TENS behandeling

Wat is een TENS behandeling

De naam TENS staat voor Transcutane Elektronische Neuro Stimulatie.

In het lichaam bevinden zich dunne en dikke zenuwvezels waarvan de dunne de pijnsignalen doorgeven. Door middel van het TENS apparaat worden er kleine stroompjes doorgegeven aan de dikke zenuwvezels. Hierdoor ontvangen de dunne zenuwvezels verstrooid een signaal, waardoor de pijn als minder wordt ervaren.

Een TENS apparaat neemt de oorzaak van de pijn niet weg, maar je kunt het zien als een soort pijnstiller.

Hoe ziet een TENS apparaat eruit

Een TENS apparaat is een handzaam kastje, waaruit 2 draden (kabeltjes) komen. Deze worden bevestigd aan elektroden (plakkers), die op de huid  geplakt worden.

 

Werkwijze TENS behandeling

Je krijgt een afspraak van ongeveer 30 minuten op de polikliniek pijnbestrijding met een polikliniekassistent(e). Tijdens deze afspraak krijg je uitleg over het TENS apparaat en de daarbij behorende informatie over de door uzelf te verrichten behandelingen thuis.

Je gaat deze behandelingen een week thuis toepassen met een leenapparaat van de polikliniek. Let op: het kan zijn dat de pijn na de behandeling vrij snel terug komt. De bedoeling is dat, door therapietrouw te zijn, de pijnvrije periodes steeds langer worden. De elektroden (plakkers) kun je steeds hergebruiken totdat ze niet meer plakken. Als je ze niet gebruikt plak je ze terug op de folie en bewaar je ze afgesloten in de koelkast.

Daarna kom je na één à 2 weken op de polikliniek voor een controlegesprek bij de arts. Het leenapparaat met toebehoren brengt jou op deze controleafspraak mee terug. Met positief resultaat van de proefperiode wordt er op de polikliniek voor jou een persoonlijk apparaat aangevraagd. De kosten van een TENS apparaat worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Check dit bij jouw zorgverzekeraar. De leverancier stuurt het apparaat naar jouw thuisadres.

Mocht je geen resultaat hebben bij de TENS behandeling dan wordt door de specialist met jou het vervolgtraject besproken.

Langdurig gebruik van de TENS is niet schadelijk en heeft vrijwel geen bijwerkingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huidirritatie van de elektroden (plakkers).

De TENS behandeling wordt afgeraden bij zwangerschap, huidziekten, epileptie, hartritmestoornissen of als je een pacemaker hebt.