen we u weer naar de verpleegafdeling. Heeft u plaatselijke verdoving gekregen, dan mag u direct naar de verpleegafdeling. Soms krijgt u na de operatie een spalk aangemeten. Deze spalk moet drie weken blijven zitten. Als alle controles goed zijn, mag u aan het eind van de dag naar huis. Uw arm komt in een draagdoek (mitella). U mag niet zelf autorijden.

  Niet vergeten

 • Arm in draagdoek
 • Soms een spalk
 • Niet zelf autorijden

Weer thuis

Bij uw ontslag bespreekt de neurochirurg en/of verpleegkundige met u wat u thuis kunt verwachten en wanneer u contact kunt of moet opnemen met het ziekenhuis. U krijgt leefregels mee (uw elleboog zeker 2 weken rust geven). Twee dagen na de ingreep mag u zelf het drukverband verwijderen. De mitella is dan niet meer nodig. De pleister kunt u het beste laten zitten. De hechtingen zijn (meestal) oplosbaar. Zolang de hechtingen nog niet zijn opgelost, mag de wond niet nat worden. Na 3 weken mag u de spalk weghalen.

  Niet vergeten

 • Drukverband verwijderen
 • Wond mag niet nat worden
 • Elleboog rust geven

Controleafspraak

Na ongeveer 8 weken komt u bij de neurochirurg op de polikliniek neurologie voor controle. Uw neurochirurg kan zo nodig informatie over uw ingreep uitwisselen met uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts begeleidt een eventuele terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw chirurg en uw bedrijfsarts.

  Niet vergeten

 • Bedrijfsarts informeren
Stel je vraagWij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als je daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.