Injectie met lidocaine en depomedrol

chevron_left Orthopedie

Inleiding

Samen met uw behandelend specialist heeft u besloten om u te laten behandelen met een injectie met lidocaïne en depomedrol. In deze folder geven wij u meer informatie over deze injectie.

Waarom een injectie met lidocaïne en depomedrol

Bij diverse aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat kan het zinvol zijn een injectie met lidocaïne en depomedrol te geven. Met de 2 werkzame stoffen van deze injectie bereiken we het volgende:

  • lidocaïne is een verdovingsmiddel met een pijnstillende werking;
  • depomedrol is een corticosteroïd met een ontstekingsremmende werking die de zwelling vermindert.

De injectie onderdrukt de ontstekingsreactie in de weefsels en vermindert zo de pijn en de zwelling. De pijnstillende werking kan na 2 à 3 dagen beginnen, maar soms duurt het enkele weken voor u verbetering merkt. De duur van het effect varieert van enkele weken (soms zelfs maar een of enkele dagen) tot langdurig.

Mogelijke bijwerkingen van de injectie

  • De pijnklachten kunnen als reactie op de injectie verergeren; voornamelijk de eerste 2 à 3 dagen. Soms ontstaat wat zwelling en warmte op de plek waar de prik is gegeven. Een pijnstillend middel,  zoals paracetamol 500 mg 4 tot 6 tabletten per dag of een ice-pack kan verlichting geven.
  • Uw gezicht kan wat rood kleuren; dit is tijdelijk en verdwijnt meestal na enkele dagen.
  • Last van hormonale schommelingen, waardoor menstruatiestoornissen kunnen optreden.
  • De bloedsuikerspiegel bij diabetes raakt soms ontregeld. Wij adviseren u om de eerste 1 à 2 weken na uw injectie regelmatig uw bloedsuiker te controleren.
  • Lokale huidafwijkingen: dunner of stugger worden van de huid of verkleuringen van de huid. Dit komt zelden voor.
  • Een allergische reactie; dit gebeurt zeer zelden.

Controleafspraak

U heeft 4 tot 8 weken na de injectie een (telefonische) controle bij uw behandelend arts op de polikliniek orthopedie. Tijdens deze afspraak zal het effect van de injectie met u worden besproken.

Als u vragen heeft, neemt u dan gerust contact op met de polikliniek orthopedie, telefoonnummer:  040 - 286 48 64.  

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust aan de assistente of neem contact op met: polikliniek orthopedie, telefoon: 040 - 286 48 64.