Rootsleeve injectie

Samen met uw behandelend specialist is besloten dat u behandeld gaat worden met een rootsleeve injectie. In deze folder geven wij u meer informatie over deze injectie.

Wat is een rootsleeve injectie

Tussen twee wervels komt aan iedere zijde een zenuwwortel uit de wervelkolom. Deze zenuwwortel is belangrijk voor pijnsignalen.
De zenuwwortels kunnen geïrriteerd raken, bijvoorbeeld door een hernia of een vernauwing van het wervelkanaal. Door deze zenuwwortel te verdoven, kan de pijn niet verder worden doorgeleid. De injectie is erop gericht om de zwelling en irritatie van de zenuwwortel te verminderen zodat de pijnklachten afnemen. Hiervoor worden een pijnstillend en ontstekingsremmend middel (corticosteroiden) ingespoten.

Voor de behandeling

  • De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting of echografie.
  • Als u zwanger bent of zou kunnen zijn, geef dit dan van te voren door.
  • Gebruikt u bloedverdunners of een antistollingsmiddel, dan is het noodzakelijk dat deze medicatie wordt aangepast. U krijgt de informatie hierover op de polikliniek.
  • Na de behandeling mag u niet deelnemen aan het verkeer. Regel vooraf iemand die u naar huis kan begeleiden.

De behandeling

Onder röntgendoorlichting of echografie wordt met een liniaal de plaats bepaald waar geprikt moet worden. Dan wordt de huid verdoofd met een injector. Hiermee wordt met hoge druk verdovingsvloeistof in de huid gebracht. Hierna plaatst de pijnspecialist onder röntgendoorlichting de naald op de juiste plaats. Soms wordt een klein beetje contrastvloeistof ingespoten. De zenuwwortel wordt hierdoor zichtbaar donker op de foto, wat de juiste positie van de naald bevestigd. Vervolgens worden de pijnstillende medicijnen via de naald toegediend.

Na de behandeling

  • Het resultaat van de behandeling is na enkele dagen tot weken te beoordelen.
  • Na de behandeling gaat u met uw begeleider naar huis. U mag zelf geen autorijden. Het is wenselijk dat u vanuit de centrale hal een rolstoel meeneemt naar de poli.
  • Na een nekbehandeling kan u wat duizelig zijn en of tijdelijk wat krachtsverlies in de arm hebben. Na een rugbehandeling kan er tijdelijk wat krachtsverlies in het been optreden.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de: polikliniek pijnbestrijding, telefoon 040 - 286 48 61.