Proefbehandeling pijnbestrijding

Inleiding

Pijnbestrijding is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met alles wat met pijn te maken heeft. Er zijn verschillende technieken om pijn tegen te gaan. De pijnspecialist onderzoekt eerst grondig de oorzaak van de pijn, zo nodig samen met een andere specialist. Hiervoor kan de pijnspecialist een proefbehandeling instellen. Bij een proefbehandeling wordt een zenuw tijdelijk uitgeschakeld door een verdovend middel rondom de zenuw in te spuiten. Hiermee kan de arts het zenuwgeleidingspatroon vaststellen. De plaatselijke verdoving rondom de zenuw is tijdelijk. Daarom komt de pijn na enige tijd weer terug.

Voor de behandeling

 • Het is belangrijk dat u op de dag van de behandeling pijn heeft. Zonder pijn kunt u niet beoordelen of de pijn na de behandeling is weg geweest. Als u geen pijn heeft, belt u dan voor een nieuwe afspraak.
 • De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, geef dit dan van tevoren door!
 • Neem geen pijnstillers in op de dag van de behandeling. Anders weet u na de behandeling niet of de pijn weg is geweest door de pijnstiller of door de proefbehandeling.
 • Gebruikt u bloedverdunners of een antistollingsmiddel, dan is het noodzakelijk dat deze medicatie wordt aangepast. U krijgt de informatie hierover op de polikliniek.
 • Na de behandeling mag u niet deelnemen aan het verkeer. Regel vooraf iemand die u naar huis kan begeleiden.

De proefbehandeling

Onder röntgendoorlichting of echografie wordt met een stift de plaats bepaald waar geprikt gaat worden. Daar wordt de huid verdoofd met een injector. Dit is een soort pistooltje waarmee met hoge druk verdovingsvloeistof in de huid wordt gespoten. U zult hierna het prikken niet meer zo vervelend vinden.
Met een naald wordt wat verdovingsvloeistof rondom de zenuw ingespoten. Bij een behandeling van een hoger nekgebied kan een verdoving van de nek en de hoofdhuid optreden. Dit trekt altijd weg. Als de pijn een aantal uren of dagen (afhankelijk van de werkingsduur van de verdoving) weg is geweest, betekent dit dat de proefblokkade goed geplaatst is en het zenuwgeleidingspatroon gelokaliseerd is. Op de plaats waar u geprikt bent krijgt u een pleister of gaasje.

Na de proefbehandeling

 • Na de behandeling gaat u met uw begeleider naar huis. Indien nodig kan uw begeleider in de centrale hal een rolstoel gaan halen. Na een nekbehandeling kunt u namelijk wat duizelig zijn. Na een rugbehandeling kan er wat krachtverlies in het been optreden.
 • Na de behandeling van de rug en/of nek kunt u niet zelf autorijden of met openbaar vervoer reizen (met uitzondering van een taxi). Dit geldt alleen voor de dag van de behandeling.
 • Na een behandeling tegen hoofd- of nekklachten kunt u tijdelijk wat duizelig zijn. Dit gaat vanzelf over.
 • Na een behandeling aan de rug kunt u een verdoofd gevoel in uw benen krijgen. Dit kan geen kwaad en het normale gevoel komt weer terug.
 • De pleister of het gaasje mag ‘s avonds weer verwijderd worden.
 • U kunt direct na de proefbehandeling weer douchen of baden.
 • Napijn kan optreden bij de prikplaats. Dit is vervelend, maar gaat vanzelf weer over.

Bevindingen noteren

Het is voor de arts noodzakelijk te weten of en hoe lang de pijn is weggeweest. Daarom is het belangrijk dat u na de proefbehandeling goed oplet. Hoe lang de pijn weg is, kan variëren van een aantal uren tot dagen of soms nog langer, afhankelijk van de werkingsduur van de verdovingsvloeistof. Vroeger of later komt de pijn terug.

Schrijf uw bevindingen op, zodat u niets vergeet door te geven:

 • Bent u pijnvrij geweest en zo ja hoe lang?
 • Wat is het verschil in uw bewegingspatroon en activiteiten voor en na   de proefbehandeling?

Na de proefbehandeling wordt bekeken of een definitieve behandeling mogelijk is. Als de pijn een aantal uren of dagen weg is geweest, is de proefbehandeling op de juiste plaats uitgevoerd. Is de pijn niet of nauwelijks weggeweest dan is een volgende proefbehandeling nodig.
Bij de volgende proefbehandeling wordt bij een andere zenuw verdovingsvloeistof ingespoten.

Definitieve behandeling

Na de proefbehandeling krijgt u een afspraak op de pijnpolikliniek om de mogelijkheden voor blijvende pijnbestrijding te bespreken.
De definitieve behandeling lijkt op de proefbehandeling, maar in plaats van een verdovend middel wordt warmte door de naaldjes geleid. Hiermee wordt de pijn verminderd of bestreden. Er wordt geen zenuw doorgesneden of doorgebrand. De zenuw blijft in tact en de functie gespaard. Meer informatie over warmtebehandeling vindt u in de folder ‘Warmtebehandeling’.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 4861.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.