Lokale injectie

In overleg met uw behandelend specialist gaat u starten met een behandeling met een lokale injectie. In deze folder vindt u informatie over de lokale injectie.

Wat is een lokale injectie

Dit is een behandeling waarbij een kortwerkend verdovingsmiddel en een ontstekingsremmend medicijn ingespoten wordt ter plaatse bij de pijnlijke zenuw. Deze behandeling wordt soms meerdere malen herhaald.
In veel gevallen zal door de behandeling de pijn verminderen of verdwijnen.

 

Voor de behandeling

Gebruikt u bloedverdunners of een antistollingsmiddel, dan is het noodzakelijk dat deze medicatie wordt aangepast. U krijgt de informatie hierover op de polikliniek.

 

De behandeling

De arts zoekt de pijnlijke plek op en verdooft daar de huid met een injector. Dit is een injector waarmee met hoge druk verdovingsvloeistof in de huid wordt gebracht. Met een naald worden de medicijnen ingespoten.

Na de behandeling

  • Na de behandeling mag u niet zelf autorijden. Zorg daarom dat iemand u naar huis brengt. Neem een rolstoel mee vanuit de hoofdingang.
  • U kunt een verdoofd gevoel in het behandelde gebied krijgen. Dit gaat vanzelf over. Hoe snel dit over gaat kan per behandeling verschillend zijn.
  • In sommige gevallen treedt napijn op. Deze napijn kan enkele dagen aanhouden, maar verdwijnt vrijwel altijd. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld Paracetamol.

 

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 48 61.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.