AA-joint behandeling

Wat is een AA-Joint

AA is een afkorting van Atlanto (de atlas of wel drager) en Axial (de as).
De AA-joint is een halsgewricht van de nekwervels C1 en C2. Dit gewricht maakt het mogelijk dat we ons hoofd kunnen bewegen, van voor naar achteren, van links naar rechts en van boven naar beneden.

Wie is de doelgroep

Het gewricht geeft vaak klachten na een trauma. Denk hierbij aan hoofdpijn en pijn in de nek, maar ook aan stijfheid en duizeligheid of zwaar gevoel.

Een warmtebehandeling in het AA-gewricht kan dan een oplossing zijn.

Voor de behandeling

  • De behandeling vindt plaats onder röntgen doorlichting. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, geef dit dan van tevoren door!
  • Gebruikt u bloedverdunners of een antistollingsmiddel, dan is het noodzakelijk dat deze medicatie wordt aangepast. U krijgt de informatie hierover op de polikliniek.
  • Na de behandeling mag u niet deelnemen aan het verkeer of met het openbaar vervoer reizen (met uitzondering van een taxi). Dit geldt alleen op de dag van de behandeling. Regel vooraf iemand die u naar huis kan begeleiden.

De behandeling

De behandeling vindt plaats in de behandelkamer. Onder röntgen doorlichting wordt de plaats bepaald waar geprikt gaat worden. Deze plaats wordt verdoofd met een injector. Dit brengt onder hoge druk een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof in de huid zodat u de prik zelf vrijwel niet voelt.
Daarna verplaatst de arts het naaldje over de wervel tot aan de ingang van het gewrichtje. Dit aftasten voelt u wel. U ervaart dit als een vreemd gevoel. Als eenmaal het naaldje in het gewricht zit voelt u niets en kan het naaldje worden getest. Dit doen we door middel van een kleine prikkeling / stroom. Als de test goed is wordt de warmtebehandeling uitgevoerd gedurende zes minuten (zie folder warmtebehandeling). Op de prikplaats wordt een pleister geplakt.

Na de behandeling

  • U krijgt een controle afspraak mee naar huis.
  • Na de behandeling gaat u met uw begeleider naar huis. Indien nodig kan uw begeleider in de centrale hal een rolstoel gaan halen. Na een nekbehandeling kunt u namelijk wat duizelig zijn.
  • De pleister mag u ’s avonds weer verwijderen.
  • Er kan een paar dagen napijn optreden. Hiervoor mag u een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol.
  • De inwerktijd van de behandeling kan tot maximaal twee maanden duren. Sommige patiënten reageren sneller en kunnen na een paar weken al resultaat verwachten.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 48 61.