Antirimpelbehandeling met injectietherapie

Binnenkort ondergaat u een antirimpelbehandeling met injecteerbare middelen. Hier kunt u de informatie die uw plastisch chirurg heeft gegeven nog eens nalezen. Het is goed om u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Hoe ontstaat huidveroudering

In de loop van het leven wordt de huid van het gezicht dunner en losser. Dit gaat heel geleidelijk en verschilt sterk van persoon tot persoon. Dit langzame verval van de huid wordt door meerdere oorzaken beïnvloed. In de eerste plaats is de veroudering van de huid een proces van binnenuit, waarbij de hoeveelheid collageen en vet in de opperhuid vermindert. Collageen is het hoofdbestanddeel van het bindweefsel in de huid en is verantwoordelijk voor stevigheid en elasticiteit van de huid. Voorts geven lachen, fronzen en andere vormen van mimiek op den duur steeds dieper wordende rimpels, door de huis steeds op dezelfde plaats te vouwen. Dit geeft een persoon zijn herkenbare gelaatsuitdrukking.

Daarnaast is de manier van leven van invloed op de conditie van de huid: zonaanbidders en rokers hebben op relatief jonge leeftijd een slappe rimpelige huid door schade die van buitenaf veroorzaakt wordt. Verder is er nog het verschijnsel dat ook onderhuids weefsel dunner wordt, en dat de zwaartekracht op alle verslapte weefsels inwerkt. 

Een rimpel is als het ware een plaatselijke dunne plek in de huid. Het ligt dan ook voor de hand dat de rimpel verdwijnt wanneer de dunne plek in de huid via inspuiting(en) kan worden opgevuld. Dit is dan ook precies wat er gebeurt met injectietherapie met een zogeheten filler. Ook het deels uitschakelen van de onderliggende spieren door injectie met botuline-toxine (Botox®) is een mogelijkheid. Botuline-toxine is een stof die het signaal tot aanspannen blokkeert tussen zenuwen en spieren in de huid. Dit voorkomt dat de huid steeds op dezelfde plaats wordt gevouwen.

Vormen van injectietherapie bij rimpels

Heel lang is gezocht naar de meest effectieve technieken en middelen om in te spuiten. Er zijn dan ook verschillende doeltreffende behandelingen mogelijk met diverse middelen. Echter, niet elke rimpel is hetzelfde. De kraaienpootjes naast de ogen zijn anders dan de fronsrimpels in het voorhoofd en boven de neus. De fijne rimpeltjes in de lippen worden anders behandeld dan de groeven tussen neus en mond (nasolabiaalplooien). En de oppervlakkige lijntjes bij een jeugdig persoon vragen een andere aanpak dan de diepe rimpels bij een ouder iemand.

Middelen die kunnen worden gebruikt

Botox
Als spiertjes in de huid samentrekken, veroorzaken zij een rimpeltje. Veel mensen fronsen zonder dat ze zich daarvan bewust zijn en zonder noodzaak zoals tegen de zon of omdat ze bezorgd zijn. Bij veelvuldig lachen vormen zich kraaienpootjes naast de ogen. De rimpels die zo ontstaan, noemt men mimiekrimpels.

Botox® (botuline toxine) kan mimiekrimpels op het voorhoofd, boven de neus en rond de ogen verzachten of zelfs helemaal laten verdwijnen. Het verdwijnen van fronsrimpels geeft behalve een glad resultaat ook een prettig ontspannen en daardoor open uitdrukking aan het gezicht. Het middel wordt rechtstreeks in de spier gespoten.

Het effect is na enkele dagen merkbaar, na een week optimaal en na vier tot zes maanden uitgewerkt. Bij herhaling van een behandeling blijft Botox meestal langer effectief. Botox is een stof die de mimische spieren verslapt en is dus geen filler. Uiteindelijk verdwijnt deze stof helemaal uit het lichaam. Bij een Botox inspuiting is een verdoving niet nodig. De injectienaald die hiervoor wordt gebruikt is heel fijn en zorgt slechts voor het gevoel van een speldenprikje.

Vulmiddelen (fillers)
Bij vulmiddelen voor de huid kan gekozen worden tussen afbreekbare en niet afbreekbare middelen, ofwel tussen blijvende en niet-blijvende middelen.

Blijvende middelen
Bij de blijvende (niet afbreekbare) middelen vindt geen afbraak van het product plaats; het blijft dus altijd in de huid aanwezig. Dat wil niet zeggen dat de rimpel altijd weg zal blijven; het verouderingsproces gaat helaas gewoon door. Het kan dus zijn dat na verloop van tijd iets bijgespoten moet worden.

De plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis vinden uw veiligheid belangrijk. Daarom zijn zij terughoudend in het gebruik van blijvende fillers. Hiermee volgen zij het advies van de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen (NVPC). De NVPC is van mening dat er nog onvoldoende informatie bestaat over de veiligheid en de gevolgen van deze fillers op langere termijn.

