Barbotage

Inleiding

In verband met schouderklachten heb je samen met jouw arts besloten dat je een barbotage behandeling krijgt.
In deze informatie geven wij jou meer informatie over de barbotage behandeling. Zo kun jij je thuis al enigszins voorbereiden op de behandeling in het ziekenhuis.

Voorbereiding

Voor de barbotage behandeling is geen speciale voorbereiding nodig. Je mag eten en drinken zoals je gewend bent en je kunt jouw medicijnen blijven innemen.

Behandeling

  • Tijdens de behandeling lig je op de onderzoeksbank op de schouder die niet behandeld wordt.
  • Met een echo wordt de grootte en plaats van de kalkafzetting bepaald.
  • Jouw huid wordt gedesinfecteerd.
  • Vervolgens krijg je een injectie met locale verdoving (lidocaine) in het gebied. Deze verdoving werkt direct na inspuiting. Aanrakingen blijf je wel voelen.
  • Wanneer de verdoving goed werkt, wordt met een dikkere naald met behulp van een echo de kalkafzetting aangeprikt. Als de kalk het toelaat, wordt er druk op uitgeoefend met behulp van een zoutoplossing. Zo probeert de radioloog zoveel mogelijk kalk te verwijderen.
  • De naald wordt vervolgens verwijderd en je krijgt een injectie met marcaïne en depomedrol in de slijmbeurs ter pijnvermindering.
  • Er wordt een pleister op het prikgaatje geplakt.

Duur van de behandeling
De barbotage vindt plaats onder lokale verdoving en duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling mag je niet zelf auto rijden of fietsen. De reden is dat je niet verzekerd bent als je een ongeval krijgt.

Omdat de verdoving na ongeveer een uur is uitgewerkt raden wij je aan om direct te beginnen met pijnstillers, zodat de napijn niet al te hevig zal zijn. Je krijgt na de behandeling een receptenbriefje mee voor een pijnstiller. Deze is verkrijgbaar bij de apotheek.

De eerste dagen na de behandeling kan de pijn sterker zijn dan vóór de behandeling. In deze periode is het verstandig de pijnmedicatie op vaste tijden in te nemen. Deze pijn kan een aantal dagen aanhouden. In de loop van enkele weken wordt de pijn minder.

Leefregels

  • De eerste week worden bewegingen boven schouderhoogte afgeraden.
  • Na de eerste week mag je de schouderbewegingen weer rustig opbouwen. Voer de beweging uit op geleide van de pijn. Er zijn geen beperkingen in het uitvoeren van werkzaamheden.

Controle afspraak

Je krijgt zes weken na de behandeling een telefonische afspraak met jouw behandelend arts.