Behandeling gordelroos (herpes zoster)

Wat is gordelroos?

U heeft een afspraak gekregen om de pijn, veroorzaakt door gordelroos, te laten behandelen. Gordelroos is een ontsteking van het centrale zenuwstelsel, veroorzaakt door het herpes zoster virus. Gordelroos uit zich in blaasjes en pijn. Om een zo optimaal mogelijk resultaat te krijgen, kan de behandeling het beste direct na het uitbreken van de gordelroos starten. Als u na 3 weken nog niet behandeld bent, is het mogelijk dat de pijn niet meer behandelbaar is. Soms is het nodig de behandeling twee keer uit te voeren.

Voor de behandeling

  • De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, dient u dit vóór het onderzoek door te geven! 
  • Gebruikt u bloedverdunners of een antistollingsmiddel, dan is het noodzakelijk dat deze medicatie wordt aangepast. U krijgt de informatie hierover op de polikliniek.
  • Na de behandeling mag u niet deelnemen aan het verkeer. Regel vooraf iemand die u naar huis kan begeleiden na de behandeling.

Behandeling

U meldt zich bij de polikliniek op de eerste etage, route 62. Met een stift wordt de plaats bepaald waar geprikt gaat worden. Daar wordt de huid verdoofd met een injector. Dit is een soort pistooltje waarmee met hoge druk verdovingsvloeistof in de huid wordt gebracht. U zult dan hierna het prikken niet meer zo vervelend vinden. Met een naald wordt verdovingsvloeistof onder de huid tot aan de wervelkolom ingespoten. Met een andere naald wordt dieper geprikt naar het gebied waar de zenuw zit die de pijn van de ontsteking veroorzaakt.
Daar wordt een verdovingsvloeistof en een ontstekingsremmer ingespoten. Na de behandeling blijft u een paar minuten op uw rug liggen om de vloeistof goed in te kunnen laten werken.

Na de behandeling

  • Na de behandeling gaat u met uw begeleider naar huis. Indien nodig kan uw begeleider in de centrale hal een rolstoel gaan halen.
  • Er wordt een controle afspraak gemaakt, voor 1 tot 2 weken na de behandeling.
  • Na de behandeling mag u niet zelf autorijden of met openbaar vervoer reizen, met uitzondering van een taxi. Dit geldt alleen op de dag van de behandeling.
  • De pleister mag ‘s avonds weer verwijderd worden.
  • U mag hierna weer douchen of baden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de behandeling, neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 48 61.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.