Warmtebehandeling schaamzenuw (PRF Nervus Pudenus)

Inleiding

Bij een warmtebehandeling van de schaamzenuw, wordt door de arts een naald ingebracht. Deze naald wordt met elektrische stroom verwarmd. De zenuw verandert hierdoor van structuur en geeft na verloop van tijd de pijnprikkel niet meer door. De functie van de zenuw blijft behouden.

De behandeling heeft ongeveer twee maanden nodig om in te werken. Tot die tijd kunnen de pijnklachten blijven bestaan.

Voor de behandeling

Gebruikt u bloedverdunners of een antistollingsmiddel, dan is het noodzakelijk dat deze medicatie wordt aangepast. U krijgt de informatie hierover op de polikliniek. 

De behandeling

Nadat u het onderlichaam heeft ontbloot neemt u plaats op de behandeltafel. De arts zal bij de vrouwelijke patiënten via de vagina een trompetnaaldje inbrengen, die als geleider dienst doet voor de werkelijke naald. Bij mannelijke patiënten gaat de naald direct via de onderzijde bil en zal de arts zo nodig via de anus de naald sturen.
Zodra de naald is geplaatst gaan we deze testen, met kleine stroomstootjes die u wellicht voelt als een prikkeling.

De warmtebehandeling vindt plaats met een temperatuur van ± 42ºC gedurende 6 minuten. Door de verdoving die tijdens de behandeling wordt ingespoten, kan tijdelijk een dof gevoel optreden. Dit kan ongeveer 2 uur aanhouden.

Na de behandeling

  • Na de behandeling gaat u met uw begeleider naar huis. Indien nodig kan uw begeleider in de centrale hal een rolstoel gaan halen.
  • Na de behandeling kunt u niet zelf autorijden of met openbaar vervoer reizen (met uitzondering van een taxi). Dit geldt alleen voor de dag van de behandeling.
  • Het verdoofd gevoel? Dit kan geen kwaad en het gevoel komt weer terug.
  • Er kan een paar dagen napijn optreden. Hiervoor mag u een pijnstiller nemen, bijvoorbeeld paracetamol.
  • De inwerktijd van de behandeling kan tot maximaal twee maanden duren. Sommige patiënten reageren sneller en kunnen na een paar weken al resultaat verwachten.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen. 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 48 61.