Proefbehandeling pijnbestrijding voor HNP patiënten

Inleiding

Pijnbestrijding is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met alles wat met pijn te maken heeft. De neuroloog of neurochirurg heeft u onderzocht en wil u door de pijnbestrijder een proefblokkade laten zetten. Zo kan worden vastgesteld van welk niveau uw klachten afkomstig zijn. Hiervoor kan de pijnspecialist een proefbehandeling instellen.
Bij een proefbehandeling wordt een zenuw tijdelijk uitgeschakeld door een verdovend middel en eventueel een ontstekingsremmer rondom de zenuw in te spuiten. Hiermee kan de arts het zenuwgeleidingspatroon vaststellen. De plaatselijke verdoving rondom de zenuw is vaak tijdelijk. Daarom kan het zijn dat de pijn na enige tijd weer terug komt.

Vóór de behandeling

 • Neem geen pijnstillers in op de dag van de behandeling. Anders weet u na de behandeling niet of de pijn weg is geweest door de pijnstiller of door de proefbehandeling.
 • Gebruikt u bloedverdunners of een antistollingsmiddel, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de poli.
 • Het is belangrijk dat u op de dag van de behandeling pijn heeft. Zonder pijn kunt u niet beoordelen of de pijn na de behandeling is weg geweest. Als u geen pijn heeft, belt u dan voor een nieuwe afspraak.
 • De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, geef dit dan van tevoren door!
 • Omdat de behandelkamer steriel is, is het nodig dat u zo kort mogelijk voor de behandeling een bad of douche neemt.
 • Wilt u een recente medicijnlijst meenemen.

De proefbehandeling

Onder röntgendoorlichting wordt met een stift de plaats bepaald waar geprikt gaat worden. Daar wordt de huid verdoofd met een injector. Dit is een soort injector waarmee met hoge druk verdovingsvloeistof in de huid wordt gespoten. U zult hierna het prikken niet meer zo vervelend vinden.

Met een naald wordt wat verdovingsvloeistof rondom de zenuw ingespoten. Bij een behandeling van een hoger nekgebied kan een verdoving van de nek en de hoofdhuid optreden. Dit trekt altijd weg. Als de pijn een aantal uren of dagen (afhankelijk van de werkingsduur van de verdoving) weg is geweest, betekent dit dat de proefblokkade positief is en het zenuwgeleidingspatroon gelokaliseerd is.

Na de proefbehandeling

 • Na de behandeling van de rug en/of nek kunt u niet zelf autorijden of met openbaar vervoer reizen (met uitzondering van een taxi). U mag dus alleen onder begeleiding reizen. Dit geldt alleen voor de dag van de behandeling.
 • U en/of uw begeleider neemt/nemen een rolstoel mee bij de hoofdingang, zodat u na de behandeling daarmee terug gebracht kunt worden naar de hoofdingang of uw auto.
 • Na een behandeling tegen hoofd- of nekklachten kunt u tijdelijk wat duizelig zijn. Dit gaat vanzelf over.
 • Na een behandeling aan de rug kunt u een verdoofd gevoel in uw benen krijgen. Dit kan geen kwaad en het normale gevoel komt weer terug.
 • De pleister of het gaasje mag ‘s avonds weer verwijderd worden.
 • U kunt direct na de proefbehandeling weer douchen of baden.

Bevindingen noteren

Het is voor de arts noodzakelijk te weten of en hoe lang de pijn is weggeweest. Daarom is het belangrijk dat u na de behandeling goed oplet. Hoe lang de pijn weg is, kan variëren van een aantal uren tot dagen of soms nog langer, afhankelijk van de werkingsduur van de verdovingsvloeistof. Vroeger of later komt de pijn terug.

Schrijf uw bevindingen op, zodat u niets vergeet door te geven:

 • Bent u pijnvrij geweest en zo ja, hoe lang?
 • Wat is het verschil in uw bewegingspatroon en activiteiten voor en na de proefbehandeling?

 

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen. Hebt u nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 4861Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.