TENS behandeling

Wat is een TENS behandeling

De naam TENS staat voor Transcutane Elektronische Neuro Stimulatie.

In het lichaam bevinden zich dunne en dikke zenuwvezels waarvan de dunne de pijnsignalen doorgeven. Door middel van het TENS apparaat worden er kleine stroompjes doorgegeven aan de dikke zenuwvezels. Hierdoor ontvangen de dunne zenuwvezels verstrooid een signaal, waardoor de pijn als minder wordt ervaren.

Een TENS apparaat neemt de oorzaak van de pijn niet weg, maar u kunt het zien als een soort pijnstiller.

Hoe ziet een TENS apparaat eruit

Een TENS apparaat is een handzaam kastje, waaruit 2 draden (kabeltjes) komen. Deze worden bevestigd aan elektroden (plakkers), die op de huid  geplakt worden.

 

Werkwijze TENS behandeling

U krijgt een afspraak van ongeveer 30 minuten op de polikliniek pijnbestrijding met een polikliniekassistent(e).Tijdens deze afspraak krijgt u uitleg over het TENS apparaat en de daarbij behorende informatie over de door uzelf te verrichten behandelingen thuis.

U gaat deze behandelingen een week thuis toepassen met een leenapparaat van de polikliniek. Let op:het kan zijn dat de pijn na de behandeling vrij snel terug komt. De bedoeling is dat, door therapietrouw te zijn, de pijnvrije periodes steeds langer worden. De elektroden (plakkers) kunt u steeds hergebruiken totdat ze niet meer plakken. Als u ze niet gebruikt plakt u ze terug op de folie en bewaart u ze afgesloten in de koelkast.

Daarna komt u na één à 2 weken op de polikliniek voor een controlegesprek bij de arts. Het leenapparaat met toebehoren brengt u op deze controleafspraak mee terug. Met positief resultaat van de proefperiode wordt er op de polikliniek voor u een persoonlijk apparaat aangevraagd. De kosten van een TENS apparaat worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Check dit bij uw zorgverzekeraar. De leverancier stuurt het apparaat naar uw thuisadres.

Mocht u geen resultaat hebben bij de TENS behandeling dan wordt door de specialist met u het vervolgtraject besproken.

Langdurig gebruik van de TENS is niet schadelijk en heeft vrijwel geen bijwerkingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huidirritatie van de elektroden (plakkers).

De TENS behandeling wordt afgeraden bij zwangerschap, huidziekten, epileptie, hartritmestoornissen of als u een pacemaker heeft.

 

Heeft u nog vragen

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, tel: 040 - 286 48 61. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.