Barbotage

St. Anna Logo

Inleiding

In verband met schouderklachten heeft u samen met uw arts besloten dat u een barbotage behandeling krijgt.
In deze folder geven wij u meer informatie over de barbotage behandeling. Zo kunt u zich thuis al enigszins voorbereiden op de behandeling in het ziekenhuis.

Voorbereiding

Voor de barbotage behandeling is geen speciale voorbereiding nodig. U mag eten en drinken zoals u gewend bent en u kunt uw medicijnen blijven innemen.

Behandeling

  • Tijdens de behandeling ligt u op de onderzoeksbank op de schouder die niet behandeld wordt.
  • Met een echo wordt de grootte en plaats van de kalkafzetting bepaald.
  • Uw huid wordt gedesinfecteerd.
  • Vervolgens krijgt u een injectie met locale verdoving (lidocaine) in het gebied. Deze verdoving werkt direct na inspuiting. Aanrakingen blijft u wel voelen.
  • Wanneer de verdoving goed werkt, wordt met een dikkere naald met behulp van een echo de kalkafzetting aangeprikt. Als de kalk het toelaat, wordt er druk op uitgeoefend met behulp van een zoutoplossing. Zo probeert de radioloog zoveel mogelijk kalk te verwijderen.
  • De naald wordt vervolgens verwijderd en u krijgt een injectie met marcaïne en depomedrol in de slijmbeurs ter pijnvermindering.
  • Er wordt een pleister op het prikgaatje geplakt.

Duur van de behandeling
De barbotage vindt plaats onder lokale verdoving en duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u niet zelf auto rijden of fietsen. De reden is dat u niet verzekerd bent als u een ongeval krijgt.

Omdat de verdoving na ongeveer een uur is uitgewerkt raden wij u aan om direct te beginnen met pijnstillers, zodat de napijn niet al te hevig zal zijn. U krijgt na de behandeling een receptenbriefje mee voor een pijnstiller. Deze is verkrijgbaar bij de apotheek.

De eerste dagen na de behandeling kan de pijn sterker zijn dan vóór de behandeling. In deze periode is het verstandig de pijnmedicatie op vaste tijden in te nemen. Deze pijn kan een aantal dagen aanhouden. In de loop van enkele weken wordt de pijn minder.

Leefregels

  • De eerste week worden bewegingen boven schouderhoogte afgeraden.
  • Na de eerste week mag u de schouderbewegingen weer rustig opbouwen. Voer de beweging uit op geleide van de pijn. Er zijn geen beperkingen in het uitvoeren van werkzaamheden.

Controle afspraak

U krijgt zes weken na de behandeling een telefonische afspraak met uw behandelend arts.