Niet-blijvende middelen 
Niet-blijvende middelen breekt het lichaam na verloop van tijd zelf af. Hierdoor neemt het effect geleidelijk af en verdwijnt dit uiteindelijk. De tijd dat het effect van de niet-blijvende middelen merkbaar is, is afhankelijk van de gebruikte middelen. De meest bekende niet-blijvende middelen zijn:

 • Collageen:
  dit is een natuurlijk product dat ongeveer vier maanden effect heeft. Het komt het meest overeen met het lichaamsweefsel dat moet worden vervangen. Collageen geeft onmiddellijk resultaat en is gemakkelijk in het gebruik. Het is het meest geschikt voor fijne en oppervlakkige rimpeltjes, niet voor diepe. Productnamen zijn Zyderm® of Zyplast®.
 • Hyaluronzuur:
  dit is een bestanddeel van de huid dat inmiddels kunstmatig vervaardigd kan worden. Het heeft ongeveer een half tot een jaar effect en wordt meestal onder de productnaam Restylane® of Juvederm® gebruikt.
 • Calciumhydroxyapatiet:
  dit is een natuurlijk bestanddeel van het lichaam en geeft daardoor geen allergische reactie. Het wordt in een gel ingespoten en geeft onmiddellijk resultaat, vooral in de diepere plooien. Ook is het zeer geschikt om diepere littekens door acne te verminderen en gezichtscontouren te verbeteren. Het effect houdt ongeveer anderhalf tot twee jaar aan. Dit middel wordt onder de productnaam Radiesse® aangeboden.
 • Polymelkzuur:
  dit is een lichaamseigen stof die het lichaam aanzet  tot de vorming van eigen collageenweefsel. Het effect houdt een half tot een jaar aan. Deze substantie wordt meestal onder de naam Sculptra® gebruikt.

Behandelingsmethode

Afhankelijk van het gekozen product wordt het vulmiddel in de huid of vlak onder de huid ingespoten via meerdere prikjes met een fijn naaldje. Sommige delen van het gezicht zijn gevoeliger dan andere. Vlak na de behandeling is de huid ter plaatse wat rood. De prikgaatjes kunnen zichtbaar zijn. Dit duurt meestal slechts enkele uren. Wij raden u aan om de behandelde plek een half uurtje te koelen. Hierdoor verdwijnt de roodheid en gevoeligheid het snelst.

 

Soms zijn meerdere behandelingen nodig om een goed resultaat te bereiken. Dit is uiteraard afhankelijk van de diepte en de uitgebreidheid van de rimpels en de keuze van het product. Uw plastisch chirurg kan u hierover verder informeren en adviseren welke behandeling voor u persoonlijk het meest geschikt is.

Resultaten

De resultaten van injectietherapie zijn afhankelijk van een aantal factoren zoals: 

 • de hoeveelheid gebruikt materiaal;
 • opname van het materiaal door het lichaam;
 • lekkage van het vulmiddel door huidporiën: vooral bij een vette huid met grote poriën is de kans op materiaalverlies groot;
 • het aantal behandelingen.

Mogelijke risico’s en complicaties

Botox
Uit voorzorg worden mensen met een zenuw- of spieraandoening en zwangere vrouwen niet met Botox behandeld. Allergische reacties treden niet op door de lage dosis die wordt gebruikt. Een heel klein deel van de mensen is immuun tegen Botox, waardoor bij hen de behandeling weinig effect heeft.

Fillers
Een lichte huidreactie vlak na de behandeling is normaal, hoewel soms ook een forsere zwelling kan optreden. Beide zijn meestal na enkele dagen verdwenen. Het risico op allergische reacties bij fillers is klein, maar de mogelijkheid hierop bestaat. Dit kan zich uiten als roodheid met jeuk en soms pijn of een gloeiend gevoel in de behandelde plek. Mocht dit het geval zijn, neem dan vooral contact op met uw behandelend plastisch chirurg, omdat behandeling hiervan nodig is. Als het materiaal niet helemaal gelijkmatig is verspreid, omdat de huid niet overal even dik is, kan soms een klein bolletje worden gevoeld. Dit kunt u zelf verhelpen door lichte massage. Uw plastisch chirurg legt u dit uit. Ook bestaat er bij elke filler een zeer kleine kans op afweerreacties door het lichaam, zoals een plaatselijke ontsteking op de injectieplaats (granuloom). Gelukkig is deze reactie uiterst zeldzaam en kan deze worden behandeld.

Wanneer moet u contact opnemen

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • als na injecties roodheid met jeuk en soms pijn of een gloeiend gevoel in de behandelde plek optreedt;
 • als u na de behandeling koorts krijgt boven de 38,5ºC;
 • wanneer het behandelde gebied geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelt;
 • bij zwelling en pijn die niet reageert op pijnstillers.

Tijdens kantooruren belt u hiervoor naar de polikliniek Plastische Chirurgie: 040-286 4854.
Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp (SEH): 040-286 4834.

Kosten

De kosten van een rimpelbehandeling zijn afhankelijk van de keuze van het materiaal, het aantal behandelingen en de hoeveelheid gebruikt materiaal. Uw plastisch chirurg kan u hierover inlichten. De kosten worden nooit vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de polikliniek Plastische chirurgie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw plastisch chirurg via de polikliniek Plastische chirurgie. 

Polikliniek plastische chirurgie:
Telefoon: 040 - 286 48 54
Email: poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl

(vermeld altijd uw naam en geboortedatum)

De plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis werken inmaatschapsverband samen met de andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant.