Palliatieve sedatie

9893.jpg
St. Anna Logo

Soms is het niet meer mogelijk om uw ziekte te genezen. We proberen dan klachten als pijn, misselijkheid, benauwdheid, of angst zoveel mogelijk te bestrijden. Als uw klachten in de eindfase van uw leven niet (meer) verholpen kunnen worden, is palliatieve sedatie een mogelijkheid om ondraaglijk lijden te verlichten. Palliatieve sedatie betekent dat we in de laatste levensfase (bij een levensverwachting van hooguit één of twee weken) opzettelijk uw bewustzijn verlagen. Starten met palliatieve sedatie is een ingrijpende beslissing waar we goed met u en uw naasten over praten. Soms bespreken we dit al vroeg in het ziekteproces, zodat u en uw naasten zich hierop voor kunnen bereiden. Palliatieve sedatie is een medische behandeling. Uw arts houdt zich daarom aan richtlijnen en handelt zorgvuldig. Natuurlijk kunt u altijd terugkomen op een eerder genomen besluit om palliatieve sedatie in te zetten.

 

Wat is palliatieve sedatie?

Met palliatieve sedatie verlichten we het lijden door uw bewustzijn te verlagen met medicijnen. Door palliatieve sedatie ontstaat rust, zowel voor uw lichaam als voor uw geest. Het verlagen van het bewustzijn kan gedeeltelijk, (dit noemen we oppervlakkige sedatie), of geheel gebeuren (dit noemen we diepe sedatie). Zowel oppervlakkige als diepe sedatie kan tijdelijk of blijvend worden ingezet. Uw (huis)arts bepaalt voor u de juiste dosering van de medicijnen. Omdat het toepassen van palliatieve sedatie is gebonden aan zorgvuldigheidseisen, blijft uw (huis)arts bepalen wat er toegediend wordt. Uw (huis)arts beoordeelt meestal dagelijks de situatie, vaak in samenspraak met alle betrokkenen. 

Als de behandeling is gestart, is de kans groot dat met elkaar praten niet meer mogelijk is. U kunt uw omgeving onbewust misschien nog wel horen. Omdat uw bewustzijn sterk is verlaagd, lijdt u ook niet meer. Het sterven wordt hierdoor niet versneld. Het sterven blijft het gevolg van de ziekte en niet van deze behandeling.     

 

Palliatieve sedatie bij het Anna Ziekenhuis

Uw behandelend arts in het Anna Ziekenhuis biedt professionele begeleiding bij palliatieve sedatie. Hij of zij werkt hierbij nauw samen met het team symptoombestrijding en palliatieve zorg. Ons uitgangspunt is dat de beste palliatieve zorg zo dicht mogelijk in de buurt of bij u thuis wordt gegeven.  

Goed om te weten
Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.