RACZ behandeling

Wat is een RACZ-behandeling?

De Racz-behandeling kan worden toegepast bij patiënten met chronische lage rug- en beenpijn klachten. Na een ontstekingsreactie of operatie kan  littekenweefsel (verklevingen) in het ruggenmergkanaal ontstaan. Dit kan leiden tot irritatie van de zenuwwortels met pijnklachten als gevolg. Met behulp van een speciale Racz-katheter wordt medicatie toegediend rondom de geïrriteerde zenuwwortels. Het litteken weefsel wordt mogelijk soepeler, wat tot bewegingsruimte van de zenuwwortel kan leiden. Dit geeft verlichting van de pijnklachten.

Voor de behandeling

De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. Als je zwanger bent of zou kunnen zijn, geef dit dan vóór de behandeling door!

Gebruik je een antistollingsmiddel via de trombosedienst, dan is het noodzakelijk dat je contact opneemt met de trombosedienst zodat de INR-waarde op de dag van behandeling 1.6 of lager is. De nodige informatie krijg je hiervoor op de polikliniek.

De behandeling

Je ligt op jouw buik op de behandeltafel. Er wordt een afdekdoek over jou heen geplakt. De pijnspecialist geeft jou een plaatselijke verdoving in de huid bij het stuitje en brengt vervolgens de naald in. Dit kan een drukkend gevoel geven. Door de naald wordt een katheter ingebracht tot de plaats van het littekenweefsel. Het plaatsen van de naald en het inbrengen van de katheter gebeurt onder röntgendoorlichting om te controleren of deze op de juiste plaats zit. Met behulp van een contrastvloeistof wordt het littekenweefsel opgezocht. Door ontstekingsremmende en of week makende medicijnen in te spuiten kunnen de klachten verminderen.
De behandeling duurt ongeveer dertig minuten.

Complicaties

Ernstige complicaties komen zeer zelden voor. Complicaties die zich zouden kunnen voordoen zijn:

  • Zwaar gevoel in de benen na de behandeling. Dit komt door de verdovingsvloeistof. Dit zware gevoel is na enkele uren verdwenen.
  • Tijdelijke toename van pijn na de behandeling. Je kunt hiervoor pijnstillers innemen.
  • Opvliegers krijgen door het inspuiten van de medicatie.
  • Bij diabetici kunnen de bloedsuikerspiegels een aantal dagen verhoogd zijn.
  • Hoofdpijn kan ontstaan als er wat ruggenmergvloeistof weg lekt door het ruggenmergvlies. Dan direct contact op nemen met de polikliniek pijnbestrijding.

Resultaat

De ontstekingsremmende medicijnen hebben tijd nodig op in te werken. Het effect kan tot 4 weken op zich laten wachten. Ongeveer 2 maanden na de behandeling kan de pijnspecialist het resultaat beoordelen. Je krijgt hiervoor een controle afspraak op de polikliniek.

 

Na de behandeling

Na de behandeling blijf je nog een half uurtje op de polikliniek om te kijken of alles goed gaat. Je mag na de behandeling niet zelf naar huis rijden. Zorg voor begeleiding en neem vanuit de centrale hal een rolstoel mee naar de poli.
Je mag jouw bloed verdunnende medicatie weer hervatten.