Sphendopalatinum blokkade

Samen met uw behandelend specialist is een sphenopalatinum blokkade afgesproken. Een ganglion is een zenuwknoop, waarin een heleboel zenuwbanen tezamen komen. Eén specifiek ganglion is het ganglion sphenopalatinum. Deze is belangrijk voor de behandelingen van sommige vormen van (cluster)hoofdpijn en aangezichtspijn.

Het ganglion sphenopalatinum ligt naast de kaakholte aan de buitenzijde achter de neus. Bij een blokkade van het ganglion sphenopalatinum wordt via een naald een elektrische radiofrequente stroom bij de ganglion gegeven zodat dit ganglion verwarmd wordt en het geen pijnsignalen meer door kan geven. Het ganglion wordt geblokkeerd.

Voor de behandeling

  • De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, geeft dit dan door.
  • Gebruikt u een antistollingsmiddel dan is het noodzakelijk dat u contact opneemt met de trombosedienst zodat de INR waarde op de dag van de behandeling 1.6 of lager is. De nodige informatie hiervoor krijgt u op onze polikliniek.
  • U moet voor de behandeling nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf 24.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken

De behandeling

U meldt zich op de afgesproken tijd op het dagcentrum. Hier krijgt u een ander jasje aan en gaat u in een bed liggen. U wordt naar de polikliniek pijnbestrijding gebracht voor de behandeling.

U gaat op uw rug liggen. De juiste plaats op de kaak wordt bepaald en afgetekend en de huid wordt ontsmet. Voordat met de werkelijke behandeling wordt begonnen, moet eerst met zekerheid de juiste plaats van behandeling worden vastgesteld.  U krijgt een injectie om de plaats te verdoven. Daarna wordt de naald ingebracht en worden elektrische stroompjes bij het ganglion gegeven. U voelt een tintelend gevoel. De arts zal u vragen waar u de tintelingen voelt. Als blijkt dat de naald op de juiste plaats zit, wordt verdere verdoving ingespoten en begint de werkelijke behandeling. Hierbij wordt een elektrische radiofrequente stroom bij het ganglion gegeven om deze te blokkeren.

De verdoving kan een bittere smaak in de mond geven, dit kunt u gewoon doorslikken.

Na de behandeling

  • Na de behandeling wordt u terug in bed gelegd en gaat u terug naar het dagcentrum. Hier blijft u nog ongeveer 1 uur.
  • U mag niet alleen naar huis of auto rijden, dus zorg voor begeleiding na de behandeling.
  • Na de behandeling kan napijn optreden die enkele weken duurt en vanzelf verdwijnt. U mag een pijnstiller innemen.
  • Het beste resultaat zien we na zes tot acht weken. Er volgt dan een controle afspraak op de polikliniek.

Eventuele bijwerkingen

Als mogelijke bijwerking van de behandeling kan  een bloedvaatje geraakt worden waardoor u een bloedneus of bloeduitstorting in de wang krijgt.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met: polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 48 61.