Behandeling van gordelroos in het gezicht

Gordelroos in het gezicht. Wat is het?

De medische term voor gordelroos is herpes zoster. Dit is een virus. Bij kinderen uit het virus zich in waterpokken, bij volwassenen kan dit virus opnieuw actief worden. Dit gebeurt meestal in een periode dat er een verminderde weerstand is. Het virus verspreidt zich vanuit de zenuwknoop en geeft typische huidklachten, meestal op de romp maar dit kan ook voorkomen in het gezicht. Hiervoor wordt u behandeld.

Voorbereiding

Enkele dagen voor de behandeling heeft u een afspraak bij bureau opname voor een intakegesprek. U dient voor de behandeling nuchter te zijn. Dit betekend dat u vanaf 12 uur ‘s nachts niet meer eten, drinken en of roken. De behandeling vindt plaats onder röntgendoorlichting. Als u zwanger bent of zou kunnen zijn geeft dit dan door. Heeft u onlangs een herseninfarct of hersenbloeding gehad, een hartklepprothese of stent gekregen? Geef dit dan door aan uw behandelend arts.

Stoppen met bloedverdunners of antistolling

Bloedverdunners of antistollingsmiddelen moeten in overleg met de arts enkele dagen gestopt worden. U krijgt de informatie hierover op de polikliniek.

De dag van de behandeling

U meldt zich ‘s morgens op het dagcentrum, routenr. 88. Op het dagcentrum krijgt u een OK-jasje aan en gaat u in een bed liggen. U wordt naar de polikliniek pijnbestrijding gebracht voor de behandeling. Hier krijgt u in uw hand of arm een infuusnaaldje om de narcosevloeistof met een spuitje in te brengen. Onder röntgendoorlichting wordt op uw wang met een stift de plaats bepaald waar geprikt gaat worden. Op die plaats wordt de huid verdoofd. Daarna wordt u onder sedatie (lichte narcose) gebracht. Hierna wordt een naald met een electrode tot aan de kern van de zenuw ingebracht. Met elektrische klopjes wordt de exacte plaats van de electrode bepaald. Als de naald goed zit worden er ontstekingsremmende medicijnen ingespoten.
De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u even naar de uitslaapruimte en vervolgens terug naar het dagcentrum. Na ongeveer 2 uur mag u naar huis. Na de behandeling mag u niet zelf aan het verkeer deelnemen. Zorg er daarom voor dat u begeleiding meeneemt.
Krijgt u binnen 6 uur na de behandeling koorts boven 38.5 C, bel ons dan.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig door te lezen.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de polikliniek pijnbestrijding, telefoon: 040 - 286 48 61.