Hallux valgus

chevron_left Orthopedie

Wat is een hallux valgus

Hallux valgus is een latijnse naam. Hallux betekent "grote teen" en valgus betekent naar buiten gerichte scheefstand. De grote teen vertoont dan ook een bocht die naar de andere voet wijst. Verder wijst het voorste teenkootje (met de nagel) naar de kleinere tenen van dezelfde voet.

Bij extreme scheefstand staat de grote teen zelfs over de kleine tenen heen. Het kromgroeien van de teen komt door veranderingen in banden en spieren rondom het teengewricht en begint meestal al vóór of rond de puberteit. Het is niet precies duidelijk hoe deze veranderingen ontstaan.

Eén mogelijkheid is erfelijkheid. Het komt vaker voor in families waar reeds een geval van hallux valgus bekend is. Verder zou het dragen van bepaalde (te krappe) schoenen de scheefstand verergeren. Wel is duidelijk dat het meestal bij vrouwen voorkomt.

Gezwollen slijmbeurs

De operatie

De hele voet wordt eerst goed gereinigd en eventueel onthaard. U kunt de operatie onder algehele anesthesie, een ruggenprik ondergaan.
Na de verdoving wordt het onderbeen ingezwachteld met een rubber band. Deze heeft als functie om zo veel mogelijk bloed uit het been te stuwen. Bij de operatie wordt de schuinstand verholpen door de uitstekende knobbel te verwijderen en het teenkootje door te zagen.
Vervolgens wordt het teenkootje recht gezet en met een draadje of een pennetje vastgezet. Dit pennetje steekt uit de wond en wordt 2 tot 4 weken na de ingreep op de gipskamer verwijderd.

Herstel van de schuinstand; het verwijderen van de knobbel en het doorzagen en herpositioneren van het teenkootje

De operatietechniek

De nabehandeling

Na de ingreep worden een paar kleine hechtingen aangelegd en wordt de voet ingepakt met een drukverband.

De ziekenhuisopname duurt gemiddeld een dag. Afhankelijk van de zwelling kan op de dag van de operatie of op een later tijdstip een gipsschoentje of kunststof schoen (Stuttgart schoen) worden aangemeten. Dit blijft ongeveer vier weken zitten.

Van de arts en de verpleegkundige krijgt u instructies over wat u wel en niet mag doen als u uit het ziekenhuis ontslagen wordt. U mag de voet met het loopschoentje meteen belasten. De voet zal echter nog een tijdje gevoelig zijn bij het lopen.
Complicaties komen vrijwel niet voor. Wel kan de behandelde plaats enige tijd gezwollen blijven. De meest ernstige complicatie is een infectie. Deze kan optreden rond de operatiewond. Een wondinfectie wordt over het algemeen behandeld met antibiotica. Andere complicaties zijn een pseudoartrose (het niet vastgroeien van het doorgezaagde teenkootje en een kopnecrose, waarbij het doorgezaagde kootje afsterft).

Na twee en na vier weken komt u voor controle naar de polikliniek of eerder indien het schoentje niet direct aangemeten of aangelegd kan worden. Dan worden de hechtingen en het eventuele gips en het eventuele pennetje verwijderd.

Samenvatting

  • Een hallux valgus operatie is een relatief weinig belastende operatieve ingreep.
  • De scheefstand van de grote teen wordt verholpen en het teenkootje wordt recht gezet met behulp van een draadje.
  • De operatie kan onder algehele anesthesie of een ruggenprik worden uitgevoerd.
  • Na ontslag mag u de voet vrijwel meteen licht belasten; u krijgt een afspraak voor controle.
  • Complicaties komen zelden voor.

De bedrijfsarts

Vraagt u zich af of uw aandoening of behandeling consequenties heeft voor het uitoefenen van uw werk? Overleg dan met uw specialist. De specialist kan informatie over de ingreep uitwisselen met uw bedrijfsarts. Zo wordt duidelijk of u (tijdelijk) beperkingen heeft en zo ja, welke. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts.

De bedrijfsarts begeleidt de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling.
Afspraken over uw werk zullen vaak soepeler verlopen als u de bedrijfsarts al vóór de ingreep informeert of zo spoedig mogelijk na de ingreep op de hoogte brengt. U kunt een gesprek voeren met uw bedrijfsarts op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de arbodienst van het bedrijf of de organisatie waar u werkt. Bij de arbodienst kan men u vertellen hoe u dit spreekuur kunt bezoeken als u niet verzuimt. Zo komt u te weten of er gevolgen zijn voor uw werk en wat deze zijn.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust aan de verpleegkundige of neem contact op met:
Polikliniek orthopedie, telefoonnummer 040 - 286 48 64
Afdeling orthopedie, telefoonnummer 040 - 286 48 40

www.orthopediegeldrop.nl
www.annaziekenhuis.nl