Stellatumblokkade

In overleg met uw pijnspecialist heeft u gekozen voor een stellatumblokkade. In deze folder leest u wat de behandeling inhoudt en hoe die verloopt.

Wat is een stellatumblokkade

Een stellatumblokkade is een onderbreking van een zenuwknoopje (ganglion stellatum) in de hals. Dit is een gedeelte van het onwillekeurige zenuwstelsel.

Een stellatumblokkade kan zinvol zijn bij de volgende pijnklachten:

 • zenuwpijnen in de onderkaak, nek, schouders, borst, arm en hand;
 • bepaalde soorten hoofdpijn;
 • temperatuursverschil of overmatige transpiratie in arm of hand;
 • sympathische reflexdystrofie van de arm.

De arts probeert eerst door proefblokkades vast te stellen welke zenuw de pijn beïnvloedt. Als de proefbehandeling een positief resultaat geeft wordt een definitieve behandeling gedaan.

 

Voorbereiding

 • Regel iemand die u na de behandeling naar huis begeleidt.
 • De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, geef dit dan van tevoren door!
 • Gebruikt u bloedverdunners of een antistollingsmiddel, dan is het noodzakelijk dat deze medicatie wordt aangepast. U krijgt de informatie hierover op de polikliniek.
 • Geef ook eventuele allergieën door aan de arts.

De behandeling

U ligt tijdens de behandeling op uw rug. De plaats van de behandeling wordt bepaald en afgetekend. De huid wordt plaatselijk verdoofd met een injector. Dit is een soort pistooltje waarmee met hoge druk verdovingsvloeistof in de huid wordt gespoten.
De arts geeft een plaatselijke verdoving. U krijgt daarvoor een prik in de hals. Het zenuwknoopje wordt onder röntgendoorlichting opgezocht en vervolgens behandeld. Op de plaats waar u geprikt bent krijgt u een pleister of gaasje.

Na de behandeling

 • Na de behandeling gaat u met uw begeleider naar huis. Indien nodig kan uw begeleider in de centrale hal een rolstoel gaan halen. Na een nekbehandeling kunt u namelijk wat duizelig zijn.
 • Na de behandeling kunt u niet zelf autorijden of met het openbaar vervoer reizen (met uitzondering van een taxi). Dit geldt alleen voor de dag van de behandeling.
 • De pleister mag ’s avonds worden verwijderd.

Bijwerkingen en complicaties

Ernstige complicaties komen zelden voor. Direct na een blokkade kunnen de volgende bijwerkingen optreden: bloeduitstorting, heesheid, slikklachten, loopneus, hangend ooglid of wazig zien. Dit is maar tijdelijk.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 48 61. Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.