Epidurale injectie

Binnenkort komt u naar de polikliniek pijnbestrijding voor een epidurale injectie. In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe die verloopt.

Wat is een epidurale injectie

De epidurale ruimte bevindt zich in het wervelkanaal en wordt gegrensd door de wervels en het harde hersenvlies. In de epidurale ruimte bevinden zich onder andere de uit het ruggenmerg uittredende zenuwen.
Bij bepaalde pijnklachten kan het nodig zijn om in die ruimte medicijnen te spuiten, met als doel de pijnklachten te verminderen.
De epidurale ruimte is vanaf de onderkant van de schedel tot aan de stuit. Daarom kan de epidurale injectie, afhankelijk van de klachten, over dit gehele traject gebeuren.

 

Voor de behandeling

  • Thuis hoeft u geen voorbereiding te treffen.
  • De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, geef dit dan van tevoren door!
  • Geef ook eventuele allergieën door aan de arts.
  • Gebruikt u bloedverdunners of een antistollingsmiddel, dan is het noodzakelijk dat deze medicatie wordt aangepast. U krijgt de informatie hierover op de polikliniek.
  • Na de behandeling mag u niet deelnemen aan het verkeer. Regel vooraf iemand die u naar huis kan begeleiden na de behandeling.

De behandeling

De behandeling vindt plaats in de behandelkamer. Onder röntgendoorlichting wordt met een naald de plaats bepaald waar geprikt gaat worden. Daar wordt de huid verdoofd met een injector. De arts brengt vervolgens een naald in. Hierbij kunt u een licht drukkend gevoel ervaren. Als de naald goed zit worden de medicijnen ingespoten.

Na de behandeling

  • U blijft nog een half uurtje ter controle op de poli.
  • Na de behandeling gaat u met uw begeleider naar huis. We adviseren dat u gebruik maakt van een rolstoel naar uw auto of taxi. U vindt de rolstoelen in de centrale hal bij de ingang van het ziekenhuis.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 48 61.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.